Odborný článek

Relaxační hry

8. 11. 2011 Předškolní vzdělávání
Autor
Bc. Michael Novotný

Anotace

Tento inspirativní článek nabízí učitelům mateřských škol zásobník relaxačních her, které lze s dětmi hrát po aktivních činnostech. Jistě rozšíří činnosti, kterými lze obohatit vzdělávací nabídku v mateřských školách.

1. STONEHENGE 

Pomůcky: 3 misky se symboly živlu, kameny

Věk dětí: 6+

Počet dětí: libovolný

Motivace: Lidé již od pradávna stavěli kamenné stavby, které symbolizovaly spojení člověka se zemí, např. pyramidy, menhiry apod. Stavby často znamenaly propojení člověka i s ostatními živly, při jejich stavbě se dotýkali vody, ohně i vzduchu. 

Pravidla hry 

Děti se rozdělí do tří skupin pojmenovaných podle tří přírodních živlů (vody, ohně a vzduchu). Každá skupina si vybere místo v určeném prostoru, na kterém postaví svoji kamennou stavbu, do stavby se pak pokusí zakomponovat symbol příslušného živlu, např. voda – miska s vodou, oheň – miska se svíčkou, vzduch – prázdná miska a to například na vrchol stavby. 

2. FROTÁŽ KŮRY 

Pomůcky: papírový rámeček, papír, křída nebo uhel

Vek dětí: 5+

Počet dětí: libovolný

Motivace: V přírodě si každý vybere jeden strom. Ten si osahá, zkusí ho obejmout. Poté od stromu odstoupí a podívá se na něj z dálky. Rozdáme dětem papírové rámečky a oni do něj vloží pohled na svůj strom. Vytvoří tak pomyslnou fotografii stromu. 

Popis činnosti 

Frotáží sejmeme kůru našeho stromu. Přiložíme papír na kmen a lehce přejedeme povrch kmene uhlem nebo křídou. Nakonec zabarvený papír, stále ještě přiložený na kůře rozmažeme prstem. 

3. LANO 

Pomůcky: lano

Věk dětí: 6+

Počet dětí: 5–15

Motivace: Jistě jste viděli v televizních pořadech obrazce, které kdosi nebo cosi vytvořilo v obilí. Pojďme si teď takový obrazec vytvořit sami. 

Pravidla hry 

Paní učitelka položí na zem lano. Děti se kolem něj postaví a naráz uchopí lano. Podle pokynů paní učitelky z něj děti vytvoří jednotlivé obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník apod.). Poté s vytvořeným obrazcem z lana prochází přes určený prostor (z rohu místnosti do druhého rohu) a s obrazcem zachází jako s určitým předmětem – například jako se skleněnou kulatou deskou nebo těžkou dřevěnou deskou. 

4. ZMRZLÉ RUCE 

Pomůcky: pleťové mléko

Věk dětí: 6+

Počet dětí: sudý

Motivace: V době ledové před mnoha lety bylo na zemi po celý rok chladno. Lidé tak potřebovali zahřát a kromě ohně mohli používat také mnutí rukou. 

Pravidla hry  

Děti se rozdělí do dvojic (vhodné utvořit dvojice spíše s někým, koho méně znají nebo koho by chtěly lépe poznat). Posadí se naproti sobě a představí si, že jeden z dvojice byl dlouho venku za mrazivého počasí a má prochladlé ruce. Druhý z dvojice mu ruce zahřeje tak, že mu opatrně vetře do rukou pleťové mléko nebo krém. Po chvíli si děti ve dvojici vymění role. Na závěr si s dětmi povídáme o tom, jaké měl kdo pocity a co mu bylo příjemnější, nebo naopak, zda mu tato činnost byla nepříjemná, zdali se ruce „prohřály“, jestli byl pozorný, opatrný, trpělivý apod. Už o vás někdo takhle pečoval a kdy? 

5. AUTOPORTRÉT 

Pomůcky: pastelky, papíry

Věk dětí: 6+

Počet dětí: libovolný

Motivace: Slavní malíři středověku měli potřebu kromě portrétů šlechticů a králů namalovat také svůj autoportrét. Pojďme si teď na takového slavného malíře zahrát. 

Popis hry 

Dětem rozdáme papíry a pastelky a jejich úkolem bude nakreslit svůj autoportrét. Děti se při tom mohou dívat na sebe do zrcadla. Poté, co autoportrét dokreslí, jej předají kamarádovi a ten ho dotvoří podle toho, jak autora portrétu vidí on. Můžeme se zaměřit na detaily tváře, na postavu, na charakteristické postoje, chování apod. Hotové obrázky vystavíme ve třídě a diskutujeme o tom, zda se někdo cítí jinak, než ho vidí ostatní, nebo naopak, jestli někdo naprosto souhlasí s dotvořením svého autoportrétu kamarádem. 

6. PŘÁTELSKÉ RUCE 

Pomůcky: koš s předměty s různým povrchem

Věk dětí: 5+

Počet dětí: 5–10

Motivace: Ne všechny děti mají to štěstí, aby viděly. Nevidomé děti místo zraku používají jiné smysly jako sluch a hmat. Pojďme si teď vyzkoušet, jak nevidomé děti využívají svůj hmat. 

Pravidla hry 

Děti se posadí po obvodu kruhu. Jedno dítě sedí uprostřed se zavázanýma očima. Ostatní děti si vyberou nějaký předmět z košíku plného předmětů z různých materiálů (houbička na mytí, hebká látka, kožešina, hladká dřevěná kostka, hedvábný papír), který si učitelka předem připraví. Postupně děti pohladí ruce dítěte uprostřed kruhu svojí vybranou věcí. Dobrovolník zhodnotí svůj vjem a zkusí uhodnout druh materiálu a povrchu (to je příjemně měkké, je to asi kožešina, to je tvrdé a studené, je to asi dřevo apod.). Děti se mohou dítěte uprostřed kruhu dotýkat i rukama tak, že každý se snaží o odlišný způsob dotyku. Dítě uprostřed hádá právě vyjádřený pocit hladícího dítěte (lehké poplácání, něco ode mě chce, pohlazení, má mě rád, šimrání, chce si hrát, kamarádské poplácání, jsem jeho kamarád apod.). Na závěr zhodnotíme, které doteky nebyly dítěti v kruhu příjemné, a naopak, které mu vadily. Zároveň se každý naučí odmítat nahlas doteky, které mu nejsou příjemné. 

7. NAROZENINOVÝ DORT 

Pomůcky: žádné

Věk dětí: 3+

Počet dětí: neomezen

Motivace: Představme si, že nějaký náš kamarád má právě dnes narozeniny a dostal od nás veliký narozeninový dort. Pomůžeme mu teď sfouknout svíčky na dortu.

Cíl: navodit u dětí stav klidu pomocí výdechu a vdechu. 

Pravidla hry 

Děti se postaví tak, aby měly kolem sebe dostatečný prostor a aby se vzájemně nedotýkaly. Děti, představte si, že před sebou máte narozeninový dort. Je na něm plno svíček. Jakmile dá paní učitelka dětem pokyn, zhluboka se nadechnou a pak silně fouknou do svíček imaginárního dortu. Ramena by při výdechu měla poklesnout. Poté toto cvičení s dětmi několikrát opakujeme. 

8. SNĚHULÁK 

Pomůcky: žádné

Věk dětí: 5+

Počet dětí: max. 15

Motivace: V zimě můžeme třeba sáňkovat, lyžovat, hrát hokej nebo stavět sněhuláky. My si teď jednu hru na sněhuláka zahrajeme.

Cíl: navodit u dětí stav relaxace střídavým stahováním a uvolňováním svalu; zajistíme dostatečný prostor, aby každé dítě mohlo volně běhat. 

Pravidla hry 

Děti se volně pohybují po prostoru (chůze, běh). Když paní učitelka tleskne a zavolá „sníh!“ děti si společně postěžují: „To je nám zima!“ Paní učitelka odpoví „sněhulák!“ a z dětí se stanou hezky rovně stojící zmrzlí sněhuláci. Když všichni budou stát rovně jako zmrzlí sněhuláci, paní učitelka zavolá „slunce!“ a děti na to odpoví: „To je nám horko!“ A začnou roztávat (ohýbají se), až se úplně roztečou (položí se úplně na zem). Potom děti pomalu vstanou a hra může pokračovat. Po posledním roztátí děti zůstanou ležet a relaxují. 

9. NA MEDVĚDA 

Pomůcky: žádné

Věk dětí: 5+

Počet dětí: neomezen

Motivace: Některá zvířata můžeme v zimní přírodě vidět v lese a jiné uvidíme až na jaře, kdy vysvitne sluníčko a oteplí se. Mezi taková zvířata, která v zimě spí, patří i medvěd. My si teď zahrajeme hru na medvěda.

Cíl: navodit u dětí stav uvolnění celkovým znehybněním těla. 

Pravidla hry 

Děti, víte, co dělá medvěd v zimě? Spí zimním spánkem.“ Děti si lehnou na zem, napodobí medvěda při zimním spánku a budou spát. Paní učitelka určí jedno dítě, které bude představovat vlka a bude chodit po lese mezi spícími medvědy. Pokud vlk uvidí medvěda, který se vůbec nehýbá, tak se dotkne zlehka špičky jeho nohy. Medvěd se pomalu probudí (vlk zaujme jeho místo) a vstane, hledá dalšího medvěda, který se nehýbe, dotkne se špičky jeho nohy a opět si vymění s medvědem místo. Takto hra pokračuje až do doby, kdy se probudí poslední medvěd. Na závěr paní učitelka řekne: Všichni medvědi se probudili ze zimního spánku.“ Všechny děti se pomalu začnou probouzet. 

10. NA VLNY 

Pomůcky: žádné

Věk dětí: 5+

Počet dětí: neomezen

Motivace: V létě, když jsme na koupališti nebo třeba u moře, určitě je nám příjemné, jak s námi vlny pohupují. Zahrajeme si hru na takové vlny.

Cíl: navodit u dětí příjemný stav houpavými pohyby. 

Pravidla hry:

Při této hře je důležitý dostatečný prostor, aby do sebe děti nenarážely. Děti si sednou na zem s nataženýma nohama a budou se kolébat ze strany na stranu. Nohy, tělo a ruce sledují pohyb a naklánějí se stejným směrem. Dětem nejprve názorně vlny předvede paní učitelka. Poté paní učitelka bude dětem klidným hlasem říkat: „Hladina se lehce vzdouvá, jsou na ní malé vlnky.“ (Děti se pomalu kolébají) „Zvedl se vítr a na vodě se objevují středně velké vlny.“ (Kolébají se více) „Začala bouře, vítr je silný, vlny jsou velmi vysoké.“ (Děti se kolébají co nejvíce do stran). „Bouře se pomalu uklidňuje, až se konečně úplně vytratila. Vysvitlo sluníčko.“ (Mírně se kolébají) „Voda je najednou úplně klidná, nejsou žádné vlnky.“ (Děti se přestanou hýbat) „Můžete si lehnout a vyhřívat se na sluníčku, nechte se pomalu unášet po hladině.“

11. NEVIDITELNÝ KAPESNÍK 

Pomůcky: žádné

Věk dětí: 5+

Počet dětí: neomezen

Cíl: navodit u dětí stav uvolnění vyklepáváním. 

Pravidla hry 

Při této hře opět dbáme na to, aby děti měly dostatečně velký herní prostor. Budeme si hrát s neviditelným kapesníkem. Děti si lehnou na zem, aby vedle nich byl dostatek místa. „Vedle vás leží neviditelný kapesník.“ Když třikrát paní učitelka tleskne, děti ho seberou a budou ho chtít někam položit, ale kapesník je celý umazaný od lepidla a přilepil se dětem na ruku. Kapesníku se zbaví tím, že se budou snažit ho z ruky setřást. Potom co paní učitelka opět třikrát tleskne, kapesník upadne zpátky na zem. Hru můžeme obměňovat tím, že se kapesník pokaždé přilepí na jinou část těla a děti se jej pokusí opět setřást. 

12. ŽAHAVÉ MEDÚZY

Pomůcky: žádné

Věk dětí: 5+

Počet dětí: neomezen

Motivace: Určitě řada z vás byla o prázdninách s rodiči u moře. Moře je plné různých živočichů. Jedním z nich je také medúza. Pojďme si teď zahrát hru na takovou medúzu.

Cíl: vhodná volba prostoru, vyhýbání se

Pravidla hry 

Děti se stávají žahavými medúzami, jakýkoliv jejich vzájemný dotek pálí, jako by se požahaly o kopřivy. Po prostoru se tedy snaží pohybovat tak, aby se medúzy vzájemně nedotkly. Prostor postupně zmenšujeme (voda v moři vysychá). Když se některé medúzy navzájem dotknou, vypadávají ze hry. 

13. MEDVÍDĚ 

Pomůcky: žádné

Věk dětí: 4+

Počet dětí: neomezen

Motivace: V zoologické zahradě máme možnost vidět spoustu zvířat. Mezi ně patří také medvědi se svými malými medvíďaty. Zahrajeme si na malá medvíďata?

Cíl: koordinace pohybů celého těla

Pravidla hry 

Děti se drží za ruce a chodí po obvodu kruhu kolem dítěte, které představuje malé medvídě. Děti přednášejí říkanku: 

Chodí medvěd po lese,
kožíšek má huňatý.
Předveď nám, co dovedeš,
ty medvídku chlupatý.

Autor říkanky: Michael Novotný 

Po té, co děti říkanku odpřednáší, předvede dítě představující medvídě nějaký pohyb a ostatní děti tento pohyb napodobují. Děti se v roli medvíděte střídají. 

14. DECHOVÁ CVIČENÍ

Pomůcky: míč

Věk dětí: 4+

Počet dětí: neomezen

Motivace: Celý den jsme běhali venku a hráli jsme si, proto jsme velmi unavení. Je potřeba si odpočinout, vydýchat se a nabrat sílu.

Cíl: dechová koordinace, uvolnění 

Pravidla hry

Děti se položí na záda a na břicho si položí míč. Provádějí hluboký a pomalý nádech, míč jde vzhůru a pak následuje pomalý a hluboký výdech, míč jde dolů. 

15. KLUBÍČKO VLNY 

Pomůcky: klubíčko vlny

Věk dětí: 6+

Počet dětí: neomezen

Motivace: Malá koťata si hrála s klubíčkem a hodně jej zamotala. Pokusíme se jej tedy rozmotat?

Cíl: koordinace pohybů, chytání a koulení 

Pravidla hry 

Děti se posadí po obvodu kruhu, klek sedmo – posadí se na paty. Posílají si klubíčko vlny. Dítě vždy uchopí konec vlny a pošle jej kamarádovi. Ten uchopí vlnu do ruky a pošle klubíčko dál (každé dítě vždy musí držet svůj konec vlny). Tak zůstanou spojeni nataženou vlnou. Postupně spojnic přibývá a vzniká motanice. Klubko se zastaví u posledního dítěte a to namotává vlnu zpět do klubíčka, až se dostane k předposlednímu dítěti. Tomu předá klubíčko a zaujme jeho místo. Dítě s klubíčkem pak pokračuje v namotávání. Hra končí v momentě, kdy je celé klubko namotané zpět a žádné dítě už vlnu nedrží. 

16. NÁVŠTĚVA ZOO 

Pomůcky: žádné

Věk dětí: 4+

Počet dětí: neomezen

Motivace: Když jste byli s rodiči v zoologické zahradě, které zvířátko se vám tam líbilo? Nikomu to neříkejte a předveďte jej kamarádům.

Cíl: vyjadřování pohybem

Pravidla hry 

Děti se rozestaví po prostoru a mají za úkol ztvárnit své oblíbené zvíře ze zoo. Na povel se děti začnou chovat jako jejich oblíbené zvíře a na další povel, např. štronzo, se zastaví a v té své pozici budou stát na místě. Po dokončení hry mají děti možnost se vyjádřit a vysvětlit, které zvíře představovaly a proč zvolily zrovna toto zvíře. 

17. ZNÁŠ MOJE JMÉNO? 

Pomůcky: žádné

Věk dětí: 5+

Počet dětí: neomezen

Motivace: Pojďte, představíme se ostatním kamarádům.

Cíl: seznamování, podání ruky 

Pravidla hry 

Děti chodí křížem krážem v kruhu mezi sebou, zdraví se navzájem stisknutím ruky a oslovují se špatným jménem. Například Tomáš potřese rukou Martinovi a řekne mu: „Ahoj, Kájo!“ Na to Martin samozřejmě zareaguje: „Já nejsem Kája, já jsem Martin!“ Tomáš ho pak pozdraví již správně: „Ahoj, Martine!“ A jde k dalšímu dítěti. Hra končí v momentě, kdy se všechny děti navzájem představí. 

18. RELAXAČNÍ TECHNIKY 

Pomůcky: žádné

Věk dětí: 4+

Počet dětí: neomezen

Cíl: uvolnění svalů a svalových skupin

Pravidla hry 

Sevření – uvolnění

Tato technika spočívá jednoduše v tom, že na několik vteřin sevřeme sval nebo častěji svalovou skupinu a pak sevření postupně uvolňujeme. Maximální sevření nám umožní plně procítit následné uvolnění příslušné svalové skupiny.

Kývání

Technika kývání napodobuje pohyb kyvadla nebo houpačky. Jedná se o provádění opakovaného pohybu dopředu – dozadu nebo vpravo – vlevo. Uvolňovaná část těla (například paže, noha, hlava, horní polovina těla) musí být uvolněná, ochablá a klátivá.

Protažení – uvolnění

Při této technice postupně protahujeme některou část těla. Snažíme se ji přitom natáhnout co možná nejdále. V této pozici setrváme několik vteřin a potom příslušnou část těla pomalu uvolňujeme. Je důležité uvolňovat se pomalu, postupně, klouzavým pohybem, nikoliv naráz. Potom zmíněnou částí těla jemně pohupujeme.

Ochabnutí

Zde se využívá působení tíže na naše tělo. Nejprve určitou část těla zvedneme a pak ji necháme volně, klouzavým pohybem (bez nárazu) spadnout. Poté necháme tuto část těla několik vteřin odpočinout. Celý pohyb dvakrát až třikrát zopakujeme.

Protřepání

Opakovaně, více či méně silně protřepáváme část nebo části těla.

Znehybnění

Tato technika spočívá v zaujetí polohy, v níž přestaneme vykonávat jakékoliv pohyby.

Co je cílem relaxace?

Zklidnit se a soustředit se na jednu část těla (v tomto případe na prsty). Naučit se šeptat.

Kdy ji provádět?

Zpočátku s dětmi cvičíme pravidelně brzy odpoledne, později při zahájení jakékoli společné činnosti. 

19. RELAXAČNÍ „RYCHLOVKY“ 

Pomůcky: žádné

Věk dětí: 4+

Počet dětí: neomezen

Cíl: relaxace 

Pravidla hry 

Těchto několik jednoduchých relaxačních technik snadno zvládnou i děti předškolního věku. Stačí jen, když se naučí na chvilinku se zastavit a koncentrovat se pouze na sebe.

Technika č. 1

K celkovému uvolnění pomůže postupné napínání a uvolňování svalů doplněné hlubokým pomalým dýcháním. Děti se zhluboka nadechnou a zatnou co nejvíce pěsti, hýždě, zkrátka všechny svaly. Pak pomalu vydechují a napětí povolují. Několikrát to celé zopakujte.

Technika č. 2

Děti si představí, že před chvílí vstaly. Opravdu dlouze zívnou a zároveň protáhnou tělo jako po ránu. Odstraní tak rychle strnulost a blokády, které mohou vzniknout při sedavém zaměstnání.

Technika č. 3

Děti si vyberou nějaké slovo (nejlépe takové, které nemá žádný význam) nebo nějaký příjemný obraz. Zavřou na chvíli oči, zkusí se uvolnit a pomalu dýchat. Přitom se snaží soustředit jen na dané slovo či obraz. Všechny ostatní myšlenky nechají na chvíli mimo svoji pozornost a tu věnují jen té jedné dané věci. Kdykoliv si pak ono slovo (obraz) vybaví, pomůže jim se zklidnit.

Technika č. 4

Podobná technika, která dětem pomůže zlepšit koncentraci a srovnat „rozutíkané“ myšlenky a problémy. Děti si sednou nebo lehnou (podle možnosti), zavřou oči a představí si skřínku s otevřenými šuplíky. V každém je schovaný nějaký jejich problém, starost, nejistota. Zásuvky postupně zavírají a s nimi i své starosti. Jakmile jeden zavřou, přestanou nad daným problémem přemýšlet.

Technika č. 5

Na tuto techniku potřebujete trochu místa a soukromí – na tvrdé zemi či polštářku začnou děti naboso přešlapovat. Kromě nohou je celé jejich tělo uvolněné, jakoby hadrové. Při relaxaci prochází vědomě své tělo v tomto pořadí (sestaveno pro praváky, leváci musí strany změnit):

 1. Pravá noha: palec – druhý prst – třetí prst – čtvrtý prst malíček – chodidlo – pata – nárt – kotník – lýtko – koleno – stehno – kyčelní kloub – celá pravá noha.
 2. Levá noha: stejně jako pravá.
 3. Obe nohy současně.
 4. Trup: podbřišek – břicho – pas – prsa – kříž – záda – celý trup.
 5. Krk.
 6. Hlava: dolní čelist – brada – horní čelist – rty – pravá tvář levá tvář – jazyk – nos – pravé oko – levé oko – oční víčka, obočí – celo – vrch hlavy – zadní část hlavy – pravé ucho – levé ucho – celá hlava.
 7. Pravá paže: palec – ukazovák – prostředník – prsteník malíček – dlaň – zápěstí – předloktí – loket – nadloktí rameno – plec – podpaží – lopatka – celá paže.
 8. Levá paže: stejně jako pravá.
 9. Obe paže současně.
 10. Hlava: šíje – pravé ucho – levé ucho – žvýkací svaly čelisti – jazyk – rty – tváře – nos – oči – oční víčka – obočí celo – lebka – celá hlava.
 11. Celé tělo (vícekrát opakujte). 

20. LEDŇÁČEK 

Pomůcky: žádné

Věk dětí: 4+

Počet dětí: neomezen

Motivace: Představte si, děti, že jsme ve škole v přírodě na horách a užíváme si krásnou přírodu a čistý vzduch.

Cíl: uvolnění všech smyslů 

Pravidla hry 

Děti si lehnou na záda, zavřou oči a představují si, že jsou ptáček ledňáček, který má hnízdo nedaleko horského potoka. Toto hnízdo je hluboko v horách a lesích, takže lidé nikdy neruší tento kout přírody. Dýchají čistý vzduch a loví rybky v křišťálově čisté vodě. Pijí průzračně křišťálovou vodu. Odpočívají u vody nebo v parku, kde si hrají se sněhem. Po delším hraní se vrací domů, kde ulehá do svého hnízda. 

21. LOĎKA NA HLADINĚ 

Pomůcky: žádné

Věk dětí: 4+

Počet dětí: neomezen

Motivace: Určitě jste někdy už jeli na malé loďce po nějakém rybníku. Teď si můžeme ten pocit připomenout.

Cíl: uvolnění, procítění

Pravidla hry 

Děti si lehnou na záda, zavřou oči a představují si, že po horkém dni nastává chladivý podvečer. Děti leží v loďce, která si tiše plave po vodě. Voda šplouchá na jejich loďku, ony se plaví a poslouchají tóny vody. Kolem je zanedbaný a trošku záhadný zámecký park, smuteční vrby sklánějí své větve do jezírka, kde plave jejich loďka. Kolem je ticho, park vypadá úplně opuštěný, děti leží na zádech a sledují oblohu, po které létají ptáci a  a divoké kachny. 

22. HRA NA ŠTĚNĚ 

Pomůcky: žádné

Věk dětí: 4+

Počet dětí: neomezen

Motivace: Máte doma pejska? Zahrajeme si na štěňátka.

Cíl: dechová koordinace, uvolnění 

Pravidla hry 

„Teď zavřeme oči a budeme si hrát na malá štěňátka. Takové štěňátko si pěkně celý den hraje, a pak je velmi unavené. Přitulí se k mámě do pelíšku, zavře oči a zhluboka dýchá. Krásně pohodlně si lehne, všechny tlapky má moc uběhané a těžké. U maminky je mu teploučko a příjemně. Cítí její teplý a hebký kožíšek a krásně se mu odpočívá. Má zavřené oči, zdají se mu krásné psí sny a poslouchá, jak mamince bije srdíčko. V takovém štěněcím pelíšku je moc útulno a mile. Štěňátko spí, je mu teploučko a tlapky mu leží celé uběhané. A když si krásně odpočine, vyskočí a je odpočaté a svěží. To se to krásně odpočívalo.“ 

23. PROBUZENÍ NA PLÁŽI 

Pomůcky: žádné

Věk dětí: 4+

Počet dětí: neomezen

Cíl: relaxace, odpočinek 

Pravidla hry 

Tuto hru si můžeme zahrát v přírodě na trávě nebo třeba ve školce na koberci. Děti si lehnou na záda a mají zavřené oči. Pomalu se probouzejí. Vychází sluníčko, písek vlhký od moře studí. Děti otevírají oči a probouzí se. Kolem dokola nikde nikdo, jen racci loví ve vlnách a létají ve vzduchu, jejich křik a šplouchání vln jsou jediné zvuky, které je možné slyšet. Děti si protírají si oči a rozhlíží se. Po ránu je chladno, i když je celé dny vedro. Písek je vlhký a chladí. Za chvíli vyjde slunce. Je krásné ráno a vy jste s racky samy na pláži. 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bc. Michael Novotný

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
8. 11. 2011
Hry jsou jednoduché, vhodné pro začínají učitelky.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
 • Předškolní vzdělávání
 • Činnostní a občanské kompetence
 • svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Učebna v přírodě, Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

3 misky se symboly živlu, kameny, papírový rámeček, papír, křída nebo uhel, lano, pleťové mléko, mastný krém, pastelky, papíry, koš s předměty s různým povrchem, míč,klubíčko vlny