• mít základní poznatky o africkém kontinentu (příroda, zvířata)
 • umět hledat v mapě, v encyklopedii
 • umět spolupracovat, komunikovat při společné práci
 • udržet pozornost, vnímat čtený text
 • ovládat různé výtvarné techniky
 • Předpokládaný časový rozsah: Průběžně 1 měsíc
  Věková skupina: 6, 7 let; 1. - 3. ročník ZŠ" />
 • mít základní poznatky o africkém kontinentu (příroda, zvířata)
 • umět hledat v mapě, v encyklopedii
 • umět spolupracovat, komunikovat při společné práci
 • udržet pozornost, vnímat čtený text
 • ovládat různé výtvarné techniky
 • Předpokládaný časový rozsah: Průběžně 1 měsíc
  Věková skupina: 6, 7 let; 1. - 3. ročník ZŠ" />
 • mít základní poznatky o africkém kontinentu (příroda, zvířata)
 • umět hledat v mapě, v encyklopedii
 • umět spolupracovat, komunikovat při společné práci
 • udržet pozornost, vnímat čtený text
 • ovládat různé výtvarné techniky
 • Předpokládaný časový rozsah: Průběžně 1 měsíc
  Věková skupina: 6, 7 let; 1. - 3. ročník ZŠ" /> Inspirace Afrikou
  Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
  logo RVP.CZ
  Přihlásit se
  Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

  Zobrazit na úvodní stránce článků

  Inspirace Afrikou

  Praktický příspěvek
  inspirace
  střednědobý
  Autor Petra Vondrová
  Charakteristika a cíle projektu: Projekt je zaměřen především na zdokonalování výtvarných (tvořivých) dovedností. Každá výtvarná lekce má ve svém obsahu jak motivaci činnostmi a hlavní činnosti, tak ukončení tématu různými aktivitami, což lze v celku chápat jako integrovaný blok. Doporučujeme tyto výtvarné lekce obohatit i o další činnosti a příležitosti, které by poskytly dítěti ucelený obraz o tématu.

  Očekávané výstupy:

  • mít základní poznatky o africkém kontinentu (příroda, zvířata)

  • umět hledat v mapě, v encyklopedii

  • umět spolupracovat, komunikovat při společné práci

  • udržet pozornost, vnímat čtený text

  • ovládat různé výtvarné techniky

  Předpokládaný časový rozsah: Průběžně 1 měsíc

  Věková skupina: 6, 7 let; 1. - 3. ročník ZŠ


  Charakteristika a cíle projektu: Projekt je zaměřen především na zdokonalování výtvarných (tvořivých) dovedností. Každá výtvarná lekce má ve svém obsahu jak motivaci činnostmi a hlavní činnosti, tak ukončení tématu různými aktivitami, což lze v celku chápat jako integrovaný blok. Doporučujeme tyto výtvarné lekce obohatit i o další činnosti a příležitosti, které by poskytly dítěti ucelený obraz o tématu.
  Očekávané výstupy:

  • mít základní poznatky o africkém kontinentu (příroda, zvířata)
  • umět hledat v mapě, v encyklopedii
  • umět spolupracovat, komunikovat při společné práci
  • udržet pozornost, vnímat čtený text
  • ovládat různé výtvarné techniky

  Předpokládaný časový rozsah: Průběžně 1 měsíc
  Věková skupina: 6, 7 let; 1. - 3. ročník ZŠ


  Téma související s Afrikou nabízí sérii zajímavých výtvarných lekcí. Africký kontinent má nádhernou přírodu, mnoho národnostních i kulturních zvyklostí, z nichž je možné čerpat. V několika výtvarných lekcích se necháme inspirovat tímto kontinentem a použijeme několik výtvarných technik - koláž, kresbu i malbu, vytvoříme prostorová dílka. Při tvorbě použijeme rozmanité výtvarné materiály - přírodniny, látky, papíry, knoflíky apod. Seznámíme se i s africkými maskami, mapou tohoto kontinentu, zvířaty, zahrajeme si na typický tamní trh a připravíme si africkou slavnost. Pro lepší pochopení je vhodné zařadit takové aktivity, které pomohou ke srovnání, tzn. jaká jsou u nás zvířata, jaká je příroda okolo nás apod.

  Cíle:

  • rozvíjet fantazii a kreativitu
  • rozvíjet znalosti o africkém kontinentu - o jeho přírodě, o zvycích vybraných kmenů, tamní kultuře
  • učit se spolupráci na společném díle s vrstevníkem

  Úvodní motivace

  Pomůcky:

  • rozmanité knoflíky
  • mapa Afriky
  • CD s africkou hudbou
  • knihy s africkou tematikou
  • přírodniny

  Ukážeme dětem mapu Afriky. Hledáme veliké africké řeky, hory, jezera, města. Pedagog ukáže na mapě, kde leží pouště, savany, pralesy, pojmenuje i několik afrických států a ukáže jejich umístění. Rozdělíme se do skupin po třech dětech. Každá ze skupin skládá na koberci obrys afrického kontinentu z knoflíků. Pracujeme s glóbem.

  V časovém předstihu si připravíme přírodniny (větvičky, kůra, šišky i kamínky), půjčíme půjčíme si CD s africkou hudbou a knížku s africkými zvířaty, pohádkami, s kulturou černého kontinentu.


  Africká zvířata

  Technika:

  • kresba
  • práce pro jednotlivce i skupinu
  • tvorba u stolečků i na zemi

  Potřeby k motivaci:

  • obrázky různých afrických zvířat (použijeme časopisy nebo publikace)

  Motivace:

  • povídáme si o zvířatech, která v Africe žijí
  • prohlédneme si obrázky zvířat
  • vypravujeme o vybraných zvířatech - kde žijí, čím se živí, co které zvíře dobře umí apod.

  Potřeby k výtvarné činnosti:

  • různé barevné papíry formátu A6
  • černá tuš
  • špejle
  • štětec
  • pět bílých kartonů formátu A1 a tři bílé formátu A3
  • lepidlo

  Postup:

  • ZŠ - každé dítě si vezme pět barevných papírů:
   • vybereme pět zvířat, která žijí v Africe (např. žirafa, opice, slon, zebra, lev)
   • jmenujeme jedno zvíře, které dítě tuší nebo špejlí nakreslí na jeden z papírů (na jednu kresbu ponecháme časový limit pět až sedm minut)
   • pokračujeme podobným způsobem v kresbě dalšího zvířete
  • MŠ - děti kreslí černou tuší na barevný papír jedno z nabízených zvířat (žirafa, opice, slon, zebra, lev)

  Závěr:

  • finální kresby položíme ve třídě na zem
  • postavíme se okolo nich, povídáme si o nich
  • kresby jednoho druhu zvířete skládáme vždy na jeden karton a přilepíme je na něj
  • z výsledných kompozic instalujeme v areálu školy výstavu

  Africká maska

  Technika:

  • tvorba pro jednotlivce
  • tvorba v přírodě

  Pomůcky k motivaci:

  • knížka Safari za africkou kulturou
  • magnetofon
  • CD s africkou hudbou
  • větvičky, šišky, kousky kůry
  • deky na sezení

  Motivace:

  • při procházce v lese nebo v parku si nasbíráme větší kousky kůry - pro každé dítě jeden kus, také si najdeme několik větviček a šišek
  • doneseme si kůru, větvičky i šišky na školní zahradu
  • posadíme se na deky, které rozložíme na zahradě
  • vypravujeme o maskách, které užívají domorodé kmeny při svých slavnostech, o šamanech, kteří je používají při tancích
  • ukážeme dětem několik masek na obrázcích v knížce, pozorujeme jejich tvary, barevnost, uspořádání obličeje
  • rozdělíme se do skupinek po čtyřech dětech, každá skupinka skládá v trávě z kousků větviček, kůry a šišek masku
  • v průběhu hry s přírodninami posloucháme africkou hudbu

  Pomůcky a materiál k výtvarné činnosti:

  • větší kousek kůry
  • temperové barvy
  • štětec
  • lak ve spreji
  • magnetofon
  • CD s africkou hudbou

  Postup:

  • barvami a štětcem malujeme na kůru oči, nos, pusu - tvoříme obličej masky
  • v horní i dolní části masky můžeme domalovat ozdoby masky - barevné skvrny, čtverce, puntíky apod. (záleží na fantazii každého dítěte)
  • po zaschnutí barev přestříkáme masku lakem
  • v průběhu tvorby posloucháme africkou hudbu

  Závěr:

  • necháme ležet masky v trávě, společně si je prohlédneme
  • hodnotíme jejich originalitu
  • každý autor řekne ostatním, k čemu by jeho maska mohla sloužit
  • pustíme africkou hudbu
  • zahrajeme si na slavnost s maskami, tančíme s nimi v rytmu africké hudby

  Africký prales

  Technika:

  • prostorová tvorba
  • tvorba pro jednotlivce
  • tvorba ve třídě, u stolku

  Pomůcky k motivaci:

  • obrázek pralesa (použijeme časopis o cestování - National Geographic, Lidé a země apod., nebo knížku S malířem kolem světa)
  • zbytky látek, stužek
  • barevné papíry

  Příprava:

  • pedagog nastříhá z barevných papírů různě silné pruhy
  • ze stužek zhotoví různě dlouhé části

  Motivace:

  • povídáme si o pralese - jaké rostliny zde rostou, jaká zvířata zde žijí, jaké je zde podnebí apod., ukážeme na obrázku prales
  • každé dítě si vezme do ruky kousek látky a papírový proužek
  • skládáme z nich palmy a opice přímo na koberci
  • pojmenujeme si, co roste u nás

  Pomůcky a materiál k výtvarné činnosti:

  • bílý karton formátu A3
  • barevné papíry
  • kousky látek, vln, stužek
  • nůžky, lepidlo
  • temperové barvy, štětec

  Příprava pomůcek:

  • pedagog nastříhá z barevných papírů různé proužky
  • nastříhá na různé kousky i stužky

  Postup:

  • barvami a štětcem malujeme na karton pralesní krajinu - palmy, liány, opice, hady
  • necháme barvy zaschnout
  • do kompozice lepíme proužky papírů, kousky látek, stužek, vln

  Další aktivita:

  Pomůcky:

  • dlouhý pruh balicího papíru
  • temperové barvy
  • houbičky na nádobí
  • stužky, zbytky látek a vln

  Postup:

  • houbičkami a zelenými barevnými odstíny malujeme společně na balicí pruh papíru podklad
  • položíme vytvořené koláže na připravený podklad
  • z kousků vln, stužek a látek skládáme okolo koláží ještě další části pralesa - hada, liánu
  • prohlédneme si vytvořenou kompozici
  • připomeneme si, co si o pralese pamatujeme
  • přečteme dětem příběh z knížky Kimuri (africké příběhy)

  Afričané a Afričanky

  Technika:

  • prostorová tvorba
  • tvorba pro dvojice
  • tvorba v přírodě

  Pomůcky k motivaci:

  • obrázky černošských lidí (použijeme časopisy o cestování - Země a lidé, Koktejl, nebo knížku S malířem kolem světa)

  Motivace:

  • během vycházky přírodou si nasbíráme silnější a delší větvičky, doneseme si je s sebou do školy
  • posadíme se na zahradě na deky rozložené v trávě, vyprávíme dětem o velkých i malých obyvatelích Afriky - o tmavé pleti jejich kůže, o kudrnatých vlasech apod., všímáme si také stylu jejich oblékání
  • ukážeme dětem obrázek černého a bílého dítěte, pozorujeme rozdíly jejich těl
  • podíváme se také obrázky ze života Afričanů při různých profesích - např. prodejci na trhu, rybáři, řidiči

  Pomůcky a materiál k výtvarné činnosti:

  • dvě delší větve
  • temperové barvy, štětec
  • větší polystyrénová koule
  • černý chemlon
  • lepidlo
  • zbytky látek
  • lak ve spreji

  Příprava:

  • ve všech polystyrénových koulích uděláme ze spodní strany nožíkem otvor pro umístění větvičky
  • rozdělíme se do dvojic, každá si vybere dvě větve
  • chlapecké dvojice tvoří Afričany - muže, dívčí dvojice Afričanky - ženy

  Postup:

  • každý z dvojice maluje na jednu větev barvami a štětcem barevné pruhy, jeden tvoří trup a nohy, druhý ruce, necháme barvy zaschnout
  • na polystyrénovou kouli malujeme obličej
  • přestříkáme větvičky i kouli lakem ve spreji
  • na horní část koule lepíme z černého chemlonu vlasy
  • horní část větve (trup) zabodneme do připraveného otvoru v kouli
  • druhou část větve přivážeme doprostřed první větve kouskem vlny - tvoříme ruce
  • z pruhu látky dotvoříme šaty, látku přivážeme nebo přilepíme k větvičkám

  Závěr:

  • vytvořené figurky zabodneme do pískoviště
  • ze zbylých větviček, z kamínků, kousků látek skládáme okolo nich africké městečko
  • postavíme se okolo, prohlédneme si všechny Afričany a Afričanky
  • vytvořené figurky pak přemístíme do plastového kbelíku, do kterého nasypeme písek
  • do písku zapícháme vytvořené konce větví
  • připravíme dva až tři kbelíky - dle počtu dětí

  Pestrobarevný africký oděv

  Technika:

  • kombinovaná technika
  • práce pro jednotlivce
  • práce ve třídě, u stolků

  Pomůcky:

  • obrázky Afričanů (s pestrobarevným oblečením), použijeme časopisy - např. Lidé a země
  • zbytky různých látek
  • barevné papíry
  • nůžky
  • balicí papír

  Příprava:

  • nastříháme látky a barevné papíry na různě veliké kousky, kolečka, čtverečky, proužky
  • z balicího papíru vystřihneme pět kusů oděvu - kalhoty, šaty, košili, halenu, sukni

  Motivace:

  • ukážeme dětem obrázky s několika Afričany, pozorujeme jejich oblečení - látky s rozmanitými barvami a vzory
  • rozdělíme se do pěti skupin
  • každá skupina si položí na zem jednu šablonu oděvu - kalhoty, šaty, košile, halena, sukně
  • z kousků látek a papírů skládáme konkrétní část oděvu

  Pomůcky a materiál k výtvarné činnosti:

  • bílý karton formátu A3
  • nůžky
  • voskovky
  • vodové barvy
  • štětec
  • černá tuš
  • špejle

  Postup:

  • na papír kreslíme obrys vybraného oděvu voskovkou - kalhoty nebo halenu
  • dle obrysu oděv vystřihneme
  • barvami a štětcem malujeme vybraný oděv dle fantazie, volíme pestré barvy
  • po zaschnutí barev dokreslíme kompozici tuší a špejlí nebo štětcem

  Závěr:

  • vytvořené oblečení položíme na zem vedle sebe
  • hodnotíme jeho originalitu, barevnost i tvarovou kompozici

  Doporučení:

  • hrajeme si na africký trh - prodáváme a kupujeme oblečení
  • připomeneme si další věci, které lze na tržišti koupit

  Korále

  Technika:

  • prostorová tvorba
  • práce pro jednotlivce
  • tvorba ve třídě, u stolku

  Pomůcky k motivaci:

  • obrázky korálů i jiných šperků od vybraných afrických kmenů (použijeme knížku o Africe nebo časopisy o cestování)

  Motivace:

  • prohlédneme si obrázky korálů a jiných šperků afrických domorodců a šamanů
  • pozorujeme jejich rozmanitost, barevnost, použitý materiál k jejich tvorbě apod.
  • všímáme si také zdobení těla i obličejů afrických lidí, jejich úpravy vlasů atd.

  Pomůcky a materiál k výtvarné činnosti:

  • větvičky
  • kamínky
  • rozmanité knoflíky s dírkami
  • temperové barvy
  • štětec
  • kousek vlny
  • lak ve spreji

  Příprava:

  • nasbíráme si venku několik větviček a kamínky
  • nalámeme větvičky na drobné kousky
  • kamínky omyjeme vodou a necháme uschnout

  Postup:

  • malujeme na větvičky a kamínky rozmanitými barvami - modrou, fialovou, žlutou, červenou
  • necháme barvy zaschnout
  • nastříkáme větvičky i kamínky lakem
  • na vlnu přivazujeme střídavě větvičky, kamínky a knoflíky - tvoříme korále

  Závěr:

  • ozdobíme se vytvořenými korály
  • postavíme se do dvou řad naproti sobě
  • prohlédneme si korále dětí z řady, která stojí naproti
  • hodnotíme jejich originalitu, barevnost

  Závěr

  Hra na africkou slavnost:

  • vypravujeme dětem, při jakých příležitostech připravují domorodci slavnosti (prosba o dobrou úrodu na příští sklizeň apod.), jaké věci na slavnost připravují, jaké rituály jsou pro ně typické

  Pomůcky a materiál:

  • zbytky látek a krepového papíru
  • sešívačka
  • pruh silnější gumy
  • nůžky, jehla a nit
  • CD Afrika, magnetofon
  • temperové barvy
  • hudební nástroje (dešťová hůl, bubínek apod.)
  • knížka Kimury
  • vytvořené masky, korále
  • koláže s pralesem

  Příprava na africký bál:

  • připravíme dětem domorodé sukně:
   • na silnější gumu přišíváme pruhy látek a krepových papírů
   • k šití použijeme jehlu a nit nebo sešívačku
  • připravíme dobroty na papírové talíře - bonbony, kousky ovoce apod.
  • společně s dětmi zdobíme místnost vytvořenými maskami, kolážemi pralesů

  Hra:

  • děti si na sebe vezmou připravené oblečení i vytvořené korále
  • do rytmu africké hudby tančí s vytvořenými maskami, hrají na bubínky i jiné nástroje
  • po tanci ochutnají připravené dobroty
  • děti se posadí na zem a poslouchají jeden z afrických příběhů z knížky Kimury, který jim učitelka přečte

  Poznámka:

  • africkou slavnost můžeme připravit i jako oslavu na závěr školního roku na zahradě školy
  • o spolupráci na přípravě oslavy požádáme rodiče
  V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
  Napište nám