Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Vyzkoušejte MOOC na vlastní kůži
Odborný článek

Vyzkoušejte MOOC na vlastní kůži

13. 8. 2013 Odborné vzdělávání
Autor
Mgr. Petr Němec

Anotace

Článek popisuje, jak může probíhat vzdělávání prostřednictvím MOOC na konkrétním příkladu kurzu z University of Michigan. Tématem kurzu bylo: Internet History, Technology and Security.

Když jsem se průběžně seznamoval s masivními otevřenými online kurzy prostřednictvím nejrůznějších článků (např. Masivní otevřené online kurzy, Velký MOOC boom pokračuje), stále více jsem si uvědomoval, jaké obrovské možnosti nabízejí. Můžete například studovat na věhlasných univerzitách po celém světě témata, která lektorují uznávaní profesoři daných oborů, a navíc ve spoustě případů zadarmo. Začal jsem se tedy o tuto problematiku více zajímat a hledat vhodný kurz. S výběrem mi pomohl článek Jak velkou moc má MOOC? Další vývoj masivních otevřených online kurzů, který mě správně nasměřoval. Nabídl mi servery, které tyto kurzy nabízejí: Coursera, Udacity nebo edX.

Pokud vás zajímá, jak takové studium probíhá, v následujícím textu se vám budu snažit celý průběh popsat.

Cousera.org

Cousera je projekt profesorů informatiky na Stanford University (Daphne Koller a Andrew Ng), kteří v dubnu roku 2012 zpřístupnili online kurzy z amerických univerzit lidem z celého světa. Postupně se zapojily i neamerické univerzity a dnes můžete vybírat kurzy z více než 30 univerzit (University of Washington, Stanford University, University of Illinois, University of London atd.).

 

Autor díla: Mgr. Petr Němec

 titulní stránka projektu

 

Výběr kurzu

Cousera v současnosti nabízí více než 300 kurzů ze všech možných oblastí (biologie, umění, ekonomika,  právo, matematika, vzdělávání, ICT atd.), z toho začínajících během následujících několika dnů až týdnů bývá okolo 30 kurzů. 

Máte možnost zvolit si kurz standardní, po jehož absolvování obdržíte anonymní potvrzení o absolvování – Statement of Accomplishment. Druhou možností je tzv. Signature Track, kde po úspěšném absolvování obdržíte Certificate s vašimi identifikačními údaji. Tato varianta je však placená, ceny začínají na $30 (cca 600 Kč) za kurz. 

Autor díla: Mgr. Petr Němec

 nabídka MOOC kurzů

Z této nabídky jsem si vybral kurz profesora Charlese Savarance z University of Michigan, který nesl název „Internet History, Technology, and Security“ a jehož rozsah byl stanoven na 4–5 hodin týdně po období 11 týdnů. Kurz probíhal v období 1. 3. 2013 – 28. 5. 2013 a nabízel obě varianty studia (standardní, Signature Track).

Signature Track

Na rozhodnutí, zda budu studovat „Signature Track“, jsem měl první dva týdny běhu kurzu. V tomto období jsem v případě zájmu musel uvést identifikační údaje, naučit systém mne rozpoznávat dle způsobu psaní na klávesnici, pořídit svoji fotografii webkamerou a týmž způsobem nafotit libovolný průkaz, který obsahuje mou fotografii. Použil jsem ITIC kartu. Pak již stačilo zaplatit kartou přes internet požadovanou částku $39,99 (cca 790 Kč) a počkat, až mi bude tento způsob studia aktivován. O tom, že jsem Signature Track Student, jsem byl informován e-mailem.

Přednášky

Vlastní kurz obsahoval 9 přednášek, každý týden vám byla zpřístupněna jedna přednáška (lecture). Jednalo se o videopřednášky (Video Lectures), ke kterým jste měli doprovodné texty v podobě prezentace či pdf dokumentu.  

Autor díla: Mgr. Petr Němec

 Video přednášky 5. týdne kurzu

Ukázku, jak taková videopřednáška vypadá, můžete zhlédnout na příkladu lekce The Dawn of Electronic Computing (Preview Lecture):

 

Součástí těchto videopřednášek byly i testovací otázky, na které jste museli v průběhu lekce správně odpovědět.

Veškeré použité materiály (videa, prezentace) vám po absolvování kurzu zůsávají k dispozici s licencí Creative Commons Atribution 3.0 Licence, takže je můžete použít i ve své praxi.

Průběžné testování znalostí

Každá přednáška byla zakončena testem. Tento kvíz (quizz) obsahoval 10 vygenerovaných otázek z připravené sady, některé otázky testovaly získané teoretické znalosti (např. Komu patřilo zařízení Enigma?), jiné se dotazovaly na věci z doprovodných videí (např. Co jste se dozvěděli v interview s Larry Smarrem?). Každý kvíz jste mohli opakovat několikrát, počítal se vám nejlepší výsledek. Kvíz jste však museli úspěšně splnit do 14 dní od zpřístupnění přednášky.

Ověřování studentů

Od třetího týdne jsem byl Signature Track Student, byla tedy při odesílání vypracovaných kvízů ověřována moje identita pomocí dvou kroků – Typing Pattern (způsob psaní na klávesnici) a Webcam Photo (pořízení fotografie webkamerou). To znamenalo, že po každém odeslání testu jsem byl požádán o opis zadaného textu a odeslání své fotografie pořízené webkamerou).

Autor díla: Mgr. Petr Němec

 Ověřování studenta ve dvou krocích

Závěr studia

Předposlední týden byl vyhrazen na dokončení posledního kvízu a přípravě na závěrečný test (Final Exam). Tento test sestával ze 40 otázek, které se nekryly s otázkami z předchozích kvízů. Na složení testu jste měli 24 hodin, mohli jste ho kdykoliv přerušit a následně pokračovat (vždy jste ale byli vyzváni k potvrzení, že se jedná pouze o vaše odpovědi - viz. následující obrázek).

 

Autor díla: Mgr. Petr Němec

 

Když jste závěrečný test vypracovali a odeslali, ihned jste se dozvěděli jeho výsledek. Informace o tom, jak úspěšně jste absolvovali celý kurz, se zobrazila až po uzavření kurzu. 

Autor díla: Mgr. Petr Němec

Studenti, kteří získali ze všech kvízů a závěrečného testu dohromady alespoň 90 bodů, tj. jejich úspěšnost byla 75 % a více, obdrželi Statement of Accomplishment nebo Certificate. Ti studenti, kteří obdrželi 105 bodů a více, obdrželi Certificate with Distinction (s vyznamenáním). 

Tento certifikát vám byl zpřístupněn ke stažení.

Autor díla: Mgr. Petr Němec

 certifikát studenta Signature Track Student

Zhodnocení

Tento kurz byl mým prvním opravdovým MOOC kurzem a již nyní vím, že ne posledním. Sám jsem autorem několika online kurzů pro žáky a veřejnost se zaměřením na IKT v systému Moodle, toto však bylo něco jiného. Ve výukových videích jsem měl možnost setkat se prostřednictvím Dr. Savarance s lidmi, kteří stáli u zrodu internetu a vyslechnout si jejich příběhy, nahlédnout do historie, vidět jedny z prvních počítačů včetně odborného výkladu. To je přesně to, co si myslím, že by mělo osobní vzdělávání každého z nás zahrnovat. Navíc věřím, že se i naše české univerzity začnou postupně zapojovat a nabízet nám, učitelům základních a středních škol, tento moderní způsob dalšího vzdělávání.   

 

Literatura a použité zdroje

[1] – VYLEŤAL, Martin. Coursera a spol. mění, jak se vzděláváme. Online kurzy zdarma teď míří také do Evropy. 2013. [cit. 2013-5-29]. Dostupný z WWW: [http://www.lupa.cz/clanky/coursera-a-spol-meni-jak-se-vzdelavame-online-kurzy-zdarma-ted-miri-take-do-evropy/].
[2] – RUŽBACKÁ, Jana. Jak velkou moc má MOOC? Další vývoj masivních otevřených online kurzů. 2013. [cit. 2013-5-30]. Dostupný z WWW: [http://spomocnik.rvp.cz/clanek/16773/JAK-VELKOU-MOC-MA-MOOC-DALSI-VYVOJ-MASIVNICH-OTEVRENYCH-ONLINE-KURZU.html].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
13. 8. 2013
MOOC kurzy představují momentálně velmi aktuální téma, o němž se často mluví v souvislosti s reformou vysokých škol. Určitou souvislost lze najít i s tzv. "převrácenou třídou" (viz http://spomocnik.rvp.cz/clanek/15039/). Bližší informace o MOOC přináší modul portálu Spomocník, a to nejen citovaný článek studentky Ružbacké, ale i další (např. http://spomocnik.rvp.cz/clanek/10725/). Účast autora v takovém kurzu je velmi inspirativní a určitě bude příkladem ostatním. Snad se na portálu v blízké budoucnosti objeví i další podobné zprávy.

Hodnocení od uživatelů

Ondřej Neumajer
16. 8. 2013, 08:24
Chtěl bych poděkovat za perfektní popis průběhu on-line kurzu. Třeba budeme mít štěstí a vlna MOOC zasáhle jednou i české univerzitní prostředí.
Uniká mi ale, proč je kurz zařazen do odborného vzdělávání.
ON
Mgr. Petr Němec
25. 8. 2013, 10:57
Děkuji pane Neumajere za komentář, od Vás mne velmi těší. Také věřím, že české školství si uvědomí možnosti tohoto způsobu vzdělávání, možná tomu napomohou i média. Byl jsem kontaktován televizí TV Barrandov, která zřejmě jako první zařadila zprávu o MOOC kurzech do hlavního zpravodajství (http://www.barr…6-8-2013 )

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Odborné vzdělávání
  • Klíčové kompetence LM
  • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
  • učit se používat nové aplikace;
  • Odborné vzdělávání
  • Klíčové kompetence LM
  • Kompetence k učení
  • mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání;

Průřezová témata:

  • Odborné vzdělávání
  • Člověk a svět práce

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální