Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Od září až do června
Odborný článek

Od září až do června

8. 4. 2011 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. et Bc. Michael Novotný

Anotace

Inspirativní příspěvek je zaměřený na rozvoj řečových, pohybových, dramatických a motorických dovedností. Hry a činnosti jsou vždy motivovány autorskou říkankou a řazeny od září do června.

Úvod

V tomto inspirativním příspěvku jsou autorské říkanky řazeny po měsících – od začátku školního roku, počínaje měsícem září. Ke každému měsíci je pak hra nebo činnost motivovaná právě touto říkankou. Tímto způsobem lze u dětí předškolního věku rozvíjet řečové dovednosti, kooperaci, pohyb, improvizaci a jemnou motoriku.

Září

Náš dům
Autor Michael Novotný

V našem domě na sídlišti,
všechna okna se jen blyští.
I to naše v podkroví,
mamka pěkně nazdobí.

Strukturované drama: Postavme si pokojíček

S dětmi si můžeme ve třídě postavit společný pokojíček. Při této hře je důležité stavět ho postupně a zdůvodňovat, proč to tak děti chtějí. Mají potom lepší přehled o celé stavbě a vnímají ji jako začátek tvořivé hry, která je jim velice blízká. Tu pak rozehrají podle vlastní fantazie. Vhodné pro děti od 5 let.

Postřehová hra: Z domečku, do domečku

Dětem uděláme uprostřed třídy domeček v podobě velkého kruhu (třeba ze švihadel). Děti se postaví po obvodu domečku a pedagog jim dává povely: „Do domečku“ a „Z domečku“. Podle těchto povelů děti skáčí buď dovnitř, nebo ven. Pedagog se snaží povely nepravidelně střídat. Pokud se někdo splete a provede nesprávný povel, vypadne ze hry. Vhodné pro děti od 4 let.

Nezbedné okurky
Autor Michael Novotný

Pět okurek šeptá v sudu,
„Nechcem nikdy zažít nudu.
Než nás všechny zavaří,
skočíme si k cukráři.“

Pohybová hra: Plíseň okurková

Předem určíme jedno dítě, které bude představovat plíseň okurkovou, a ostatní děti budou okurky na poli. Plíseň okurky začne honit, a koho se dotkne, tak zplesniví. Znovu oživit je může jen zemědělec (další dítě), který je postříká postřikem proti plísni (je dobré, aby dítě předvádělo pohyb páky u rozprašovače a doprovázelo jej zvuky). Počet plísní můžeme zvýšit s ohledem na počet dětí. Stanovíme časový limit, po jehož skončení spočítáme, kolik je zdravých okurek a kolik jich zůstalo nakažených plísní. Vhodné pro děti od 5 let.

Dramatická hra: Prodavač/ka zeleniny

Drtivá většina mateřských škol má dnes ve svém vybavení třídy i malé obchůdky, například se zeleninou. Na jeden takový obchůdek si děti mohou zahrát. Jedno dítě bude prodavač/ka a ostatní si stoupnou do zástupu a budou nakupovat. Prodavač/ka jim bude za jednotlivou zeleninu říkat cenu, která nebude pro každého stejná. Tuto cenu ale musí dítěti zdůvodnit. Hra bude například vypadat takto: „Paní prodavačko, já bych si vzala kilo okurek.“ Prodavačka odpoví: „Dáte mi za ně 10 korun, protože jste mi velice sympatická.“ nebo „Já bych poprosil jeden meloun.“ Prodavačka na to: „Vy mi zaplatíte 100 korun, protože jste předbíhal ve frontě.“ Na závěr hry si děti samy vyhodnotí pozitiva a negativa ze hry. Vhodné pro děti od 5 let.

Říjen

Brambory
Autor Michael Novotný

Jeden řádek jako druhý,
vedle sebe na poli.
Chladná země už je studí,
stěžují si brambory.

Pracovní činnost: Tiskátka ze syrových brambor

Vděčnou činností pro malé předškoláky je vyrábění tiskátek ze syrových brambor. Na začátku si zkontrolujte, zda nejsou brambory otlučené anebo nahnilé. Bramboru rozkrojíme ostrým nožem a necháme malinko zavadnout. Poté si na rozkrojenou stranu děti fixem nakreslí nějaký motiv dle své fantazie anebo k probíranému tématu. Pedagog pak nakonec ostrým špičatým nožem motiv vykrojí. Tiskátka se pak dají namáčet buď do tiskařské barvy, anebo do hustější tempery. Pozor! Všechny činnosti s ostrým nožem by měl provádět pedagog! Vhodné pro děti od 5 let.

Dramatická hra: Na horký brambor

Ke hře budeme potřebovat míč nebo jakýkoli předmět z přírody. V zimě je možné použít třeba i sněhovou kouli. Děti stojí v kroužku. Jedno dítě (nebo pedagog) má v ruce míč. Na povel začíná hra a pomyslný „brambor je uvařený a horký“. Děti přebíhají libovolně skrze kruh. Vyberou kamaráda, který převezme „brambor“ a uvolní své místo pro nesoucího. Sám pak běží s „bramborem“ a vyhání z místa dalšího. Pokud děti tuto hru bezpečně zvládnou, přidáváme další „brambory“ až třeba do počtu pěti. Děti mají pak za úkol pečlivěji sledovat hru, hlídat další běžící kamarády, aby se nesrazili. Hra se stává rychlejší a zajímavější. Vhodné pro děti od 5 let.

Mandelinka bramborová
Autor Michael Novotný

Kdo se u nás drze chová,
jako doma, na poli?
Mandelinka bramborová,
požírá nám brambory.

Pohybová hra: Bramborová přehazovaná

Tuto hru je možné hrát jak ve třídě, tak v přírodě. Pedagog vytyčí dva stejné prostory vzdálené od sebe asi 3 metry. Každý prostor bude představovat pole, na která dáme stejný počet papírových koulí (brambor). Dvě družstva dětí (mandelinek bramborových) se postaví ke svému poli a na povel pedagoga po dobu časového limitu se obě družstva snaží ze sousedního pole odnést co nejvíce soupeřových brambor a dát je na své pole. Děti mohou brambory brát pouze po jednom kusu. Dávejte pozor, aby se děti nesrazily! Vhodné pro děti od 5 let.

Tvoření: Mandelinka bramborová ze skořápky ořechu

Vlašský ořech rozlouskneme přesně na půlku. Temperovými barvami nebo fixem vybarvíme povrch skořápky žlutou barvou a podélně, od hlavy k zadečku, uděláme černé pruhy. Pak skořápku přiložíme na černý papír a kolem tělíčka nakreslíme nohy a hlavu. Poté spodek z černého papíru vystřihneme a přilepíme na něj tělo mandelinky. Vhodné pro děti od 5 let.

Povidla
Autor Michael Novotný

U babičky každým rokem,
platí stejná pravidla.
Když se podzim blíží skokem,
dělají se povidla.

Dramatická hra: Vaříme povidla

Děti se postaví po obvodu kruhu. Uvnitř kruhu je imaginární hrnec, ve kterém děti budou vařit povidla podle své chuti. První dítě řekne například: „Dávám do kotle švestky, protože mi chutnají.“ A všechny děti to zopakují a míchají při tom vařečkou. Pokračuje druhé dítě například: „Dávám do kotle cukr, aby byla povidla sladká.“ Všichni opět opakují a míchají. Nechte děti dávat do kotle suroviny podle jejich fantazie. (koření, jiné ovoce, sladkosti, čokoládu apod.). Vhodné pro děti od 4 let.

Listopad

Studený podzim
Autor Michael Novotný

V době, kdy letní čas dávno je pryč,
kdy léto předává podzimu klíč.
Mění se příroda, chladno už bývá,
dny se nám zkracují, brzy se stmívá.

Dramatická hra: Zvířátka v lese

Zvířátka v lese se musí mezi sebou nějak dorozumívat. Dvě děti představují libovolná zvířátka, která se mezi sebou musí domluvit zvuky a pohyby. Ostatní děti pak hádají, co si zvířátka mezi sebou sdělují. Děti se v rolích vyměňují. Vhodné pro děti od 4 let.

Dramatická hra: Dešťové kapky

Hrou dešťové kapky zkoušíme, co všechno kapka musí udělat, než dopadne na zem. Vypadne z mraku, letí vzduchem, omývá střechy, bubnuje do oken, dostane se na stromy, proklouzává po jednotlivých listech, omývá květiny a pořád se točí a krásně tancuje po deštníku, lepí se na vlasy a na oči a zase víří vzduchem, sdružuje se s ostatními, dostává se na zem, tvoří stékající potůčky… K dokreslení nálady můžeme dětem k činnosti pustit hudbu. Vhodné pro děti od 3 let.

Sychravé počasí
Autor Michael Novotný

Vítr fouká do dvora,
slunce barví stromy.
Chladný podzim přivolá,
blesky, déšť a hromy.

Pohybová hra: Vítr

Pedagog předvádí silný vítr a děti před ním musejí uskakovat. Děti stojí po obvodu kruhu, čelem dovnitř kruhu. Pedagog ve středu kruhu točí švihadlem. Děti kroužící švihadlo přeskakují. Kdo nepřeskočí, vyhne se nebo se do švihadla zamotá, poodstoupí dozadu nebo si sedne někde stranou. Hrajeme asi 3–4 minuty, nebo do počtu dvou hrajících dětí. Vhodné pro děti od 6 let.

Prosinec

Unavený čert
Autor Michael Novotný

Mikuláši! Kde čert straší!
Že se u nás nestavil?
To asi jak v pekle praží,
tak se z toho unavil.

Pohybová hra: Honem zpátky do pekla

Všichni čerti už dostrašili a jsou moc unavení. Zároveň se musí se včas vrátit do pekla. Jenže v pekle už není tolik místa jako dřív, a tak se tam všichni čertíci už nevejdou. Ve třídě nebo herně rozložíme prostěradlo, které bude představovat peklo. Děti (čertíci) se pohybují po prostoru za doprovodu hudby. Když hudba přestane hrát, děti (čertíci) musí co nejrychleji vběhnout na prostěradlo (do pekla). Dítě, které se tam nevejde, nevypadává ze hry, ale stává se rozhodčím a aktivním divákem. Na druhé kolo prostěradlo zmenšíme (peklo se zmenšuje) a pokračujeme ve hře stejným způsobem. Takto hra probíhá do té doby, až je prostěradlo (peklo) tak malé, že se do něj vejdou jen dvě děti (čertíci). Vhodné pro děti od 5 let.

Dramatická hra: Čertovská rozcvička

Děti (čertíci) se postaví po obvodu kruhu. První čertík vejde do kruhu a začne předvádět nějaký pohyb doprovázený zvuky a ostatní čertíci ho po něm opakují. Pak nějaký jiný dobrovolný čertík vejde do kruhu nějakým jiným pohybem a zvukem původního čertíka vystřídá. Hra pokračuje do té doby, dokud se všechny děti v předvádění nevystřídají. Vhodné pro děti od 5 let.

Vánoční
Autor Michael Novotný

Je to správným směrem krok?
Že jsem hodný celý rok.
Až k nám přijdeš v kožíšku,
posuď to sám, Ježíšku.

Pocitová hra: Pečeme cukroví

Děti stojí po obvodu kruhu. Před sebou mají záda kamaráda a na nich začínají péci cukroví. Pedagog například říká: „Očistíme vál.” (Děti rukama přejíždějí po zádech a čistí vál.) „Nasypeme mouku,” (prstíky sypeme) „rozklepneme vejce,” (ťukání) „solíme,” (jemné ťukání) „hněteme těsto” (masáž zad) atd. A nakonec vložíme těsto do pece (oběma rukama plácneme dítě před sebou). Děti tuto činnost musí provádět s citem, aby si navzájem neublížily. Vhodné pro děti od 5 let.

Leden

Eskymácká sanitka
Autor Michael Novotný

Na severní polokouli
udělal si tuleň bouli.
Jede s hlavou rozbitou
eskymáckou sanitou.

Pohybová hra: Eskymácká honička

Na novém sněhu prošlapeme za pomoci dětí celou síť křivolakých úzkých uliček. V těchto uličkách pak pedagog zahájí honičku. Při honičce mohou děti běhat pouze v uličkách, nikdo nesmí vstoupit mimo ni. Honič nesmí dát babu dítěti, které je sice na dosah, ale v jiné uličce. Síť uliček může na několika místech končit slepou uličkou. Pro tuto honičku je vhodnější menší počet dětí. Motivací by měl být život Eskymáků, kteří se denně vydávají za sháněním potravy, a na cestě je čeká mnoho nástrah v podobě divé zvěře. Touto hrou u dětí rozvíjíme běh ve ztížených podmínkách, rovnováhu, obratnost, orientaci, rychlý běh. Vhodné pro děti od 5 let.

Pohybová hra: Na mrazíka

Ze skupiny dětí vybereme dvě, které představují mrazíka a sluníčko. Dítě-mrazík drží v ruce modrou molitanovou houbu a snaží se chytit  („zmrazit“) co nejvíce dětí. Koho se dotkne houbou, ten se musí zastavit a nehybně zůstat stát. Dítě-sluníčko drží v ruce žlutou molitanovou houbu, běhá po celé hrací ploše, vyhledává stojící „zmrzlé“ děti a snaží se je „rozehřát“ (vysvobodit). Koho se dotkne svojí houbou, ten se znovu zapojí do hry. Po chvíli do role mrazíka a sluníčka vybereme jiné děti. Vhodné pro děti od 5 let.

Africký sněhulák
Autor Michael Novotný

Proč v Africe děti taky,
nestavějí sněhuláky.
Nikdo se s tím netají,
tam přeci sníh nemají.

Orientační hra: Zimní překážková dráha

K této hře můžeme děti motivovat tak, že se potřebují dostat přes zamrzlou krajinu, kde je plno nástrah. Pomocí této hry rozvíjíme rychlost obratnost a rovnováhu. Hru musíme hrát v tělocvičně a budeme k ní potřebovat lano, švédskou bednu, balony (nebo kužely) a žebřiny. Třídu dětí rozdělíme do dvou skupin. Po tělocvičně rozmístíme dané pomůcky tak, aby byly rovnoměrně od sebe vzdálené. Lano položíme na zem a děti po něm mají přejít (rovnováha). Běží k rozložené švédské bedně, kterou prolezou (obratnost), potom kličkují mezi balony (nebo kužely), dokličkují k žebřinám, kde stačí vylézt na druhou příčku, a sprintem se vrací na start. Hra má dvě varianty. Při jedné variantě stačí každá pomůcka po jednom kuse a oběma skupinám změříme celkový čas. Při druhé variantě má každá skupina připravené stejné pomůcky. Vhodné pro děti od 4 let.

Kresba zmizíkem

Děti štětcem natřou celou čtvrtku o velikosti A4 inkoustem a po zaschnutí inkoustu na ni kreslí zmizíkem například sněhuláky. Zimní motivy se na modrém podkladu velice hezky vyjímají. Děti poznají velice zajímavou výtvarnou techniku. Vhodné pro děti od 5 let.

Velký předškolák
Autor Michael Novotný

Velkým klukem brzy budu,
až k zápisu s taťkou půjdu.
Začnu zpívat, vyprávět,
do školy mě vezmou hned.

Dramatická hra: Na školu

Pedagog si s dětmi ve třídě může zahrát na školu. Určí jedno dítě, které bude jako pedagog, a zadá jí/jemu nějaký úkol, který musí ostatním dětem (prvňáčkům) zábavnou formou vysvětlit. Vhodné je před samotnou hrou dětem princip školy vysvětlit a popřípadě názorně předvést. Je důležité, aby se děti v rolích vystřídaly. Vhodné pro děti od 6 let.

Únor

Včelí medvídek
Autor Michael Novotný

Chlupatý kožíšek, křidélka hbitá,
z kvítečku na kvítek vesele lítá.
A než bys na prstech spočítal pět,
k mamce do doupěte vrátí se zpět.

Víla Amálka
Autor Michael Novotný

Na hlavě věneček, sukýnka bílá,
před zlými chrání ji motýlí křídla.
Na louce tancuje, s mlhou si hraje,
před jejím úsměvem sníh i led taje.

Rákosníček
Autor Michael Novotný

Velkou má odvahu zelený skřítek,
ráno ho probouzí zvonečku kvítek.
V rybníčku přebývá ve dne i v noci,
za mlhou dějí se podivné věci.

Pejsek a kočička
Autor Michael Novotný

V domečku u lesa bydlí tam spolu,
večer se vrací ke stejnému stolu.
Kočička uvaří, pejsek má chutě,
a až se umyjí, půjdou na kutě.

Z mechu a kapradí
Autor Michael Novotný

V chaloupce z pařezu přebývá kdosi,
dva lesní chlapíci s velkými nosy.
Menší je Křemílek, je ho jen půlka,
ten větší jmenuje se Vochomůrka.

Dramatická hra

K této hře můžeme děti motivovat jakoukoli uvedenou pohádkovou říkanku. Děti utvoří kruh. Dvě děti, Karkulka a vlk, stojí se zavázanýma očima uprostřed kruhu. Vlk drží obušek (doporučuji látkový) a ptá se Karkulky: „Karkulko, kde jsi?“ Karkulka se jenom potichoučku ozve: „Tady.“ Vlk se snaží Karkulku bouchnout, pokud se mu to povede, role Karkulky i vlka vyměníme. Vhodné pro děti od 5 let.

Dramatická hra: Na opaky

Děti stojí v prostoru nebo v kruhu a házejí si míč. Před tím, než míč hodí, řeknou nějakou lež z pohádky, například: „Popelka ztratila cestou ze zámku prstýnek.“ Ten, komu míč hodí, odpoví: „To není pravda, Popelka ztratila cestou ze zámku střevíček.“ A následně vymyslí další lež z pohádky a hra pokračuje dál. Tato hra vyžaduje znalost pohádky O Popelce, proto je dobré si pohádku před hrou s dětmi přečíst. Rozvoj samostatného myšlení a paměti. Vhodné pro děti od 5 let.

Sněhurka
Autor Michael Novotný

V chaloupce u lesa, kde modrá se nebe,
sedm je postýlek hned vedle sebe.
Bydlí tu mužíci, nedlouho, krátce,
každý den z rána volá je práce.
A když pak z večera domů se vrací,
každý sám za sebe zmožený prací.
Čeká je dívenka krásná jak kvítí,
očí jí radostí zářivě svítí.

Dramatická hra: Zrcadlo, zrcadlo

Děti se ve dvojicích postaví proti sobě. Jedno z nich představuje zrcadlo a druhé zlou královnu. Zlá královna pak před zrcadlem dělá různé pohyby a zrcadlo ji napodobuje. Vhodné pro děti od 4 let.

Dramatická hra s rytmizací: Princ, trpaslík a babka

Děti klečí na patách v kruhu. Pedagog má tři obrázky s jednoslabičným, dvouslabičným a trojslabičným názvem (princ, babka, trpaslík). Postupně je pak ukazuje a děti se plácají do stehen tolikrát, kolik slabik název má. Hra se odehrává v naprostém tichu a je slyšet jen pleskání. Vhodné pro děti od 4 let.

Březen

Usměvavé jaro
Autor Michael Novotný

Než vyšplhat sluníčko na nebe stačí,
je slyšet z přírody písnička ptačí.
Sněženky, bledule jsou samý květ,
krásný a veselý je ten náš svět.

Dramatická hra: Pantomima

Děti se postaví po obvodu kruhu. Postupně jeden po druhém předvádějí pantomimicky například nějaké zvíře, které se na jaře probouzí ze zimního spánku, nebo rostlinu, která na jaře rozkvétá. Po předvedení se ostatní snaží uhodnout, jaké zvíře či rostlinu dítě předvádělo. Když předvedou svoji pantomimu všechny děti v kruhu, tak se snaží vzpomenout, kdo jaké zvíře či rostlinu předváděl. Rozvíjíme u dětí paměť a fantazii. Vhodné pro děti od 5 let.

Co se děje v trávě
Autor Michael Novotný

U rybníka na paloučku
světlušky se strkají.
A cvrčkové pěkně v hloučku
do rytmu si cvrkají.

Život v trávě jenom kvete,
věřte, děti! Moc a moc!
Ale teď už zalehněte,
než nastane černá noc.

Dramatická hra: Jak roste tráva

Všechny děti se spustí do hlubokého dřepu. Sedí na patách, trup mají pěkně vzpřímený a ruce v bok. Pomaličku, plynule, téměř neznatelně se začnou zvedat až do stoje na špičkách se vzpažením. Vhodné pro děti od 3 let.

Dramatická hra: Proměna housenky v motýla

Při tomto cvičení musí být celé tělo v pohybu a vyjadřovat housenku, jak se mění v motýla. Lze pojmout nejprve v tzv. veřejné samotě (jednám, jako by tu nikdo jiný nebyl), aby se děti zaměřily na charakter samotného pohybu, aby do něj pronikly, posléze je možný výstup z veřejné samoty, a navazování vztahů s druhými – například: Já jako první motýl, se setkám s motýly z okolí. Střih – návrat do běžné chůze a z ní opět nové proměňování. Vhodné pro děti od 5 let.

Cvrček
Autor Michael Novotný

„Čípak je to silný hlas?“
ptá se cvrčka konipas.
Nikdo se tím netají,
to cvrčkové cvrkají.

Pohybová hra: Cvrčkové a světlušky

Dvě družstva sedí naproti sobě ve vzdálenosti cca 5 metrů. Pedagog vypráví pohádku, a pokud řekne v pohádce cvrček, tak cvrčkové honí světlušky, a naopak. Družstvo, které utíká, musí doběhnout do cíle dříve, než je druhé družstvo chytí. Vítězí to družstvo, jejichž hráčů zůstane víc. Vhodné pro děti od 4 let. Rozvoj rychlosti a obratnosti.

Květen

Popletená slepice
Autor Michael Novotný

Popletená slepice
navštívila zajíce.
„Proč se zajíc zamyká?“
„Vždyť klepeš na králíka.“

Pohybová hra: Liška a slepice

Skupina dětí se rozdělí na dvojice, které se však budou neustále proměňovat. Ve dvojicích děti stojí za sebou, druhé dítě se dívá na záda prvního. Hra se bude realizovat v celém prostoru herny, lze hrát i venku na rovném povrchu hřiště. Liška slepici vždy honí a slepice se snaží schovat třeba v křoví nebo v nějakém hnízdečku… Mezi jednotlivými dvojicemi musí být dostatečný prostor na probíhání. Z jedné dvojice uděláme lišku a slepici. Liška bude slepici honit, když se jí dotkne, změní se slepice v lišku a liška ve slepici. Slepice má výhodu, že se může schovat v křovíčku, to jsou všechny dvojice v prostoru. Zachrání se tím, že se postaví před první dítě ve dvojici, tzv. že bude nyní jako první z trojice. Když se takto k dvojici přidá slepice, musí poslední z trojice vyběhnout. Stává se slepicí a je pronásledován stejnou liškou. Ta, když se ho dotkne, stává se sama slepicí a běží se schovat do křoví. V této hře rozvíjíme u dětí postřeh, rychlost reakce. Vhodné pro děti od 6 let.

Pohybová hra: Slepice v kurníku

Jedno dítě (slepice) sedí na vajíčkách ve vymezeném prostoru (kruh) a ostatní děti (kuny) se snaží slepici co nejvíce vajíček sebrat. Pokud se slepice při krádeži dotkne kuny, tak vypadává. Je důležité u této hry stanovit časový limit. Vhodné pro děti od 4 let. Pomocí této hry rozvíjíme u dětí postřeh, pohotovost a rychlost.

Malý šikula
Autor Michale Novotný

„Podívej, maminko, co všechno dovedu,
talíře na stolek přichystám k obědu.“
„Dobrou chuť k jídlu mi určitě dodá
voňavé mýdlo, ručník a voda.“

Motivační slogan:

Říkanka „Malý šikula“ je dobrým sloganem pro motivaci dětí při přípravách na oběd. Děti si pak rády samy připraví talíře, příbory bez pocitu toho, že dítě něco musí, si půjdou rády umýt ruce před samotným obědem.

Červen

Řeky
Autor Michael Novotný

Labe, Ohře, Vltava
stáčejí se doprava.
Svratka, Dyje, Lužnice
pro loďky jsou silnice.

Pohybová hra: Na námořníky

Tato hra se dá hrát jak v herně, tak třeba i na zahradě. Potřebujeme k ní jen lavičku. Děti (námořníci) lezou kolem lavičky po zemi, vlevo i vpravo. Na povel „Všechno na palubu, žralok!“ musí co nejrychleji usednout na lavičku (loď). Kdo dříve? Dítě (námořník), které usedne na lavičku (do lodě) poslední, vypadává ze hry. Při této hře musí děti dodržovat pravidlo, že na lavičku mohou usednout pouze na povel pedagoga. Vhodné pro děti od 3 let.

Dramatická hra: Cesta do přístavu

V této dramatické hře se musí děti (námořníci) nalodit v přístavu. Pedagog (kapitán) je pustí na loď pouze v tom případě, pokud si zapamatují všechny obrázky (5–10), které lemují cestu do přístavu k lodi. Názvy obrázků šeptají pedagogovi (kapitánovi), a ten rozhodne, zda pustí námořníka na loď. V této hře rozvíjíme u dětí krátkodobou paměť. Vhodné pro děti od 5 let. Pro mladší děti je potřeba zmenšit počet obrázků.

Housenka
Autor Michael Novotný

Proužkovaná halenka
a v ní dlouhá housenka.
V klubíčku se zavíjí,
je z ní larva motýlí.

Pohybová hra: Housenka

Z počátku tvoří housenku 2 děti, které jsou na „všech čtyřech“, a druhé dítě se drží kotníků dítěte před ním. Pedagog připraví pro housenky cestu s různými překážkami, např. přehodí žíněnku přes lavičku nebo je nechá prolézt strachovým pytlem. Když si děti tento způsob pohybu trochu osvojí, mohou to zkusit po 3–4. Nakonec se housenka zakuklí a odpočívá, až z ní vyletí motýlkové. Děti se uvolní, proběhnou a mohu zkusit lezení housenek znovu. Cílem této hry je kooperace pohybů a ohleduplnost k druhým. Tato hra vyžaduje trpělivost, protože ze začátku to dětem nemusí jít hned dobře. Dobré je začínat u dvojic. Po zlepšení můžeme počet dětí navyšovat, ale není to nutné. Proto doporučuji hrát tuto hru raději se staršími dětmi (od 5 let).

Komáří nuda
Autor Michael Novotný

Dva dospělí komáři,
vydali se k zubaři.
Šli tam asi jenom z nudy,
vždyť komáři nemaj zuby.

Pohybová hra: Komáří závody

Postavíme si slalomovou dráhu, na jejíž konec umístíme lavičku. Na lavičku dáme do řady vedle sebe malé skleničky se šťávou nebo studeným čajem (stačí 0,5 dcl.). Dvě družstva se stejným počtem dětí (komárů) se postaví na startovní čáru a každý dostane své brčko. Na povel pedagoga vybíhají první děti z každého družstva, proběhnou slalomovou dráhu a pomocí brčka (komářího sosáku) vypijí šťávu nebo studený čaj ze skleničky. Potom se stejnou cestou vracejí zpět a vybíhá další dítě. Hra končí, když se všechny děti vystřídají. Vhodné pro děti od 4 let.

Dramatická hra:

Děti představují komáry. Každý komár předvádí běžný den od probuzení přes oběd až po večerní únavu tak, že lítá a bzučí a jejich pohyby a intenzita bzučení je úměrná denní době, která nastává. Například po probuzení se protahují, během dne létají s elánem a k večeru jako když už jsou po celém dni unaveni. Je zajímavé všímat si, jak jednotlivé děti svoji roli prožívají a ztvárňují. Vhodné pro děti od 5 let.

Závěr

Veškeré hry, které jsem v tomto článku nabídnul, jsem si s dětmi vyzkoušel a při drobných úpravách se řada z nich dá použít i při práci s mladšími dětmi. Jako prvotní krok jsem vždy zvolil naučení se říkanky a až po bezchybném zvládnutí jsem s dětmi prováděl jednotlivé hry a činnosti. Důležitá je také správná a účelná motivace. Nabídka je seřazena postupně od začátku školního roku (měsíc září) až do konce školního roku (červen), což pomůže vyučujícím lépe se orientovat v tomto článku. V mých autorských říkankách jsem se vždy snažil dodržet rytmus na sebe navazujících veršů a v praxi jsem si ověřil, že takto složená říkanka se dětem daleko lépe učí. Děti v mé třídě nejraději hrály dramatické hry, ale ke všem činnostem přistupovaly zodpovědně a dodržovaly pravidla jednotlivých her.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. et Bc. Michael Novotný

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
8. 4. 2011
Článek je praktický a inspirativní.

Hodnocení od uživatelů

Mgr. Lenka Říhová
8. 4. 2011, 14:21
Velmi oceňuji vaše vtipné, krátké a lehce zapamatovatelné říkanky ze života a provázanost činností.
Pavlína Hublová
8. 4. 2011, 14:52
Děkuji za ucelený tematický článek. Myslím, že inspiraci zde najdou i učitelé 1. ročníků.
Michael Novotný
12. 4. 2011, 05:53
Děkuji za pozitivní komentáře a jsem rád, že se článek líbí.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích: