Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > V projektu Pospolu proběhne pilotáž modelů...

Ikona informativni

V projektu Pospolu proběhne pilotáž modelů spolupráce škol a firem

Autor: Lucie Šnajdrová
Anotace: Informace k výběrovému řízení na pilotáž modelů spolupráce škol a firem 

V rámci projektu POSPOLU proběhne pilotáž spolupráce středních škol (SOU, SOŠ) a firem, na jejíž realizaci je v projektu vyhrazeno téměř 43 mil. Kč bez DPH. Z výběrového řízení vzejde celkem 25 partnerství, na realizaci jednoho partnerství je tedy vyhrazena částka cca 1,75 mil Kč bez DPH. Pilotáž bude probíhat ve všech regionech ČR a bude zaměřena zejména na technické obory středních škol.

Upozornění: Jedná se o předběžné informace pro školy a firmy, které mají o pilotáž zájem, závazná bude teprve zadávací dokumentace!
Klíčová slova: spolupráce se sociálními partnery, POSPOLU

Jaký je časový harmonogram zakázky a pilotáže?

 • 26. února 2013 – bylo zveřejněno oznámení předběžných informací o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek
 • cca květen 2013 – zveřejnění zadávací dokumentace (následuje lhůta cca 50 dnů pro podání nabídek)
 • září 2013 – leden 2015 – průběh pilotáže

Kdo může tvořit partnerství a podat nabídku?

Partnerství pro pilotáž může tvořit:

 • jedna škola a jedna firma,
 • jedna škola a více firem,
 • jedna firma a více škol nebo
 • více škol a více firem.

Kromě společné nabídky všech účastníků partnerství může nabídku podat také jeden ze subjektů (škola nebo firma) a zbývající pak mají v zakázce roli smluvního partnera (subdodavatele).

Předběžný seznam oborů podpořených pilotáží:

Do pilotáže se budou moci přihlásit partnerství, která budou realizovat odborný výcvik či odbornou praxi v prostředí firmy pro obory těchto skupin:

 • 23 Strojírenství a strojírenská výroba,
 • 26 Elektrotechnika, komunikační a výpočetní technika,
 • 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie,
 • 28 Technická chemie a chemie silikátů,
 • 41 Zemědělství a lesnictví (pouze obory Opravář zemědělských strojů a Mechanizace a služby).

Odborná příprava žáků právě v těchto oborech musí činit nejméně 60 % z celkového rozsahu pilotáže.

Doplňkově, tj. v rozsahu max. cca 40 % zařazených žáků v partnerství, bude možno do pilotáže zahrnout další ze skupin oborů:

 • 37 Doprava a spoje,
 • 18 Informatické obory,
 • 39 Speciální a interdisciplinární obory.

Školy, které vyučují pouze tyto doplňkové obory, mají možnost se do pilotáže zapojit pouze společně se školami, které nabízejí některé z oborů z první jmenované skupiny a mohou v těchto oborech realizovat partnerství s firmami.

Uvedené obory byly vybrány na základě doporučení komise sociálních partnerů, poradního orgánu projektu Pospolu.

Jaké formy spolupráce budou do pilotáže zahrnuty?

Základní (a povinná) forma spolupráce v rámci pilotáže je odborný výcvik či odborná praxe v prostředí firmy. Další formy spolupráce jsou považovány za doplňkové a uchazeči o pilotáž nabídnou vždy nejméně jednu zvolenou formu. Patří mezi ně:

 • stáže učitelů ve firmě,
 • profilová maturitní zkouška (formou přípravy samostatné odborné práce ve spolupráci s firmou),
 • využití odborníka z praxe (firmy) ve výuce spolupracující školy,
 • zajištění volnočasových aktivit v návaznosti na odborný výcvik či odbornou praxi.

Zvolení více doplňkových forem spolupráce bude jedním z kritérií pro hodnocení nabídky.

Jak budou nabídky hodnoceny?

Způsob hodnocení nabídek na účast v pilotáži bude podrobně uveden v zadávací dokumentaci. Kromě ceny partnerství bude hodnocen i kvalitativní aspekt, který bude hodnotit odborná komise na základě jednotných šablon, které budou uchazeči vyplňovat.

Jak se mohou školy připravit na podání nabídky?

 • Jednat o zapojení firem do výuky žáků při plánování školního roku 2013/2014.
 • Projít školní vzdělávací programy a nalézt konkrétní oblasti, kde by byla spolupráce s firmami přínosná.
 • Učitelé odborných předmětů mohou projít strukturu obecných modelů spolupráce a inspirovat se pro podání nabídky ve výběrovém řízení.
 • Je dobré rozmyslet, jaké náklady vznikají na straně školy, firmy i rodičů při odborném výcviku/praxi ve firmách.

Máte k pilotáži další otázky?

Pokud máte k pilotáži dotazy, směřujte je prosím na adresu pospolu.info@nuv. Relevantní odpovědi budeme zveřejňovat, aby z nich měli užitek i ostatní zájemci. Pokud máte zájem dostat avízo o zveřejnění zadávací dokumentace a další informace k projektu, zaregistrujte se prosím k odběru novinek.

Více informací najdete na www.projektpospolu.cz nebo http://pospolu.rvp.cz.
Projekt Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a potrvá do 30. června 2015. Projekt připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci se zaměstnavatelskými svazy, realizátorem je Národní ústav pro vzdělávání. V projektu budou kromě pilotáže forem spolupráce škol a firem připraveny metodické a učební materiály pro odborný výcvik a profilovou maturitní zkoušku v jednotlivých oborech vzdělání, dále vzniknou vzdělávací programy pro pracovníky z praxe, pedagogické pracovníky a zřizovatele škol. 
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 29. 04. 2013
Zobrazeno: 3417krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠNAJDROVÁ, Lucie. V projektu Pospolu proběhne pilotáž modelů spolupráce škol a firem. Metodický portál: Články [online]. 29. 04. 2013, [cit. 2020-10-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/O/17413/V-PROJEKTU-POSPOLU-PROBEHNE-PILOTAZ-MODELU-SPOLUPRACE-SKOL-A-FIREM.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.