Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Cyklus Setkání s osobností byl zahájen přednáškou...

Cyklus Setkání s osobností byl zahájen přednáškou profesora Jana Jiráka

Informativní příspěvek
Článek pojednává o úvodní přednášce cyklu Setkání s osobností, která se konala 25. listopadu 2020 na platformě Teams. Profesor Jirák se ve své přednášce s prezentací nazvané Co je nového na „nových médiích“ zabýval současným pojetím mediální výchovy. To podle něj vychází z významu tzv. masových médií pro společnost. Dramatická změna celospolečenské komunikace daná nástupem síťových médií ale toto pojetí mediální výchovy problematizovala. Jan Jirák představil některé aktuální trendy v mediální výchově a v teorii masové komunikace jako například nová média = neomédia; sociální sítě, problematiku demokratizace a privatizace veřejných obsahů ad.

Cyklus Setkání s osobností byl zahájen přednáškou profesora Jana Jiráka

Na podzim roku 2020 odstartoval projekt, který iniciovala vedoucí oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů NPI ČR PaedDr. Markéta Pastorová. Jde o volný cyklus nazvaný Setkání s osobností, jehož cílem je zprostředkovat pracovníkům oddělení a dalším zájemcům z NPI ČR inspirativní přednášky a vytvářet tak příležitost pro setkávání napříč institucemi s možností budoucí spolupráce.

Oslovili jsme členy našeho oddělení, aby přispěli svými návrhy. Všem děkujeme, protože každý z nás má svůj vlastní okruh kontaktů, a díky tomu se nám podařilo sestavit opravdu zajímavou nabídku inspirativních osobností. Nejde nám v tomto případě primárně o odborníky-pedagogy, ale směřujeme také k tomu, aby prezentovaná témata přesahovala běžný rámec našich odborných zájmů. Doufáme také, že se nám postupně podaří rozšířit spolupráci naší instituce s expertní a akademickou sférou.

Prvním naším hostem se stal prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D., mediální teoretik, překladatel a publicista, vedoucí katedry mediálních studií Metropolitní univerzity Praha a člen Katedry mediálních studií Fakulty sociálních věd UK v Praze.

Jan Jirák se v roce 2001 habilitoval v oboru Masová komunikace a žurnalistika a v roce 2008 byl jmenován profesorem pro obor Mediální studia. Přednáší v oborech Mediální studia a Žurnalistika. Pro Výzkumný ústav pedagogický MŠMT ČR vypracoval koncepci mediální výchovy pro základní školy a gymnázia.

Je spoluautorem odborných publikací Politická komunikace a média (2000), Úvod do studia médií (první vydání 2001), Média a společnost (první vydání 2002), Základy mediální výchovy (2007), Masová média (2009) a Dějiny českých médií (2011).

V letech 1997–2000 byl předsedou Rady České televize. Od roku 1982 překládal z angličtiny filmové a televizní scénáře, od roku 1992 odborné mediální texty a beletrii. Do češtiny převedl díla autorů jako např. Denis McQuail, Melvin DeFleur (odborná literatura) nebo Kurt Vonnegut, John Updike, John LeCarre, Jerzy Kosinski či Paul Auster (beletrie).

Od počátku 90. let přispíval do Lidových novin a časopisů Týden a Nový prostor, v současné době píše komentáře pro Týdeník Květy. Vydal knižně dvě sbírky fejetonů Copak jsem vám někdy lhal a Za všechno někdo může. V letech 2010–2011 byl spoluautorem pořadu České televize Věřte nevěřte, zaměřeného na otázky mediální výchovy.

Setkání s Janem Jirákem se uskutečnilo prostřednictvím platformy Teams 25. listopadu 2020. Profesor Jirák se ve své přednášce s prezentací nazvané Co je nového na „nových médiích“ zabýval především současným pojetím mediální výchovy. To podle něj vychází z významu tzv. masových médií pro společnost. Dramatická změna celospolečenské komunikace daná nástupem síťových médií ale toto pojetí mediální výchovy problematizovala. Masifikace síťových médií opět vrací některá ,tradiční´ témata mediální výchovy do hry. Některá témata mediální výchovy jsou jako součást všeobecného vzdělávání aktuální (případně aktualizovaná) a některá se – byť považovaná za neobejitelná – stávají zbytnými.“

Jan Jirák nám přiblížil pojmy a témata související s aktuálními trendy v mediální výchově a v teorii masové komunikace jako například nová média = neomédia; soukromé informace směřují do veřejného prostoru X, veřejné proniká do soukromí (kamery, trasování…); demokratizace X privatizace veřejných obsahů; pozornost jako významná komodita (většina komunikátů zůstává zcela bez povšimnutí); „kulturní válka“ – např. Facebook nebo Instagram jsou založeny na emoci, kterou nemusíme zdůvodňovat; podvrhy, fakenews, hybridní válka; „helikoptérové rodičovství“ a další.

V diskusi zazněly otázky týkající se propojení médií s ekonomikou (tradiční média se stěhují na internet); krize informací; generačního vnímání „nových médií“ (digitální domorodci a přistěhovalci) ad.

Na závěr můžeme říci, že tato akce plně korespondovala se současnou situací i s tématem přednášky. Musela se sice konat virtuálně, ale díky „novým médiím“ jsme se všichni mohli vidět i slyšet, ptát se odpovídat, prostě komunikovat.

---

Dalším hostem našeho cyklu bude paní docentka Irena Smetáčková, která představí výsledky několikaletého výzkumu učitelské profese a syndromu vyhoření.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám