Domů > Odborné články > Jazykové vzdělávání > Francouzština a její online podpora 1
Odborný článek

Francouzština a její online podpora 1

25. 10. 2017 Jazykové vzdělávání
Autor
Mgr. Karel Šimeček

Anotace

Tento článek je rozdělen do dvou dílů. Článek Francouzština a její online podpora 1 shromažďuje webové a mobilní aplikace zabývající se podporou výuky francouzského jazyka ve formálním a neformálním vzdělávání. Cílem je vytvořit shrnutí krátkých recenzí vybrané webové aplikace. Další díl s názvem Francouzština a její online podpora 2 pojednává o webových stránkách zabývajících se gramatikou, poslechy a podcasty, slovníky a francouzskými knihami a příběhy.

Úvod

Článek pojednává o webových a mobilních aplikacích, které lze využít pro podporu výuky francouzského jazyka ve formálním a neformálním vzdělávání. Cílovou skupinou jsou primárně učitelé francouzského jazyka a dospělí samouci.

Webové aplikace

U webových aplikací nás z pohledu funkčnosti zřejmě nejvíce zajímá multiplatformita (neboli možnost spuštění, co nejméně závislá na operačním systému a zařízení). Samozřejmě, aby aplikace byla kvalitní, nelze opomenout její didaktickou a metodickou stránku. Velmi vhodné je sledovat metadata (např. téma, pro jaký ročník je určena, jazyk atd.) a paradata (hodnocení uživatelů, četnost použití).

Lexique FLE

Lexique FLE je typickým zástupcem aplikace, která lze použít výhradně na zařízeních s operačním systémem Windows a MAC. Určitou muliplatformitu můžeme objevit v možnostech použití této aplikace na noteboocích, netboocích, klasických osobních počítačích a již zmiňovaném MACu. Kde naopak využít aplikace nelze, jsou platformy mobilních chytrých zařízení (Android, iOS, Windows Phone).

Lexique FLE je lokalizovaná do jazyků francouzština, angličtina, němčina a španělština. Takže bez elementární znalosti jednoho ze zmiňovaných jazyků bude práce velmi náročná. Témata, na která můžete na tomto webu narazit, jsou: lidské tělo, hodiny, rodina, abeceda, čísla, zvířata, evropské země, na vlakové stanici, telefon, města, oblékání, v mém domě, kalendář atd. K dispozici jsou také příběhová cvičení (Tři malá prasátka, Pramen řeky), hry s čísly a další. Vše lze navíc využívat zcela zdarma. Pedagog může využít tyto aktivity v podobě motivačních cvičení či testů, případně pro názorné ukázky, zefektivnění výslovnosti. Výhodou je jednoduchost těchto aplikací a možnost s nimi pracovat z libovolného místa, kde lze pracovat s počítačem připojeným k síti Internet. Domnívám se, že je tato stránka nejvíce využitelná jako doplnění ke klasické učebnici, které dle témat vhodně volí pedagog.

odkaz: http://lexiquefle.free.fr/ 

RFI

RFI (Radio Français International = Francouzské mezinárodní rádio) vysílá na frekvenci 99,3 FM v Praze a v přilehlém okolí ve francouzském jazyce. Na vlnách RFI se vysílá rovněž pravidelný pořad o českém kulturním dění, který připravuje francouzská redakce Českého rozhlasu 7. Tento pořad je možné naladit ve středu od 16:10 do 16:30 a v sobotu od 11:10 do 11:30 hod. RFI je možné rovněž poslouchat na internetu na stránkách www.rfi.fr, kde je možno si vybrat z jazyků francouzština, angličtina, brazilská portugalština, ruština, čínština a arabština. Čeština bohužel chybí. (Radio Français International: RFI In: Institut Français Prague, 2016).

Na zmíněných stránkách RFI nalezneme také sekci RFI savoirs (RFI vědomosti), která obsahuje dvě hlavní podsekce Compredre & Enrichir ses connaissances (Pochopit a zlepšit své vědomosti) a Apprendre & Enseigner le français (Učení a výuka francouzštiny). V Pochopit a zlepšit své vědomosti lze vyhledat různá témata, ve kterých můžete zlepšovat svojí francouzštinu, např. ekonomika, prostředí, frankofonie, geopolitika, historie, zdraví a věda. V těchto tématech lze nalézt spoustu zajímavých zvukových nahrávek a článků. Učení a výuka francouzštiny obsahuje podobná témata z důrazem na pomoc při výuce ve školách, případně při samostudiu. Články, audionahrávky a videonahrávky doplňují různé aktivity v podobě her, testů atd. V testech se lze podrobit zkoušce se zpětnou vazbou, která zjistí, na jaké jazykové úrovní se právě nacházíte. Velmi dobrá aktivita zejména pro začátečníky je Journal en français facile (Zprávy v jednoduché francouzštině), kam jsou každý den přidávány 10minutové zprávy ze světa v jednoduché francouzštině včetně transkripce.

RFI lze pohodlně používat ve webové prostředí vašeho chytrého zařízení. Existují však speciální mobilní aplikace s názvy RFI a Appredre français, ve kterých jsou některé funkce lépe ovladatelné. Webová platforma je však mnohem silnější a některé funkce v aplikacích chybí. Pedagog může využít tyto aktivity v podobě motivačních cvičení či testů, případně pro názorné ukázky, zefektivnění výslovnosti. Výhodou je jednoduchost těchto aplikací a možnost s nimi pracovat z libovolného místa, kde lze použít počítač nebo chytré zařízení, které je připojeno k síti Internet. Žáci mohou také využívat rádiovou formu RFI, pro lepší pochopení mluveného slova a zdokonalování výslovnosti (samozřejmě tuto variantu lze využít i pedagogem v hodině).

aplikace

odkazy

RFI

Android, iOS, Windows phone

Apprendre français

Android, iOS

odkaz: http://www.rfi.fr/

Lingohut

Lingo Hut je aplikace, která podporuje 50 různých jazyků, mj. i francouzštinu a češtinu. Je zde 109 lekcí zaměřených na základy konverzace, fráze, zájmena, číslovky, barvy, hodiny, nakupování, restaurace a jídlo, dovolená, zaměstnání a mnohé další. Pomocí interaktivních her (testů) se zpětnou vazbou se postupnými krůčky se propracováváte lekci za lekcí.

Hry, které můžete v jednotlivých lekcích hrát, jsou Piškvorky, v nichž se po kliknutí na čtvereček objeví úkol, který musíte splnit, většinou přeložit slovíčko, když máte na výběr z několika možností. Obrázkové karty jsou další jednoduchou hrou, ve které postupně procházíte slovíčky z jednotlivých lekcí, které se na kliknutí na tlačítko „Flip“ otočí, a tudíž přeloží. Ve Hře na hledání shod odpovídáte na uzavřené otázky (ano, ne), jestli se v obou jazycích slova shodují. Hra na cvičení koncentrace je na principu hry pexeso, ve které hledáte francouzská slovíčka a jejich české překlady. Posledním typem je Poslechová hra, ve které si z audionahrávky vyposlechneme slovíčko (případně frázi) ve francouzštině a z uvedených možností vybíráme správný překlad do češtiny. 

Pedagog může využít tyto aktivity v podobě motivačních cvičení či testů, případně pro názorné ukázky, zefektivnění výslovnosti. Výhodou je jednoduchost těchto aplikací a možnost s nimi pracovat z libovolného místa, kde lze použít počítač nebo chytré zařízení, které je připojeno k síti Internet. Domnívám se, že je tato stránka nejvíce využitelná jako doplnění ke klasické učebnici, které dle témat vhodně volí pedagog.

odkaz: http://lingohut.com/

Internet Polyglot

Internet Polyglot je podobnou aplikací jako Lingo Hut. Celý web je cca z 90 % počeštěný. Na úvodní stránce je možné si vybrat, který jazyk se chcete učit a kterým jazykem hovoříte. Na výběr máte okolo 40 lekcí obsahujících přes 2000 slovíček. Testovat se opět můžete pomocí jednoduchý her jako např. Picture game (Obrázková hra), podle 3 (obrázkových) možností hádáte slovíčko, které je v textové podobě (možnost si poslechnout výslovnost pomocí audionahrávky), Tipovačka je postavena na stejném principu jen se namísto obrázků objevuje pouze text, v Zapisovačce musíme správně zapsat překlad slovíčka do textového pole, u Spojovačky musíme seřadit dva sloupce tak, aby v jednotlivých řádcích odpovídala slova v obou jazycích, a nakonec ve hře Wordsearch (Hledání slov) hledáme předem stanovená slova obdobně jako ve hře osmisměrka.

Na rozdíl od Lingo Hut má velmi pěkně zpracovanou aplikaci pro Android, iOS a Windows Phone zdarma. Pedagog může využít tyto aktivity v podobě motivačních cvičení či testů, případně pro názorné ukázky, zefektivnění výslovnosti. Výhodou je jednoduchost těchto aplikací a možnost s nimi pracovat z libovolného místa, kde lze použít počítač nebo chytré zařízení, které je připojeno k síti Internet. Domnívám se, že je tato stránka nejvíce využitelná jako doplnění ke klasické učebnici, které dle témat vhodně volí pedagog.

odkaz: http://www.internetpolyglot.com/

Phet interactive simulations

Za mírnou odbočku můžeme považovat projekt webových aplikací Coloradské univerzity s názvem Phet interactive simulations. Web není primárně určen pro výuku francouzského jazyka, ale pro doplnění studia přírodních věd (fyzika, biologie, chemie, přírodověda, matematika). Nesmírnou výhodou je, že tyto simulační aplikace jsou přeloženy do přibližně 200 jazyků včetně češtiny a francouzštiny. Je tedy možné pomocí těchto simulací procvičit slovní zásobu v technické francouzštině a případně porovnat s překladem českým.

Další velkou výhodou je, že se simulace dají třídit podle českého i francouzského vzdělávacího systému. Dlouhou dobu nebyly podporovány pro chytrá zařízení, nyní se však projekt zaměřil na přeprogramování veškerých aplikací do HTML 5, kterou tato zařízení podporují. Pedagog může využít tyto aktivity zejména v mezipředmětových vztazích s předměty jako matematika, fyzika, chemie atd. Výhodou je možnost porovnání specifického typu jazyka a možnost s nimi pracovat z libovolného místa, kde lze použít počítač nebo chytré zařízení, které je připojeno k síti Internet.

odkaz: http://phet.colorado.edu/cs/ 

 

Les jeux de Lulu

Dalším specifickým webem, tentokráte zaměřeným pro děti od 4 let, je Les jeux de Lulu (Luluiny hry). Lze zde nalézt velké množství her rozdělené do různých kategorií např.: Logique, stratégie (Logika, strategie), Des lettres, des mots… (Písmena, slova), Autour des math… (Matematické) a mnohé další. Dalšími výhodami je členění aplikací pro děti od 4 let a od 7 let, možnost překladu do anglického jazyka a pohodlné použití i na platformách chytrých zařízení. Pedagog může využít tyto aktivity v podobě motivačních cvičení či testů, případně pro názorné ukázky, zefektivnění výslovnosti. Dále také obdobně jako Phet interactive simulations v mezipředmětových vztazích, např. v matematice. Výhodou je jednoduchost těchto aplikací a možnost s nimi pracovat z libovolného místa, kde lze použít počítač nebo chytré zařízení, které je připojeno k síti Internet. Domnívám se, že je tato stránka nejvíce využitelná jako doplnění ke klasické učebnici, které dle témat vhodně volí pedagog.

odkaz: http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/

Duolingo

Duolingo je velmi propracovanou aplikací, ve které můžete testovat své znalosti v mnoha jazycích včetně francouzštiny. Čeština je zde zastoupená pouze pro kurzy angličtiny, takže veškerá další výuka probíhá bohužel pouze skrze angličtinu. Aplikace je ale natolik intuitivní, že stačí mít pouhé základy v angličtině, a můžete začít. V aplikaci si lze nastavit úroveň neboli jak často chcete jazyk procvičovat a pomocí e-mailu vám zasílá upozornění, kolik musíte splnit cvičení. Testy jsou samozřejmě zpětnovazební a prostřednictvím nich se propracováváte do jednotlivých levelů (úrovní). Je to snaha gamifikovat aplikace a namotivovat její uživatele.

Další výhodou je, že podobně jako na sociálních sítích můžete sledovat ostatní uživatele, jak si vedou ve své výuce jazyka, a případně si vyměňovat zprávy, komentovat a přidávat like. Nechybí ani podpora chytrých zařízení Android, iOS a Windows Phone

Pedagog může využít tyto aktivity v podobě motivačních cvičení či testů, případně pro názorné ukázky, zefektivnění výslovnosti. Lze také zapojit tuto aplikaci v rámci mezipředmětových vztahů angličtiny a francouzštiny. Výhodou je jednoduchost těchto aplikací a možnost s nimi pracovat z libovolného místa, kde lze použít počítač nebo chytré zařízení, které je připojeno k síti Internet, a v neposlední řadě propracovaný systém odměn, který vás motivují k dokončování dalších cvičení. Domnívám se, že je tato stránka nejvíce využitelná jako doplnění ke klasické učebnici, které dle témat vhodně volí pedagog. Aplikace je využitelná zejména pro začátečníky. 

odkaz: https://www.duolingo.com/

 

Français facile

Webové stránky Français facile jsou kompletně lokalizované pouze do francouzštiny (případně angličtiny). Nicméně lze zde objevit mnoho užitečného jak pro učitele francouzského jazyka, tak i žáky nebo samouky.

V prvním bloku nazvaném Courses (Kurzy) můžete otestovat svoji jazykovou úroveň, vybrat si kurz dle výsledků testů, případně ho doplnit o poslechová cvičení či audio/videolekce. Kurzy jsou zaměřeny pro žáky mnoha úrovní. V bloku Participer (Participace) lze pomáhat při vytváření interaktivních cvičení a všeho z bloku Courses, dále hrát hry na procvičení Kufr (každou neděli, úterý a pátek ve 20:00 hod. se hledá tajné slovo, které otevře kufr), Joggle (během 3 minut musíte najít v osmisměrce, co největší počet slov), případně soutěžní hru Milionář, která je na stejném principu jako v TV.

Stránky umožňují registraci, díky níž můžete psát zprávy ostatním, chatovat a zaznamenávat si výsledky vašich testů. V posledním bloku Utiles (Užitečné), která obsahuje odkazy na další zajímavé aplikace, je možné mimo jiné nalézt aplikace na časování sloves, kontrolu pravopisných chyb a výslovnost s Audrey, která vysloví napsanou frázi ve vámi zvoleném jazyce s francouzským přízvukem (aplikace umí mnoho jazyků včetně češtiny). Pedagog může využít tyto aktivity v podobě motivačních cvičení či testů, případně pro názorné ukázky, zefektivnění výslovnosti.

Výhodou je jednoduchost těchto aplikací a možnost s nimi pracovat z libovolného místa, kde lze použít počítač nebo chytré zařízení, které je připojeno k síti Internet, a v neposlední řadě propracovaný systém odměn, který vás motivují k dokončování dalších cvičení. Domnívám se, že je tato stránka nejvíce využitelná jako doplnění ke klasické učebnici, které dle témat vhodně volí pedagog.

odkaz: http://www.francaisfacile.com/

Závěr

Z toho přehledu aplikací využitelných ve výuce francouzštiny je nám zcela jasné, že se nemohou rovnat vytvořeným aplikacím pro anglický jazyk, avšak mohou motivovat žáky k dalšímu poznávání případně k utužování jazykových kompetencí. Pedagogové mají tedy možnost oživit a zpestřit výuku interaktivními cvičeními v nejrůznějších modifikacích. Dále je nutné neustále vyhledávat nové a nové zdroje, ve kterých lze nalézt další kvalitní (popř. i kvalitnější) aplikace zabývající se podporou výuky francouzského jazyka.

Literatura a použité zdroje

[1] – Radio Français International: RFI. 2016. [cit. 2016-6-24]. Dostupný z WWW: [http://www.ifp.cz/Radio-France-Internationale-RFI].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Karel Šimeček

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
25. 10. 2017
Článek se zabývá online výukou cizích jazyků, především francouzského jazyka. Představuje zajímavé webové stránky a aplikace zaměřené na všechny jazykové úrovně a věkové skupiny. Inspiraci zde naleznou nejen učitelé ale i studenti. Některé platformy jsou dobře využitelné pro výuku odborného jazyka.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Francouzština a její online podpora.
Ostatní články seriálu:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

počitač (alespoň jeden), projektor nebo chytrá zařízení