Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Jazykové vzdělávání > Projekt pro kvalitní jazykové testování

Ikona informativni

Projekt pro kvalitní jazykové testování

Autor: Mgr. Kamila Sladkovská
Anotace: Pod záštitou Evropského střediska pro moderní jazyky (ECML) při Radě Evropy a Evropské komise se 26.–28. 3. 2014 uskutečnil v Praze seminář, na kterém byli pozvaní experti seznámeni s principy správného jazykového testování ve vztahu ke Společnému evropského referenčnímu rámci pro jazyky.
Klíčová slova: SERR, jazykové testování, migranti a jazykové zkoušky, zkouška z českého jazyka, Evropské středisko pro moderní jazyky

Od roku 2008 existuje Systém zkoušky z českého jazyka pro udělení trvalého pobytu v ČR (dále jen Systém). V Systému bylo Národním ústavem pro vzdělávání ve spolupráci s externími experty doposud vyvinuto téměř 50 verzí zkoušky. Od roku 2008 složilo zkoušku úspěšně více než 50 000 cizinců. Cizinci mají k dispozici dva studijní materiály, které jim mohou pomoci při přípravě na zkoušku. Všechny informace o Systému jsou k dispozici zde: www.cestina-pro-cizince.cz.

Evropské středisko pro moderní jazyky (ECML) a Evropská komise vytvořily společnou iniciativu s názvem: Innovative Methodologies and Assessment in Language Learning. Dílčí aktivita této iniciativy Relating language examinations to the common European reference levels of language proficiency (RELANG) nabízí školení autoritám, které působí ve vzdělávání členských států EU a ECML, o validním a spravedlivém jazykovém testování ve vztahu k úrovním Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). V rámci iniciativy je nabízena řada národních seminářů, které jsou vedeny experty ECML a které jsou uzpůsobeny specifickým potřebám dané země. Za Českou republiku jsme se rozhodli využít tuto výjimečnou příležitost a zorganizovali jsme seminář ve spolupráci a za finanční pomoci ECML a Evropské komise.

V rámci třídenního semináře RELANG, který se konal ve dnech 26.–28.3. 2014 v Praze, byli účastníci seznámeni s principy validního a spolehlivého jazykového testování ve vztahu k úrovním SERR. Na seminář byli pozváni klíčoví externí spolupracovníci, kteří v Systému působí jako tvůrci testu a testových položek, jako hodnotitelé a tazatelé, učitelé a jako lektoři v dalším vzdělávání učitelů pro češtinu jako cizí jazyky. Účastníci byli školeni k vývoji validních jazykových testů ve vztahu k SERR, a to se zacíleným využitím pro testování migrantů v České republice. Struktura semináře byla pečlivě připravena s ohledem na všechny potřeby a požadavky se zvláštním důrazem na oblast hodnocení produktivních dovedností, na kvalitní systém hodnocení, tvorbu položek testu a efektivní systém školení examinátorů.

Seminář byl skvělou příležitostí pro všechny účastníky, aby se ohlédli za všemi proběhlými aktivitami v rámci Systému. Účastníci si mohli vyměňovat názory řadě odborných témat, mohli se lépe seznámit s některými záležitostmi v oblasti jazykového testování a v neposlední řadě mohli získat hlubší vhled do oblasti jazykového testování vůbec. Jedním z výsledků semináře jsou naplánované větší změny, které se budou realizovat v Systému.

Další užitečné informace je možné nalézt zde:

http://relang.ecml.at/en-us/Home

http://www.ecml.at/

http://cestina-pro-cizince.cz/index.php?p=seminar&hl=cs_CZ

Citace a použitá literatura:
[1] - ECML. [cit. 2014-4-30]. Dostupný z WWW: [http://www.ecml.at/].  
[2] - Čeština pro cizince. [cit. 2014-4-30]. Dostupný z WWW: [http://cestina-pro-cizince.cz/?hl=cs_CZ].  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 06. 06. 2014
Zobrazeno: 2982krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SLADKOVSKÁ, Kamila. Projekt pro kvalitní jazykové testování. Metodický portál: Články [online]. 06. 06. 2014, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/J/18753/PROJEKT-PRO-KVALITNI-JAZYKOVE-TESTOVANI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.