Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Začněte s webináři
Odborný článek

Začněte s webináři

11. 5. 2017 Odborné vzdělávání
Autor
Mgr. Pavel Hodál

Anotace

Webináře jsou moderním a pohodlným způsobem organizace výuky. Lektoři a učitelé, zájemci o tento způsob vzdělávání mají k dispozici velké množství platforem a prostředí pro jejich organizaci.

Jedním z moderních a pohodlných způsobů vzdělávání žáků a veřejnosti a také vlastního sebevzdělávání jsou webináře.

Webinář představuje jednu z forem současného online vzdělávání, tzv. online learningu. Název vznikl spojením dvou pojmů, a to web(ový) a seminář. Jak je patrné z původních pojmů, jedná se o seminář, který probíhá za pomoci webových technologií. Pořádání webinářů představuje v současnosti trend ve vzdělávání zejména dospělých a je zařazováno jako stále častější forma firemního vzdělávání a specializovaného profesního vzdělávání dospělých, včetně oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Webinář je forma výuky, která umožňuje ve virtuálních místnostech propojit lektora s účastníky často ze zcela rozdílných míst na světě bez ohledu na časové pásmo.

Webinář probíhá v tzv. virtuální učebně. Je to vlastně virtuální místnost, ve které probíhá videokonferenční hovor. Videokonference umožňuje propojení dvou nebo více míst a vedení hlasové a vizuální komunikace mezi účastníky. Běžnými nástroji, které používá téměř každé prostředí pro pořádání webinářů, jsou – hlasová komunikace, sdílení obrazovky, sdílení videa, whiteboard, chat, diskuse, hlasování, test a další.

Výhody webinářů

Takováto forma vzdělávání a sebevzdělávání má své nesporné výhody. Patří mezi ně zejména:

 • menší časová náročnost,
 • odpadá nutnost cestovat,
 • snižují se finanční náklady účastníků i lektorů,
 • demokratizace přístupu ke vzdělávání,
 • vyšší flexibilita lektorů, možnost opakování témat,
 • zapojení širší veřejnosti,
 • webináře mohou zúčastnit lidé, kteří by se prezenčního setkání jinak zúčastnit nemohli (např. jsou zdravotně handicapovaní).

Nevýhody webinářů

Nesporné nevýhody webinářů oproti prezenčnímu školení či přednášce zahrnují pak:

 • nutné vlastní technické zázemí účastníků webináře,
 • požadavek na ICT gramotnost všech účastníků webináře,
 • nutnost sebekázně účastníků (nechat zapnutý počítač a odejít si pro kávu je tak snadné),
 • absence přímého kontaktu účastníků,
 • únava a pokles pozornosti,
 • nutnost technického zajištění webináře,
 • rušivé vlivy v průběhu webináře.

Webinář z pohledu lektora

Rozhodnete-li se jako lektor k provozování webinářů, je třeba si zodpovědět základní otázku – v jakém prostředí budu webinář provozovat. Na trhu existuje velké množství systémů, které si představíme v další části tohoto článku. Jednotlivé systémy se liší svojí náročností zprovoznění, finančními nároky a nabízenými službami. V neposlední řadě také poskytují rozdílný komfort jak pro lektora, tak pro účastníky.

Než přistoupíme k vlastnímu výběru systému pro webinář, je třeba si ujasnit následující otázky:

 • Jsem ochotný provozovat webinářový systém na vlastní infrastruktuře? Mám k takovému řešení dostatečné hardwarové prostředky? Mám k tomu dostatečné znalosti ohledně instalace, údržby a řešení problémů?
 • V jakém rozsahu budu webináře provozovat? Nároky na webinář o deseti účastnících a stovkách účastníků se mohou lišit v náročnosti technického řešení nebo případně ve výši poplatku za účastníka správci systému.
 • Vyžaduji registraci účastníků a jejich další správu v přehledném prostředí (například v případě placených služeb) nebo mi stačí pouhé veřejné vysílání a interakce posluchačů bez registrace?
 • Které služby jsou pro mé webináře zásadní? Potřebuji webináře nahrávat a dále zpřístupňovat? Potřebuji ankety, chat, pokročilé metody moderování?

Podívejme se nyní na jednotlivé systémy, které se nabízí.

Samostatná instalace na vlastní infrastruktuře

V případě, že potřebujete mít vše pod maximální kontrolou, sáhnete nejspíše po instalaci některého z otevřených webinářových systémů na vlastní server.

Existují webinářová prostředí dostupná pod některou ze svobodných licencí (např. GNU GPL). Umožňují plnohodnotné využití webinářového či konferenčního prostředí, různé formy interakce, prezentace a chatu včetně záznamu. Mezi největší výhody patří rozšiřitelnost a modifikovatelnost. Mezi nevýhody pak patří zejména nutnost instalace pomocí vlastních zdrojů a provoz prostředí na infrastruktuře organizátora školení.

Výhodou je nezávislost, a tím i možnost vyššího zisku z komerčních webinářů. Je třeba zajistit veškerý servis spojený se zajištěním webinářů – propagace, mailing, přihlašování účastníků, certifikáty, ... Dále je třeba mít technické prostředky k provozu webinářového prostředí – server, technický dohled, ...

Mnohá z těchto řešení umožňují vyzkoušet prostředí v demonstračních webinářových místnostech přímo na webu projektu. Mezi nejznámější projekty patří BigBlueButton a OpenMeetings.

OpenMeetings

Webinářový systém OpenMeetings vznikl v roce 2006 a v současnosti jej zastřešuje Apache Software Foundation. Je nabízen pod licencí kompatibilní s GNU GPL.

Patří mezi robustní prostředí s velkým množstvím funkcí a nastavení.

ukázka webinářového protředí OpenMeetings
1. ukázka webinářového prostředí OpenMeetings
Autor díla: Pavel Hodál

 Výhody

 • otevřená licence, dostupný zdarma a bez omezení počtu účastníků nebo webinářů
 • velké množství nabízených služeb (chat, anketa, více tabulí, ...)
 • více typů webinářových místností a jejich konfigurace na míru
 • pokročilá správa uživatelů
 • osobní webinářové místnosti
 • možnost pořádání konferencí se stovkami účastníků
 • integrace s LMS Moodle

Nevýhody

 • nutná instalace a nastavení vyžadující pokročilé znalosti
 • vyladění prostředí, spuštění služeb, práce s multimédii vyžaduje testování a ladění v rámci daného serveru.
 • poněkud nepřehledné a neatraktivní prostředí neodpovídající trendům „uživatelské přívětivosti“ 21. století
 • množství nabízených nastavení a služeb může být pro prvotního uživatele matoucí
 • z pohledu lektora není dokonale multiplatformní, pro některé typy prezentací a interakcí vyžaduje Adobe Flash a Javu v prohlížeči

BigBluebutton

BigBluebutton nabízený pod svobodnou licencí je dalším volně dostupným prostředím. Je nutné jej provozovat na vlastním serveru. Komunita je aktivní a stabilní verze vycházejí častěji než v případě OpenMeetings.

ukázka webinářového prostředí BigBlueButton
2. ukázka webinářového prostředí BigBlueButton na portále rvp.cz
Autor díla: Pavel Hodál

Výhody

 • otevřená licence
 • dostupný zdarma a bez omezení počtu účastníků nebo webinářů
 • intuitivnější prostředí pro lektora i účastníky, uživatelsky přívětivé rozhraní
 • menší hardwarová náročnost, nižší datový tok v případě webináře
 • subjektivně svižnější prostředí pro lektora i účastníky
 • integrace s LMS Moodle

Nevýhody

 • nutná instalace a nastavení vyžadující pokročilé znalosti
 • neobsahuje vlastní frontend systém (registrace účastníků a zveřejňování webinářů). Je nutná integrace do jiného redakčního systému nebo zveřejňování odkazů k webinářům na samostatném webu či e-mailem.
 • složitější pořizování záznamu webináře

Pro demonstrační účely či testování prostředí webináře je možné využít demoverze přímo na webech některých projektů. Například projekt BigBluebutton nabízí na adrese http://demo.bigbluebutton.org přístup do plně funkčního prostředí. OpenMeetings otestujte na serveru https://om.alteametasoft.com/openmeetings/signin. V takovém případě lze toto využít i pro konkrétní webinář s omezeními platnými pro demoverzi (nemožnost záznamu, moderování).

Webinář jako placená služba

Jinou formou organizace webináře je komerční pronájem prostředí pro uskutečnění vlastní akce. Výše částky se odvíjí od počtu účastníků či délky trvání.

Mezi výhody můžeme počítat zřízení „na klíč“ – okamžitý přístup a technickou podporu ze strany provozovatele. Takovéto oddělení technického hlediska od lektorského umožňuje soustředit se pouze na samotné vedení a obsah webináře. Často také zprostředkovatelská firma zajistí i propagaci webináře na svých stránkách. Nevýhodou je pak vyšší cena.

Příkladem takových globálně rozšířených služeb pro webináře a online školení může být například

 • Adobe Connect
 • WizIQ
 • GoToMeeting

Výše uvedená webinárová prostředí jsou často součástí širších balíků služeb velkých společností (Adobe, Citrix Systems a pod). Tomu také odpovídá požadovaná cena a často nutnost cizího jazyka v případě objednávky nebo komunikace s technickou podporou. Tento hendikep mohou odstranit české služby nabízející kompletní servis založený na nabídkách pronájmu webinářů výše uvedených společností. Podívejte se například na nabídky http://www.webinare.cz/sluzby.aspx využívající Adobe Connect a WizIQ.

Webinář využívající GoToMeeting jako školení učitelů a školských zaměstnanců při práci se školní mat
3. Webinář využívající GoToMeeting jako školení učitelů a školských zaměstnanců při práci se školní matrikou
Autor díla: Pavel Hodál

 

Webinář využívající GoToMeeting jako školení učitelů a školských zaměstnanců při práci se školní mat

4. prostředí Adobe Connect při webináři organizovaném Cesnetem
Autor díla: Pavel Hodál

Služby firem Microsoft a Gogle

Skype for Business

Součástí serverových řešení a cloudových služeb firmy Microsoft je webinářové prostředí Skype for Business (bývalý Lync). Jedná se o stabilní a osvědčené řešení pro vedení webinářů. Nabízí standardní sadu funkcí (tabule, chat, správa souborů, ...). Výhodou je integrace s dalšími službami Microsoftu (Active Directory) nebo Microsoft Office. K webináři/konferenci se mohou připojit i externí účastníci. Je tedy využitelná i mimo firemní prostředí. Skype for Business je designovaný pro velká a složitá prostředí, má komplikované zřízení a nastavení. Následný provoz již funkčního řešení je považován za bezproblémový. Umožňuje připojit se k webináři pomocí webového rozhraní i pomocí desktopového klienta.

Výhody

 • sofistikované řešení s velkým množstvím funkcí
 • dobrá integrace s jinými cloudovými službami firmy Microsoft
 • klient i služba Skype je dostatečně známá a rozšířená
 • dostupné i pro školy využívající cloudové služby Microsoft Office 365

Nevýhody

 • matoucí a často se měnící název i poskytované služby
 • velké množství verzí, komplikovaná licenční politika.
 • uživatelé si často stěžují na nekvalitní zvuk a výpadky obrazu

Google Hangouts a YouTube Live

Google Hangouts je komunikační platforma vyvinutá firmou Google. Zahrnuje běžné služby instant messagingu, videokonference, sdílení plochy a spolupráci mezi více uživateli.

YouTube Live (bývalý Google Hangouts on Air) je platforma pro IM a videochat s pokročilými možnostmi prezentace, sdílení plochy, spolupráce a záznamu od stejné firmy. Mezi největší výhody patří snadné používání bez nutnosti instalace či jiných technických dovedností.

Obě služby jsou úzce provázané na Google účet. Zatímco běžné hangouty jsou omezeny počtem 10 účastníků, v rámci YouTube Live je možné neomezené sledování, publikování, interakce účastníků i sledujících a následné sdílení na serveru Youtube.com, který zároveň slouží pro prezentování záznamů webináře. Služba se neustále vyvíjí a přibývají nové funkce.

webinář využívající Youtube Live (dříve Hangout on Air)
5. webinář využívající YouTube Live (dříve Hangouts on Air)
Autor díla: Pavel Hodál

Výhody

 • vysoce funkční prostředí
 • dokonale multiplatformní
 • integrace cloudových služeb Google a bohaté možnosti spolupráce a sdílení dokumentů
 • odpadá nutnost záznamů a následné editace videa. Webinář je v případě YouTube Live možné streamovat na server Youtube pro doslova tisíce sledujících

Nevýhody

 • nutnost Google účtu pro případnou interakci posluchačů webináře. Bez Google účtu jsou pouhými sledujícími.
 • pro některé uživatele matoucí rozhraní a měnící se názvy služeb
 • omezeno na 10 moderátorů a diskutujících. Počet sledujících není omezen.

Závěrečné hodnocení

Služby zde představené tvoří jen malou výseč množností, jak organizovat a vést webinář. Článek si nečiní nárok na komplexnost a úplnost. Autor tohoto článku vyzkoušel všechny zde uvedené služby buď jako lektor nebo jako účastník.

V případě nasazení vlastního řešení na samostatném serveru bych upřednostnil BigBlueButton před OpenMeetings zejména z důvodu snadnější instalace, menších nároků na konektivitu a následnou správu (otestováno autorem článku) a modernějšího rozhraní i za cenu chybějící správy uživatelů.

Z komerčně nabízených služeb bych vyzdvihl GoToMeeting zejména pro naprostou jednoduchost a dokonalou funkčnost pro účastníky webináře. Jediné, co pro účast musí udělat, je ve stanovenou dobu vstoupit do webinářové místnosti, volitelně zadat své jméno a pak se jen nechat vzdělávat či se jinak zapojovat do webináře. Podobně funguje i BigBlueButton. A to dle mého názoru je nepřekonatelná výhoda oproti jiným systémům.

Při rozhodování mezi webináři na platformách firem Google a Microsoft záleží na cílovém publiku. Je jisté, že v případě mnoha firem a organizací využívajících cloudové služby Microsoftu může být za jistých podmínek výhodné využívat Skype for Business. Naopak YouTube Live vítězí snadnějším používáním, nulovou cenou, rozsáhlou laickou i firemní komunitou a přímým streamováním na videoserver Youtube.

Literatura a použité zdroje

[1] – [cit. 2016-11-12]. Dostupný z WWW: [https://en.wikipedia.org/wiki/OpenMeetings].
[2] – [cit. 2016-11-12]. Dostupný z WWW: [http://bigbluebutton.org/ ].
[4] – BRESTIČOVÁ, Ludmila; HODÁL, Pavel; MACH, Josef. Webinář jako moderní metoda vzdělávání - Metodická příručka. 1. vydání. Brno : Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzděl, 2013. 44 s.
[5] – ZOUNEK, Jiří. et al. E-learning učení (se) s online technologiemi. 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2012. 248 s. ISBN 978-80-7357-259-6.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.