Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

O podivném kuřátku

Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Charakteristika a cíle integrovaného bloku: S využitím pohádky vnímat svět, jeho rozmanitost a odlišnost. Dále přijímat okolí takové, jaké je, a vytvářet k němu vlastní postoj.

Očekávané výstupy:
 • získat nové informace ze života zvířat;

 • posuzovat chování jednotlivých postav v pohádce.


 • Předpokládaný časový rozsah: 2 týdny

  Věková skupina: 3 - 6 let

  Charakteristika a cíle integrovaného bloku: S využitím pohádky vnímat svět, jeho rozmanitost a odlišnost. Dále přijímat okolí takové, jaké je a vytvářet k němu vlastní postoj.
  Očekávané výstupy:

 • získat nové informace ze života zvířat;
 • posuzovat chování jednotlivých postav v pohádce.

 • Předpokládaný časový rozsah: 2 týdny
  Věková skupina: 3 - 6 let


  Mateřská škola Klubíčko Kolín

  Očekávané výstupy (obecné):

 • v případě potřeby umět pomoci druhému;
 • naučit se zpaměti krátké texty;
 • zlepšit koordinaci ruky a oka;
 • poznat sama sebe, rozvíjet pozitivní city, uvědomovat si vlastní identitu;
 • zdokonalovat tvořivost;
 • rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti jemné i hrubé motoriky;
 • umět žít ve společnosti;
 • umět vytvářet soubory předmětů podle předem daných pravidel;
 • rozvíjet kulturně estetické dovednosti v oblasti hudební, výtvarné i literární;
 • upevňovat kamarádské vztahy, důležitá vzájemná pomoc - na vycházce, během dne v MŠ, při hrách.
 • Motivace pohádkou
  O podivném kuřátku

  Na jaře, když přicházejí Velikonoce, klubou se z vajec žlutá kuřátka. Jedno už se vyklubalo, druhé se klube a máma kvočna kdáče:
  "Narodilo se kuře!"
  Vylíhlo se z vajec jedno, druhé, třetí... Táta kohout zpívá: "Jak je hezká máma, tak jsou hezké děti. Jedno je pihaté, druhé je kulaté, žádné nás nermoutí, vyrostou z nich kohouti."
  "Kokokohouti a slepice," řekla máma kvočna. "Všichni kokokohoutci budou samozřejmě podobní tobě a všechny slepičky mně. Už teď je vidět, že jsou jako by nám z oka vypadli. A podívej se jen, muži, už se vylíhlo z vajec čtvrté kuřátko a teď se líhne páté. No pojď, kuřátko, pojď."
  "Tak se mi zdá, že je to páté kuřátko nějaké jiné," ozval se kohout.
  "Jak to jiné?"
  "Má kratší nožky."
  "Nožky má sice kratší, ale zato zobáček delší," urazila se slepice.
  "Má kratší nožky a takové nějaké trošku křivé," odporoval kohout.
  "Vůbec nemá křivé nohy, jen ty se na ně křivě díváš. Jak to vidím já, je stejně hezké jako ostatní a nedovolím ti o něm říci špatné slovo," dupla nohou slepice a hned vyvedla děti na první jarní procházku.
  Obloha byla modrá, slunce svítilo a mámě kvočně se zdálo, že celý svět zpívá písničku o ní a jejích krásných ochmýřených kuřatech:

  Na dvorečku vyšla kvočna,
  kuřata jdou za ní,
  jen se na ně podívejte,
  jak jsou k zulíbání.

  Teď je kvočna přepočítá -
  jedno, druhé, třetí -
  čtvrté, páté... Kde je páté?
  Povězte mi, děti!

  "Kvá, kvá, nemůžu vám stačit. Kvá, kvá, jdete moc rychle. Kvá, kvá, copak nevidíte, že mám kratší nožičky?" volalo páté kuře.
  "Mámo, jak to mluví? My přece neříkáme kvá, kvá, ale pipipi," divili se sourozenci.
  "Vidíte, jak je nadané? Takové malé a už se naučilo cizí řeč," řekla s pýchou máma kvočna a pohladila to malé po hlavě.
  "Kvá, kvá, kvá," zakvákalo kuře hrdě.
  "Mámo, a proč má ten Kvakvak tak krátké nožičky?" ptaly se ostatní děti.
  "Není to žádný Kvakvak, ale váš bratříček, je to kuře. A co se nožek týká, už jsem řekla vašemu tatínkovi, že má sice nožičky kratší, ale zato zobáček delší, a dál se mě už nevyptávejte a radši dávejte pozor, abyste se nenamočili," řekla slepice. "Nevidíte, že je tu řeka?"

  Kuřata jsou na procházce,
  kvočna kráčí vpředu.
  "Pozor, děti, je tu řeka,
  dál vás nepovedu."

  Hned se zastavilo kuře
  první, druhé, třetí -
  čtvrté, páté... Kde je páté?
  Povězte mi, děti!

  "Mámo, mámo, co ho to napadlo," vykřikla čtyři kuřata. "Skočil do vody. Pipi... Máchá nohama a vůbec se nebojí. No ne - mámo, mámo, podívej se, co dělá!"
  "Plavu. Kvá, kvá, nevidíte, že plavu?" odpovědělo páté kuře.
  "Mámo, mámo, vytáhni ho z vody. Nedovol mu to. Když my neumíme plavat, tak ať on taky neplave. A vůbec, mámo, tak se nám zdá, že on není náš bratr."
  "Samozřejmě je to váš bratr," obořila se na kuřata slepice. "Není to, jak jsem ze začátku myslela, kuře, ale kačátko, to je pravda. Proto se chová jinak než vy, ale nemá jinou mámu než mne a jiné sourozence než vás. A proto vás moc prosím, abyste mu neubližovali a nevšímali si toho, že má trošku kratší nožičky a trošku delší zobák a trochu jiné zvyky. A že nikdy nebude říkat kokokodák ani kykyryký, jen kvá, kvá."
  "Kvá, kvá," zakvákal malý kačírek a připlaval ke břehu. "Nehněvejte se na mne, že jsem skočil do vody, ale přece jsem se musel vykoupat."
  "Vůbec se nehněváme," řekla kuřata. "Zdá se nám, že moc pěkně plaveš a jsme moc rádi, že máme takového nadaného bratra."
  A pak šli i s kačírkem, mámou kvočnou a tátou kohoutem do kurníku, protože už bylo pozdě a museli jít spát.

  Doporučené činnosti:

  • poslech pohádky s obrazovým doprovodem;
  • hra s obrázky domácích zvířat;
  • přiřazování mláďat k dospělým jedincům;
  • besedování o tom, jak které zvíře mluví, čím se živí, jaký má užitek;
  • rozhovor o chování jednotlivých postav z pohádky;
  • uvolňovací cviky - kuřátka - z "klubíček";
  • procvičování uvolnění zápěstí "sypeme zrní slepičce";
  • povídání o tom, "jak se líhne kuře" (vývojové stádium živočicha);
  • rytmizace básniček vytleskáváním či doprovodem dětskými nástroji:

   Naše černá slepička,
   snáší bílá vajíčka.
   A kdo tomu nevěří,
   ať k nám přijde k večeři.

  • zpěv písní o slepicích, kohoutech, kuřatech, kačenách;
  • procvičování vzestupné a sestupné melodie:

   "Já jsem malé kuřátko, říkají mi Pípátko."(c-d-e-f-ggg, g-f-e-d-ccc)
   "Já jsem malá kachnička, mám barevná peříčka."(c-d-e-f-ggg, g-f-e-d-ccc)

  • ta samá melodie na slabiky kač, kač a pí, pí;
  • procvičování mluvidel - "Mluvíme cizí řečí":
   • děti mluví jako kuřátka, kačátka, slepice, kohout - snaží se říci nějakou větu, ale pouze s použitím daných slabik (něco jednoduchého);
   • vhodné je doprovodit řeč gestikulací - dětem hodně pomůže v hádání, co kamarád myslí (dobré je, když předem dítě pošeptá myšlenou větu učitelce, ta může pomoci, napovědět, vést pro lepší předvedení nebo hádání);
  • kresba či malba kohouta, slepice, kuřat, kačen;
  • výroba - závěsná kuřátka:
   • na vystřiženou šablonu kuřete děti lepí natrhané kousky papírových kapesníků;
   • po dokončení práci pokryjí barvou (štětec jen přikládáme, aby nám ubrousky neopadaly, velmi pěkně vypadají, pokud jsou polepeny z obou stran);
  • výroba - závěsní kohouti:
   • šablonu kohouta vystřihneme, vykreslíme či vymalujeme;
   • ocas přilepíme z barevných proužků, které můžeme nakroutit, nebo zpět přilepit (vytvoříme smyčku);
   • šablonu kuřátka natřeme lepidlem, posypeme dětskou krupičkou a po zaschnutí nanášíme barvu (opět štětec jen přikládáme - nenatíráme, krupička by opadala);
   • tělo slepice - šablonu potiskáme barvou s pomocí malých korkových špuntů;
  • vytrhávání papíru - těla drůbeže z papíru s následným lepením;
  • předmatematické představy:
   • pracovní listy - např. řešení labyrintů - hledání cesty káčátka k rybníku, kuřete ke slepici, káčátka ke kuřátkům apod.;
   • řazení kuřátek do řady;
   • procvičení číselné řady (v pohádce je pouze 4+1, dá se použít např. verze, že na vedlejším dvorku měla slepička také kuřátka a ta přišla na návštěvu...);
   • porovnávání postavení kuřátek a káčátka (první, poslední, hned za, hned před, kolik je ze káčátkem kuřátek...);
   • vytváření dvojic, skupin;
  • pohybová aktivita - chůze ve dřepu po zvýšené rovině - lavičce - "káčátko se batolí";
  • pohybová hra "Zvířecí domečky":
   • děti se rozdělí do dvou skupin;
   • jedna skupina představuje kuřátka, druhá káčátka;
   • na domluvené znamení (obrázek, stuha...) zvířátka opustí svůj domeček (vyznačený lanem, křídou, v tělocvičně používáme kruhy na basketbal);
   • na další signál se vrátí zpět do domečku;
  • cvičení s míčky - koulení ve dvojicích - "koulíme vajíčko";
  • využití owerballů - "sedíme na vajíčku";
  • výstup a sestup na žebřinách - "slepice leze do kurníku";
  • hra "Kdo je nejdůležitější na světě?" (tato hra je uvedena na Metodickém portálu v příspěvku "Lidská práva hrou" od paní ředitelky Aleny Stehnové z MŠ Korálek Pardubice).
  Závěrečné hodnocení

  Děti se seznámily s další pohádkou a jejím využitím při hrách a činnostech v mateřské škole. Snažila jsem se, aby bylo zdůrazněno vájemné chování mezi dětmi a vzájemná pomoc těm, kteří to potřebují. Také je důležitá radostná atmosféra při všech činnostech. Pohoda a radost jsou velmi důležité nejen pro děti, ale i pro učitelky. Hodně radosti jsme si užili při hře "Mluvíme cizí řečí". Děti pak chtěly mluvit i jako jiná zvířátka (koník, pes, kočka...). Tato hra rovněž poslouží jako artikulační a logopedická hříčka. Celkově hodnotím tento blok jako zdařilý.

  Použitá literatura:
  Chotomská, W.: Pohádka z 1001 dobré noci. 1982.

  V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
  Napište nám
  Celkové hodnocení článku
  Přidat komentář Citovat článek