Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Stát se autorem – ano, či ne?

Stát se autorem – ano, či ne?

Informativní příspěvek
Střední odborné vzdělávání v České republice prochází v současné době těžkými zkouškami. Tvorba a práce se ŠVP podle daného RVP, státní maturity, projekty k získání finančních prostředků... Zbývá pedagogům ještě čas na vlastní tvorbu? Chtějí své zkušenosti předávat dál? Mají chuť stát se autory a publikovat? Nabízím odpovědi z pohledu konzultanta NÚOV pro projekt Metodika II.

Tento příspěvek je určen zejména uživatelům Metodického portálu, ale i těm, kteří uvažují o publikování svých materiálů kdekoliv jinde. Vychází z praktických zkušeností z motivačně-metodických seminářů pro autory článků, DUMů a odkazů na Metodickém portálu pro oblast odborného vzdělávání.

Střední odborné vzdělávání, tak jako celé školství v České republice, prochází v současné době změnami. Práce se ŠVP podle daného RVP, státní maturity, projekty k získání finančních prostředků... Nabízí se tedy otázky: Zbývá pedagogům ještě čas na vlastní tvorbu? Chtějí své zkušenosti předávat dál? Mají chuť stát se autory a publikovat? Následující odpovědi vám přiblíží pohledy na uvedené téma z pozice konzultanta NÚOV pro projekt Metodika II.

Výzkumný ústav pedagogický v Praze a Národní ústav odborného vzdělávání se na podzim roku 2010 rozhodly podpořit pedagogy středních odborných škol a nabídnout jim spolupráci při publikování na Metodickém portálu. Semináře byly a stále jsou pro školy zdarma. Od října loňského roku do ledna 2011 se těchto seminářů v Ústeckém kraji zúčastnilo více než 150 pedagogů všeobecných i odborných předmětů z 10 škol. Z vyplněných dotazníků a rozhovorů s učiteli je zřejmé, že většina z nich postrádá materiály pro svou praxi a chce získávat nové informace. Také mají chuť podělit se o své zkušenosti s ostatními pedagogy. Metodický portál stále ještě není znám velké části vyučujících na středních školách, z toho pravděpodobně vyplývá nižší počet příspěvků za oblast odborného vzdělávání.

Realizace semináře na Střední zdravotnické škole Děčín: skupinová práce - Očekávání.
1. Realizace semináře na Střední zdravotnické škole Děčín: skupinová práce – očekávání
Autor © Růžena Pekařová

Vlastní tvorba

Během několikaleté praxe ve školství jsem zjistila, že snad každý učitel je více či méně nucen vytvářet si pro svou výuku materiály sám. Ať se jedná o jednoduché pracovní listy k opakování, procvičování nebo celé prezentace v PowerPointu, na interaktivní tabuli apod. Většinou však tyto materiály skončí v lepším případě ve sborovně, v tom horším někde na půdě v krabici. Samozřejmě každý z nás rád sáhne po hotovém materiálu, který vyhovuje našim představám a potřebám. 

Velká část pedagogů má obavy ze zveřejnění svého materiálu – je dostatečně kvalitní? Bude se hodit ostatním? Vyplatí se mi ten čas a práce s publikováním? Na každou z těchto otázek již předem odpovídám – ano! Kvalitu si určuje každý sám. Tedy jak vysoce svou práci postavíme, tak vysoce bude ohodnocena. Každý z nás je jiný a každému tedy vyhovuje něco jiného. Proto vítám rozmanitost vložených materiálů na Metodickém portálu, ale samozřejmě i jinde na dalších webových stránkách pro učitele. Trochu větším problémem je čas. Vzhledem k celkové vytíženosti pedagogů na školách zbývá již mnohem méně času na další profesionální aktivity. Publikování i přesto vnímám jako možnost aktivního odpočinku, sebezdokonalování a prezentace na soukromé i veřejné úrovni.

Zkušenosti

Při žádném studiu na škole ani na vysoké nezískáte tolik zkušeností jako v praxi. Tyto zkušenosti můžete zprostředkovat právě díky publikování. Do škol nastupují noví učitelé a hledají podporu ve své začínající praxi. Tuto podporu však potřebují i ti, kteří jsou ve školství již několik let. Je to velmi důležité, aby neztratili zájem o dění kolem sebe, aby se rozvíjeli dál a aby předešli pracovnímu vyhoření. Škola od školy je jiná, dokonce každá třída má svůj vlastní „život“. Najít pro ně vhodnou cestu vzdělávání je velmi obtížné. Cením si tedy každé zkušenosti, kterou mi někdo předá. Být totiž sám na svou práci, své radosti i strasti  je velmi těžké.

Stát se  autorem

Stát se autorem není tak těžké, jak by se mohlo zdát. Jedinou překážkou je vlastní vůle. Jak jsem již uvedla, většina pedagogů tvoří. Tvoří dokonce výborné materiály – motivující, aktivizující, zajímavé, přínosné... Je tedy jen na nich – na vás, zda se pustí do publikačního koloběhu.

Metodický portál usnadňuje svým autorům publikování. V modulu články, DUMy i odkazy naleznete „návodné prostředí“. Díky možnostem výběru a nápovědám je vložení příspěvku mnohem jednodušší než kdekoliv jinde. Návody, pravidla a odpovědi na případné otázky naleznete v části pro autory http://autori.rvp.cz/.

Z dotazníků vyplněných pedagogy po uskutečnění semináře vyplynulo, že tento systém je praktický. Registrace, vstup do editačního prostředí a vložení příspěvku jsou srozumitelné a jednoduché.

Realizace semináře
2. Realizace semináře Střední škola Trmice: vyhledávání materiálů na Metodickém portálu, práce v editačním prostředí
Autor © Růžena Pekařová

Motivace

Jestliže hovoříme o motivaci na úrovni střední školy, máme na mysli zejména prestiž Metodického portálu, jeho užitečnost a v neposlední řadě finanční ohodnocení autorů. Motivací však může být i snaha pomoci druhým, usnadnit jim jejich práci a mít možnost komunikovat, publikovat a také hodnotit.

Na závěr ještě několik typů, jak se stát dobrým autorem

Dejte o sobě vědět – registrace, zaslání základních informací vydavateli
Čtěte – příspěvky a materiály ostatních autorů, knihy, časopisy, vše, co vás zajímá a inspiruje
Specializujte se – zaměřte se na svůj obor, na dané téma, určitý problém
Vyhledávejte zpětnou vazbu – zhodnoťte sami svoje dílo, pokládejte otevřené otázky čtenářům, nabízejte možnosti k diskuzím
Pište srdcem – vše, co vychází z vás samotných, je vynikající, má duši a čtenáři to poznají

Projekt Metodika II (Metodický portál – www.rvp.cz) a další projekty (např. Kurikulum S) pomáhají školám a pedagogům. Z velké části však pomáháme sami sobě. Pojďte se zapojit i vy!

Tento příspěvek mohl vzniknout díky spolupráci s NÚOV, a to hlavně s paní Ing. Evou Rathouskou Grmelovou – manažerkou sekce odborného vzdělávání, které touto cestou děkuji za vynikající komunikaci. V případě potřeby či zájmu o uvedený seminář nás můžete kontaktovat.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám