Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Příklad dobré praxe: Mezinárodní koncept...

Příklad dobré praxe: Mezinárodní koncept počítačové gramotnosti ECDL a výuka informatiky v Gymnáziu Cheb

Informativní příspěvek
Příspěvek shrnuje zkušenosti s konceptem ECDL při výuce.

Od školního roku 2005/2006 mají naši žáci v sextě a ve druhém ročníku čtyřletého cyklu možnost vybrat si jako volitelný předmět Testy ECDL. V nabídce předmětů je kromě toho také deskriptivní geometrie, programování, příprava na státní jazykovou zkoušku, psaní všemi deseti a třetí cizí jazyk. Výuka je dvouletá. V počátečních letech jsme otevírali vždy jednu skupinu s cca 16 žáky, v posledních dvou letech se ale zájem zdvojnásobil. Pro příští školní rok budeme otevírat dvě skupiny po 16 žácích, některé žáky musíme z kapacitních důvodů dokonce odmítnout.

Z hlediska vyučujícího jsou Testy ECDL velmi „pohodovým“ předmětem. Nemusí vymýšlet žádné plány, protože existuje veřejně dostupný mezinárodně jednotný a závazný Sylabus ECDL, kde jsou podrobně vypsány všechny požadavky ke každému za sedmi modulů – oblastí počítačové gramotnosti. Jediné, co tedy musí učitel promyslet, je pořadí, v jakém testy skládat, resp. jak sladit jednotlivé testy s náplní výuky. My jsme zvolili následující postup:

  • 1. rok, 1. pololetí: Modul 1 – teoretický, Modul 2 – správa souborů;
  • 1. rok, 2. pololetí: Modul 3 – textový editor, Modul 7 – Internet a elektronická pošta;
  • 2. rok, 1. pololetí: Modul 4 – tabulkový kalkulátor, Modul 6 – prezentace;
  • 2. rok, 2. pololetí: Modul 5 – databáze; zařazen jako poslední, protože se nám jeví jako nejobtížnější; se všemi ostatními tematickými oblastmi se již totiž žáci potkali (alespoň částečně) při povinných hodinách informatiky
    v předcházejících ročnících.

S potěšením konstatuji, že zatím máme stoprocentní úspěšnost. Ne že by tu a tam někdo v nějakém z testů neuspěl, ale všichni, kteří dvouletou výuku absolvovali, nakonec ECDL certifikát obdrželi. Zhruba 80 % žáků prošlo všemi moduly napoprvé. Procesní pravidla konceptu ECDL jsou velmi tvrdá a nelze je prakticky obejít. Díky tomu jsou tyto výsledky skutečně objektivní a odpovídají realitě i mezinárodním standardům. Závěrečné ECDL testy sice probíhají na půdě našeho gymnázia (máme vlastní akreditovanou testovací místnost), ale vlastní realizaci testů provádí Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, které je akreditovaným testovacím střediskem ECDL (děkujeme za dlouholetou spolupráci).

Dosud jsme veškerou výuku i testování prováděli na platformě Windows XP a Microsoft Office. Protože koncept ECDL je platformou nezávislý a naše škola si je současně vědoma, že ne celý počítačový svět se točí jen kolem Windows a produktů společnosti Microsoft, rozhodli jsme se od letošního roku využívat  při výuce také jiné softwarové produkty, například balík kancelářských aplikací Open Office, webový prohlížeč FireFox a poštovní klient Thunderbird. Naši žáci tak získávají podstatně širší přehled a univerzální znalosti a dovednosti, což je podstata počítačové gramotnosti.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek