Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Jazykový a matematický antitalent aneb Nulová...

Jazykový a matematický antitalent aneb Nulová volba?

Článek obsahuje zkušenosti pedagoga střední odborné školy s přípravou studentů ze společné části maturitní zkoušky z cizího jazyka, konkrétně s přípravou na didaktický test. Velmi zajímavá inspirace pro všechny! Článek je součástí tematického vstupu na Metodickém portálu www.rvp.cz „Nebojte se maturovat jinak!“.

Všichni to asi známe. Na střední odbornou školu nám přicházejí absolventi základních škol s dovednostmi, které „jaksi“ na gymnázium nestačí, ale pro učební obor jsou přece jen tzv. nadprůměrné. Střední školou tito jedinci více méně proplouvají, snažíme se jim předat veškeré poznatky, o nichž jsme my, učitelé, přesvědčeni, že si je mají osvojit. Žák s pochvalami absolvuje odborné praxe, úspěšně si při studiu přivydělává na pozicích, které by po absolvování mohl zastávat, a maturita se blíží. 

Žáka však čeká novinka – společná část maturitní zkoušky – a výběr druhého předmětu. Co ale zvolit? Jazyk? Vždyť sotva rozumí, když vyučující promluví či pustí nějakou nahrávku. Nebo snad matematiku? Ale pro uplatnění v oboru mu stačí umět sčítat a ovládat procenta a vše ostatní v matematice je pro něj „španělská vesnice“. Jakou volbu vlastně má? Může v takovém případě vůbec o volbě hovořit? 

Myslím, že může, ale je třeba, aby se v tomto zlomovém momentě prosadila autorita vyučujících, neboť jen oni jsou schopni žákovi navrhnout schůdnou variantu a nějak mu v jeho tápání pomoci. Pokud jsou číslice a symboly strašákem a žák je jen s velkou námahou dokáže interpretovat, je zbytečné přistupovat na volbu matematiky jen proto, že se v rámci maturity napíše jeden didaktický test a kamarádi si matematiku zvolili. 

Průchozí variantou se v tomto případě při správné motivaci žáka, což je asi nejdůležitější faktor v celém procesu přípravy, stává právě cizí jazyk. Žák sice musí zvládnout tři dílčí části, avšak každá z nich vyžaduje trochu jinou dovednost. A zde se nám, vyučujícím, otevírá prakticky neomezené pole možností, jak s žáky pracovat. 

Pomineme-li v tomto příspěvku ústní část, snad nejproblematičtější oblastí se jeví poslech a čtení s porozuměním. Máme-li navíc žáka dyslektika, nezbývá, než ho naučit strategii výběru textů. V čem spočívá taková strategie? V tom, že žák dokáže spolehlivě vybrat texty, které začne řešit jako první, a nebude se stresovat tím, když něco vynechá, nestihne. Jak ho tuto strategii naučíme? Pomocí různých variant testů, které si sami můžeme z dostupných materiálů nakombinovat, a sledováním, jak žák při řešení jednotlivých typů úloh postupuje a s jakým výsledkem. Zjistíme tak jeho silné i slabé stránky, za silné ho samozřejmě pochválíme. Tam, kde se nezadařilo, provedeme s žákem analýzu, a pokud je úloha tzv. nad jeho síly, naučíme ho, aby ji řešil až v momentě, kdy mu zbude volný čas a vše ostatní má hotovo, že se skutečně svět nezboří, když nějaký úkol nebude mít vyřešen.

A u poslechu? Zvolíme podobnou strategii. Pracujeme s různými typy nahrávek a vždy dopředu sdělíme, na co se má náš žák soustředit. Zde je opět nejdůležitější žáka naučit, že je potřeba porozumět celku, a ne se zarazit při prvním neznámém slovíčku, zatímco nahrávka běží a jemu unikají další možné souvislosti. 

A slovo závěrem? Dilema, co si vybrat, tady sice existuje, ale žák, který ví, čeho chce dosáhnout, je schopen tomu podřídit nejen svůj volný čas, ale mnohdy překonat i sám sebe a příjemně překvapit své okolí. A pokud neví, tak se vynaložená námaha ze strany vyučujících míjí účinkem. Pokud žákovi nevyhovují formy přípravy ve škole, neznamená to automaticky, že u maturity neuspěje. Možností, jak si v dnešní době internetu, masmédií a jazykových škol cizí jazyk osvojit, je nepřeberné množství, jen je třeba chtít a začít s průpravou dříve než o svatém týdnu.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám