Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Jak zprostředkovat genderovou tematiku dětem...

Jak zprostředkovat genderovou tematiku dětem v mateřských školách

Informativní příspěvek
Jedná se o zamyšlení nad genderovou problematikou a představení metodického materiálu – vystřihovánek jako pomůcky pro pedagogy a pedagožky v předškolních zařízeních.

Text je určen pedagožkám a pedagogům, kteří pracují s předškolními a mladšími školními dětmi.

Pracovala jsem 18 let jako učitelka i ředitelka v mateřské škole. Při mé práci mne, před léty, znepokojoval nedostatek pedagogických materiálů téměř ve všech oblastech předškolní výchovy. Nedařilo se mi získávat materiály, které by splňovaly mé očekávání, které by byly podobné mým vizím a ideám. Začala jsem tedy přemýšlet o aktivní spoluúčasti na vzniku nových námětů a aktivně se chopila příležitostí, které postupně přicházely.

Na nabídku ke spolupráci od neziskové organizace Evropské kontaktní skupiny (EKS) jsem reagovala s radostí a chutí pustit se do něčeho dalšího, nového a především tak potřebného.

Po dlouhých diskuzích a tvůrčí práci jsme společně s Ivanou Šindlerovou, která se v EKS zabývá genderovou problematikou, vytvořily genderově laděné pracovní listy, koncipované jako vystřihovánky, tematicky zaměřené na výběr profese a povolání.

Zvolily jsme interaktivní pomůcku, se kterou by se děti společně s učiteli/učitelkami rozhodně neměly nudit, ale naopak by se mohli vzájemně podněcovat a motivovat k dalším různorodým aktivitám s nadšením a radostí.

Genderová tematika mne velmi oslovila. Zdaleka nejen ve své praxi jsem byla svědkyní mnoha omezení postavených na genderových stereotypech. Většinou vycházely od starších lidí směrem k dětem ve smyslu: „Nemůžeš, není vhodné abys, nehodí se ... protože jsi děvče/chlapec.“

Holky tak často byly zrazovány od her na kosmonautky a řidičky. Jejich opravdový zájem o hry na pilotky letadel a formulí byl zlehčován. Stejně tak kluci nebyli podporováni ve hrách v kuchyňce ani při jízdě s kočárkem.

Vždy jsem v sobě nosila pocit, že taková omezení nejsou zcela spravedlivá, jen jsem ho zprvu neuměla pojmenovat.

Myslím si, že není dobré holčičkám nadále automaticky a za všech okolností přidělovat růžovou a klukům modrou barvu. Už od narození jsou tak nevědomky směřováni k rolím, které jsou postaveny na společenské situaci, která byla aktuální před sto lety, kdy muži a ženy měli jasně vymezené pozice v rodině i ve společnosti.

Dnešní společnost vyžaduje od žen a mužů mnohem více flexibility, kdy s tradičními rolemi ani jedni z nich nevystačí. Navíc, možnosti v profesním uplatnění pro obě pohlaví se sobě navzájem stále více přibližují.

Nelíbí se mi striktní rozdělení zboží v obchodních domech s hračkami, kde se na nás v růžové sekci šklebí barbíny hned vedle vystaveného úklidového nářadí, žehliček, praček a ostatního domácího náčiní, zatímco v druhém modrém oddělení nacházíme pouze auta, nářadí a stavebnice. Přitom zřejmě ani samotní prodejci si neuvědomují, že tím mnohým spotřebitelům, tj. rodičům a dětem, takto nepromyšleným uspořádáním berou motivaci ke koupi ostatních hraček a sami tak přicházejí o výdělek. Rodiče jsou tedy nevědomě vháněni do příslušných sekcí, v kterých určitě ani je samotné nenapadne pořízení nádobíčka s kuchyňkou pro syna a nářadí s nákladním autem pro dceru. Vždyť i ženy sečou zahradu a muži vaří.

Pracovní listy jsme nazvaly Adame, dneska už neva, že letadlo řídí Eva.

Jsou určeny pro děti ve věku 5–8 let. Inspirují je hravou formou k úvahám o budoucím povolání bez ohledu na zakořeněné stereotypy o vhodnosti některých profesí pro chlapce či dívky. Děti při práci s nimi, kdy vystřihují, lepí, přiřazují, vybarvují, skládají a sestavují, zároveň diskutují s pedagožkou/pedagogem, zda by se chtěly stát piloty a pilotkami, zdravotníky či zdravotnicemi, kadeřníky nebo policistkami. Nikdo z nich se nemusí přizpůsobovat předem určeným stereotypům o výběru vhodného povolání na základě pohlaví. Naopak, při hře samotné, kdy se mohou ve svých prožitcích ztotožnit s danou postavou představující určité povolání, mohou zjišťovat, zda by je zvolené povolání bavilo, aniž by se ve svých úvahách předem nějak omezovali nebo vymezovali.

Jde o sborník nápadů určený k individuálnímu využití podle potřeb pedagogů/pedagožek v rámci tématu – moje budoucí povolání. Při práci s vystřihovánkami leží hlavní úloha především na nich. Jejich klíčovou rolí je kromě technického zajištění činnosti představit dětem nezatížený pohled na volbu zaměstnání a konfrontovat je tak s obecnými představami o vhodnosti některých profesí pro chlapce či dívky s výhodami a nevýhodami každého z vybraných povolání. Smysl využití naší pomůcky nepřisuzujeme samotnému vyrábění, ale především a hlavně prožitku, konfrontaci, poznání, diskuzi a následně pak zpětné vazbě směrem od pedagogů a pedagožek zpět k dětem. Pomůcka je koncipovaná jako kopírovatelný sešit, který může být využíván opakovaně. Jednotlivé listy lze podle potřeby namnožit.

Metodika je doplněna textem, který obsahuje podrobné pokyny k využití. Kromě pomůcek a postupu výroby jsou zde uvedeny možnosti k dalšímu využití výrobků a náměty k diskusím s dětmi. Přidány jsou také tipy na doprovodné zážitkové aktivity. Každý popisek je doplněn nákresem hotového výrobku. Do práce s vystřihovánkami je možné zapojit i rodiče. Děti mohou dostat jejich dílčí zpracování za domácí úkol.

Sešit obsahuje celkem čtrnáct profesí. Některé se záměrně střetávají se skutečnou situací na pracovním trhu a představují muže a ženy v méně typických oborech. Kromě pilotky se zde můžeme setkat s řidičkou kamionu nebo se zdravotním asistentem. Děti tak mohou být podněcovány k reakci na situace, které zažívají pravděpodobně poprvé.

Pokud v dětech budeme chtít podněcovat svobodné přemýšlení o výběru povolání, je nutné myslet na vhodné používání jazyka ve smyslu správného uvádění ženského rodu, pokud mluvíme o profesi, ve které figurují ženy. U některých profesí se proto objevují v nadpisu oba tvary, pro muže i ženy. Ženy nejsou tedy titulovány jako výzkumníci, hasiči a řidiči, ale jako výzkumnice, hasičky a řidičky.

Pracovní listy jsme vytvořily jako neziskovou aktivitu podpořenou nadací Slovak-Czech Womenś Fund. Navazují na úspěšnou omalovánku s názvem TÁTA – MÁMA, MÁMA – TÁTA V KUCHYNI I U FIATA, kterou jsme vydaly v roce 2007. Šlo rovněž o metodickou pomůcku zaměřenou na odbourávání stereotypních pohledů na role mužů a žen, tentokrát v rodině. Děti se v ní setkaly s rodinou, kde se oba rodiče podílejí jak na péči o děti, tak na práci v domácnosti. Právě velký ohlas ze strany odborné veřejnosti, ale i médií nás přiměl k dalším aktivitám na poli genderově senzitivní pedagogiky, jejímž výstupem jsou tyto pracovní listy. Doufáme, že i tato publikace přispěje nejen dětem k otevřenějšímu a svobodnějšímu náhledu na společnost a jejich rolí v ní.

Publikaci Adame, dneska už neva, že letadlo řídí Eva si můžete objednat za cenu poštovného na adrese www.ekscr.cz.

Omalovánky TÁTA – MÁMA, MÁMA – TÁTA V KUCHYNI I U FIATA jsou zdarma ke stažení v pdf formátu na uvedených stránkách EKS.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám