Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Chceme navléknout na nitku všechny tři k...

Ikona informativni

Chceme navléknout na nitku všechny tři korálky

Autor: Zoja Franklová
Anotace: Národní soustava kvalifikací vzniká v České republice s přispěním Evropské unie od roku 2005. V současnosti obsahuje cca 450 profesních kvalifikací, což je nový typ kvalifikace, vznikající na základě poptávky trhu práce. Do roku 2015 by těchto kvalifikací mělo být 1 150. Jak mohou tento nový systém lidé využívat – o tom jsme hovořili s hlavním manažerem projektu Národní soustava kvalifikací 2 Ivo Jupou.
Klíčová slova: projekt ESF, NSK, Národní soustava kvalifikací, profesní kvalifikace
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Jak se určí, kolik kvalifikací je vlastně potřeba?

Národní soustava kvalifikací (NSK) by měla obsahovat tolik kvalifikací, kolik zaměstnavatelé identifikují, že je na trhu práce potřeba. Do konce projektu Národní soustava kvalifikací 2 (NSK2) v roce 2015 by mělo být k  dispozici 1 150 kvalifikací, které budou tvořit základní registr. Jenže tím to zdaleka nekončí. Trh práce se  mění, a proto bude nutné standardy v určitých intervalech revidovat.

   Ivo Jupa,
   hlavní manažer projektu NSK 2

 

To budou posuzovat zaměstnavatelské svazy, které musí také rozhodnout, jestli je třeba vytvořit další kvalifikace, nebo bude spíš nutné revidovat standardy, které v  národní soustavě kvalifikací vznikaly jako první. Z toho je vidět, že jde o otevřený systém, který budou nejvíc ovlivňovat zaměstnavatelé. Ti dosud velmi často kritizovali školy a říkali: „Co to ty žáky učíte?“ Ale v režimu NSK to už nebude možné, protože to jsou právě oni, kdo zásadně ovlivňují podobu standardů. Národní soustava kvalifikací tak odráží přesně to, co si zaměstnavatelé objednávají.

Každá kvalifikace je popsána prostřednictvím standardů, jejichž existence umožňuje, by lidé mohli získat certifikát o tom, co umí, aniž by museli chodit do školy. Stačí, když z profesní kvalifikace složí zkoušku, jejíž obsah je dán standardy.

V prvních letech práce na NSK se vytvářely hlavně standardy pro dílčí (dnes profesní) kvalifikace na úrovni učebních oborů. Na čem se pracuje v rámci projektu NSK2?

Současný projekt má doplnit všechny kvalifikace, které se týkají vyučení, a vytvořit všechny profesní kvalifikace na maturitní úrovni – tedy v rámci EQF jde o úrovně 2, 3 a 4. V případě, že je poptávka, tak vytváříme i kvalifikace vyšších úrovní, např. vznikla kvalifikace Auditor nebo Lektor, které mají úroveň VOŠ.

Existuje koncept, jak se dostat prostřednictvím zkoušek z profesních kvalifikací k maturitě?

Je třeba říci, že koncept NSK je stavěn přesně opačně. V počátečním vzdělávání dosahují lidé v daném oboru  poměrně širokého a obecného vzdělání. Když mám výuční list, tak zaměstnavatel zhruba tuší, k čemu se  umím postavit a co tedy s určitou menší mírou zaučení můžu začít vykonávat. 

Profesní kvalifikace naopak neobsahují všeobecné vzdělání a člověka s touto kvalifikací musí zaměstnavatel zaučovat řádově méně než pracovníka s maturitou nebo výučním listem.

Dneska už se tedy nepředpokládá, že by se člověk mohl prostřednictvím profesních kvalifikací dostat i ke  složení maturity?

Stále se snažíme, aby to bylo uskutečnitelné. Postupně vytváříme profesní kvalifikace, z nichž bude možné  poskládat tzv. úplnou profesní kvalifikaci a složit maturitní zkoušku. Ale nebude to jednoduché, protože profesní kvalifikace pokrývají pouze odbornou část, kromě ní by musel člověk složit také společnou část  maturity. Na druhé straně by to mohla být příležitost pro školy, aby takové lidi začaly připravovat k maturitě ze  všeobecně vzdělávacích předmětů. Je ale jasné, že praktická využitelnost tohoto postupu je dost malá. V NSK  jsou primární profesní kvalifikace a možnost získat výuční list či maturitu je vlastně sekundární efekt.

Jaké předcházející vzdělání mají lidé, kteří skládají profesní kvalifikace? Jsou mezi nimi absolventi základních škol, nebo mají nějakou středoškolskou kvalifikaci?

Podle kvalifikovaného odhadu je mezi lidmi, kteří si dělají profesní kvalifikaci, výrazně víc těch, kteří už  nějakou kvalifikaci mají. Jde např. o ty, kteří nepracují ve svém oboru a chtějí mít certifikát o tom, co se v  praxi naučili. Může jít také o lidi, kteří chtějí mít další kvalifikaci, aby mohli snadněji řešit svou situaci, kdyby byli propuštěni.

V některých případech se podařilo prosadit, aby zkouška z profesní kvalifikace byla předpokladem pro získání koncese k vykonávání dané profese. Jedná se např. o kvalifikaci Strážný nebo Detektiv koncipient. To potom znamenalo strmý nárůst počtu vykonaných zkoušek. Je tu vstřícnost k využití standardů NSK v těchto případech?

Myslím, že je logické, aby byl systém profesních kvalifikací využit v případech, kdy se mění koncesní podmínky  živností. Také existuje celá řada profesí, které nemají svůj vlastní otisk v počátečním vzdělávání, nevede k  nim žádná škola – např. horský vůdce nebo potápěč. Přitom je zcela evidentní, že to nemůže dělat kdokoli.  Rádi bychom přesvědčili zodpovědné pracovníky, že nemá smysl stále znovu vymýšlet, jak lidi v dané  kvalifikaci zkoušet, když už existuje ověřený systém, na němž se přímo podílejí zaměstnavatelé. Takhle se to  povedlo např. u rekvalifikací. Vzniklo pravidlo, že pokud v daném oboru existuje profesní kvalifikace, musí být  obsah rekvalifikačního kurzu v souladu se standardy – jinak takový kurz nedostane akreditaci. Člověk, který se rekvalifikuje, pak po absolvování kurzu složí zkoušku z profesní kvalifikace a získá certifikát, který budou zaměstnavatelé opravdu uznávat.

Zpočátku nebyla informovanost o NSK dostatečná. Napraví to informační kampaň, která v současnosti probíhá?

Kampaň je potřeba v tuhle chvíli vést cíleně. Nemáme ještě popsány standardy úplně všech kvalifikací, takže kdyby měla „kobercový“ charakter, nemusela by být smysluplná. V každém případě by o této možnosti měli vědět lidé na úřadu práce. Až bude těch kvalifikací ještě o trochu víc, tak v tom okamžiku by se měla o NSK dozvídat veřejnost masivně. Zájemcům o nové kvalifikace bych přesto chtěl doporučit stránky www.vzdelavaniaprace.cz. Na nich se snažíme navléknout na nitku všechny tři korálky – člověk tu najde poptávku od zaměstnavatelů, informace, co by musel umět, aby danou práci mohl vykonávat, údaje, kde ho mohou na zkoušku připravit a u koho ji může složit. Toto navlékání odzadu, tedy od zaměstnání, je právě odlišnost Národní soustavy kvalifikací od počátečního vzdělání.


Kde jsou informace o NSK a profesních kvalifikacích

Oficiální registr NSK na adrese: www.narodni-kvalifikace.cz

Registr je určen hlavně odborné veřejnosti:

  • pracovníkům vzdělávacích organizací,
  • organizacím, které se chtějí stát autorizovanou osobou,
  • poradcům, kteří chtějí získat přehled.

Webové stránky: www.vzdelavaniaprace.cz

Jsou určeny laické veřejnosti:

  • lidem, kteří se chtějí vzdělávat,
  • zájemcům o přezkoušení,
  • zájemcům o zaměstnání.

Web poskytuje informace o kurzech, o tom, kde se konají zkoušky a o zaměstnavatelích, kteří mohou  pracovníka s danou kvalifikací potřebovat.


Článek vyšel v příloze časopisu VZDĚLÁVÁNÍ, čtvrtletníku Národního ústavu pro vzdělávání, ročník 2, číslo 1/2013, ISSN 1805-3394. Ke stažení na http://nuv.cz/publikace-a-periodika/vzdelavani-1-2013.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 17. 06. 2013
Zobrazeno: 2453krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
FRANKLOVÁ, Zoja. Chceme navléknout na nitku všechny tři korálky. Metodický portál: Články [online]. 17. 06. 2013, [cit. 2020-04-02]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/O/17517/CHCEME-NAVLEKNOUT-NA-NITKU-VSECHNY-TRI-KORALKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.