Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Setkání s osobností – Irena Smetáčková

Setkání s osobností – Irena Smetáčková

Informativní příspěvek
Článek informuje o druhé prezentaci z cyklu Setkání s osobností, který je určen především pro pracovníky NPI ČR. Irena Smetáčková společně s kolegyní Veronikou Pavlas Martanovou uváděla prezentaci, v níž pojednávaly o problematice syndromu vyhoření, kolegiálním sdílení v učitelské profesi a dalším fenoménům, které souvisí s vykonáváním učitelské profese. V následné diskusi byly objasňovány metody a techniky výzkumných šetření a jejich výsledky.

Setkání s osobností: Irena Smetáčková

Ve středu 25. ledna 2021 se uskutečnila druhá přednáška z cyklu Setkání s osobností. Naším hostem byla doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., která uváděla svoji prezentaci společně s kolegyní PhDr. Veronikou Pavlas Martanovou, Ph.D. Prezentace se týkala vzájemných souvislostí učitelské praxe a podmínek předcházení syndromu vyhoření. Kolegyně seznámily auditorium se zjištěními výzkumného projektu grantové agentury (GAČR), který se vyhořením zabýval. Na tento projekt navázal projekt, jenž kolegyně realizují s podporou TAČR. V návaznosti na uvedený grant GAČR se v současné době zabývají tím, jak lze vyhoření předcházet formami kolegiální podpory a facilitace profesní spolupráce. V této souvislosti vymezily profesní spolupráci (v kontrastu se „spoluprací učitelů“) a také zkoumané formy profesní podpory, jimiž se v projektu TAČR zabývají, tedy supervizí, resp. intervizí, a prezentovaly dosavadní zjištění. Na toto setkání navázal také webinář (17. února 2021), jehož záznam bude zveřejněn na Metodickém portálu RVP.CZ v sekci AudioVideo.

Prezentace docentky Smetáčkové a doktorky Pavlasové se uskutečnila prostřednictvím Teams. Moderování se ujal doktor Petr Koubek, pracovník Národního pedagogického institutu ČR.

Docentka Smetáčková pracuje ve funkci vedoucí katedry Psychologie na Pedagogické fakultě UK v Praze. Předmětem jejího odborného zájmu je především genderová problematika, v posledních letech se věnuje také syndromu vyhoření, kolegiálnímu sdílení v učitelské profesi a dalším fenoménům, které souvisí s vykonáváním učitelské profese. Vedla významné projekty a výzkumná šetření, např. Zavádění konceptu gender do pedagogické praxe (2003–2005), Genderové aspekty přechodu žáků/yň mezi vzdělávacími stupni (2005–2006), Gender ve škole (2003–2006), Učme děti být samy sebou (2007–2009), Development of Norwegian-Czech Project (Concerning Prevention of Sexual Harassment in University Environment, 2010), projekt Supervize – prevence učitelského vyhoření (2018–2021), Učitelské porozumění příčinám školní neúspěšnosti a efektivita pedagogických intervencí (2020–2022) ad.

Irena Smetáčková je členkou Genderové expertní komory ČR, autorkou významných odborných publikací a popularizačních článků, je aktivní také v médiích (televize, internet – YouTube aj.).

Docentka  Smetáčková je také autorkou a spoluautorkou několika knižních publikací, například:

  • Irena Smetáčková: Genderové představy a vztahy. Sociální a kognitivní aspekty vývoje mas
  • Irena Smetáčková, Marek Mičienka: Testové úlohy nejen pro deváťáky – studijní předpoklady
  • Lucie Jarkovská, Irena Smetáčková: Gender ve škole

Další publikace a jejich anotace můžete najít například zde:

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek