Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Jazykové vzdělávání > Překladové slovníky LINGEA

Ikona informativni

Překladové slovníky LINGEA

Autor: Michaela Ševečková
Anotace: Společnost Lingea spustila novou verzi vícejazyčného portálu, který je výsledkem dlouholeté práce řady odborníků. Na adrese slovniky.lingea.cz najdete aktuální překladové slovníky 30 jazyků v novém grafickém rozhraní, vše v mimořádném rozsahu i kvalitě. Portál srovnatelných parametrů na internetu neexistuje. Portál je veřejnosti k dispozici zdarma.
Klíčová slova: slovník, překlad, překladový slovník
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

 

Obr. 1 Úvodní stránka slovníkového portálu slovniky.lingea.cz

Slovníkové databáze světových jazyků (angličtiny, ruštiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny a italštiny) obsahují přes 70 000 hesel, mají tedy rozsah praktického knižního slovníku. V knižní podobě by slovník tohoto rozsahu měl přes 1 300 stran. Taková slovní zásoba dostatečně pokrývá potřeby začátečníků, mírně i středně pokročilých studentů. Na portále najdete i jazyky u nás méně rozšířené až exotické (polštinu, ukrajinštinu, vietnamštinu, bulharštinu, čínštinu, japonštinu ad.), jejichž databáze má o něco menší rozsah.

 
Obr. 2 Heslo „známka“ zobrazené ve slovníku italském, vietnamském

Všechny slovníky mají jednotnou strukturu. Nejedná se o strojový překlad ani o pouhé seznamy překladů zadaného slova. Jde o skutečné slovníky, které jsou nezbytné k práci s cizím jazykem. Hesla obsahují všechny důležité morfologické informace, jsou členěna na významy, které jsou dále dokumentovány mnoha příklady a upřesňujícími poznámkami. K dispozici je také přepis výslovnosti a audio namluvené rodilým mluvčím.

To, co určitě oceníte, je moderní design portálu a rychlé vyhledávání hesel. Ovládání je velmi intuitivní: po zadání výrazu do vyhledávače se zobrazí slovníkové heslo, jehož jednotlivé položky jsou graficky zřetelně odlišeny (barvou, typem písma). Kliknutím na kterékoli zobrazené slovo se ihned vyhledá další překlad.

Obr. 3 Anglický slovník, vzhled hesel, doplňující informace

U světových jazyků jsou k dispozici také přehledy gramatik a praktické konverzační fráze vztahující se k velkému množství témat. Tyto praktické přílohy usnadňují výuku cizího jazyka i procvičování slovní zásoby. Bonusem navíc jsou zajímavosti z oblasti užití slov.

Obr. 4 Obsah gramatiky a ukázky témat z anglické, německé a italské gramatiky

 

Obr. 5 Ukázky užití slov ze Slovníku

angličtiny, němčiny a francouzštiny

Obr. 6 Přehled témat a ukázka z anglické a ruské konverzace

Portál má také široké možnosti uživatelského nastavení. Můžete využít hledání tvaroslovné (slovo lze zadat v libovolném tvaru, nikoli jen v jeho základní podobě) nebo fonetické (slovo lze zadat tak, jak jej slyšíme). Fulltextové hledání zase umožňuje najít konkrétní výraz ve všech částech slovníku, tedy i v příkladech a výkladech u jiných hesel. Portál zobrazuje slova podobná hledanému výrazu a disponuje funkcí opravy překlepů. Samozřejmostí je ukládání historie hledání.

Pro zadávání slov je užitečná virtuální klávesnice obsahující znaky, které nenajdete na české klávesnici. Portál je přizpůsoben zobrazování na mobilních zařízeních. Všechny slovníky jsou průběžně aktualizovány a doplňovány, takže v nich najdete i ty nejnovější výrazy.

Obr. 7 Mapa znaků – virtuální klávesnice

Portál je určen všem, kteří se cizí jazyk učí a chtějí se v něm zdokonalit, i těm, kteří občas potřebují přeložit pár slov. Pokrývá potřeby začátečníků i mírně pokročilých studentů. Díky důslednému rozlišení jednotlivých významů slov a doplňujícím přílohám (gramatiky, konverzace) přispívá k prohloubení znalosti cizího jazyka. Podrobné definice významu a příklady užití využijí při své práci učitelé i překladatelé.

Portál je k dispozici zdarma. Vyzkoušejte si jej na adrese  http://slovniky.lingea.cz/.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 23. 05. 2014
Zobrazeno: 6783krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠEVEČKOVÁ, Michaela. Překladové slovníky LINGEA. Metodický portál: Články [online]. 23. 05. 2014, [cit. 2020-07-04]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/J/18817/PREKLADOVE-SLOVNIKY-LINGEA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.