Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Příklad dobré praxe: Mezinárodní koncept počítačové gramotnosti ECDL a výuka informatiky v Gymnáziu Cheb
Odborný článek

Příklad dobré praxe: Mezinárodní koncept počítačové gramotnosti ECDL a výuka informatiky v Gymnáziu Cheb

26. 3. 2010 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Petr Brož

Anotace

Příspěvek shrnuje zkušenosti s konceptem ECDL při výuce.

Od školního roku 2005/2006 mají naši žáci v sextě a ve druhém ročníku čtyřletého cyklu možnost vybrat si jako volitelný předmět Testy ECDL. V nabídce předmětů je kromě toho také deskriptivní geometrie, programování, příprava na státní jazykovou zkoušku, psaní všemi deseti a třetí cizí jazyk. Výuka je dvouletá. V počátečních letech jsme otevírali vždy jednu skupinu s cca 16 žáky, v posledních dvou letech se ale zájem zdvojnásobil. Pro příští školní rok budeme otevírat dvě skupiny po 16 žácích, některé žáky musíme z kapacitních důvodů dokonce odmítnout.

Z hlediska vyučujícího jsou Testy ECDL velmi „pohodovým“ předmětem. Nemusí vymýšlet žádné plány, protože existuje veřejně dostupný mezinárodně jednotný a závazný Sylabus ECDL, kde jsou podrobně vypsány všechny požadavky ke každému za sedmi modulů – oblastí počítačové gramotnosti. Jediné, co tedy musí učitel promyslet, je pořadí, v jakém testy skládat, resp. jak sladit jednotlivé testy s náplní výuky. My jsme zvolili následující postup:

  • 1. rok, 1. pololetí: Modul 1 – teoretický, Modul 2 – správa souborů;
  • 1. rok, 2. pololetí: Modul 3 – textový editor, Modul 7 – Internet a elektronická pošta;
  • 2. rok, 1. pololetí: Modul 4 – tabulkový kalkulátor, Modul 6 – prezentace;
  • 2. rok, 2. pololetí: Modul 5 – databáze; zařazen jako poslední, protože se nám jeví jako nejobtížnější; se všemi ostatními tematickými oblastmi se již totiž žáci potkali (alespoň částečně) při povinných hodinách informatiky
    v předcházejících ročnících.

S potěšením konstatuji, že zatím máme stoprocentní úspěšnost. Ne že by tu a tam někdo v nějakém z testů neuspěl, ale všichni, kteří dvouletou výuku absolvovali, nakonec ECDL certifikát obdrželi. Zhruba 80 % žáků prošlo všemi moduly napoprvé. Procesní pravidla konceptu ECDL jsou velmi tvrdá a nelze je prakticky obejít. Díky tomu jsou tyto výsledky skutečně objektivní a odpovídají realitě i mezinárodním standardům. Závěrečné ECDL testy sice probíhají na půdě našeho gymnázia (máme vlastní akreditovanou testovací místnost), ale vlastní realizaci testů provádí Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, které je akreditovaným testovacím střediskem ECDL (děkujeme za dlouholetou spolupráci).

Dosud jsme veškerou výuku i testování prováděli na platformě Windows XP a Microsoft Office. Protože koncept ECDL je platformou nezávislý a naše škola si je současně vědoma, že ne celý počítačový svět se točí jen kolem Windows a produktů společnosti Microsoft, rozhodli jsme se od letošního roku využívat  při výuce také jiné softwarové produkty, například balík kancelářských aplikací Open Office, webový prohlížeč FireFox a poštovní klient Thunderbird. Naši žáci tak získávají podstatně širší přehled a univerzální znalosti a dovednosti, což je podstata počítačové gramotnosti.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Jiří Šperl
29. 3. 2010, 21:20
Zavést ECDL do výuky je super věc. Mám informace od kolegů z různých škol. A funguje to prý náramně. Úspěšní absolventi z řad studentů jsou jistě právem pyšní na certifikát, který získají, a to nejenom na to, jak vypadá. Ale zařadit ECDL jako volitelný předmět, to si dost dobře představit nedokážu. Alespoň u nás na gymnáziu (učím na Karlínském gymnáziu v Praze). Povinně volitelné předměty si studenti vybírají až od třetího ročníku a na případné dvě hodiny ECDL zde jaksi není dotace. Ale jeho zavedení ve formě nepovinného předmětu by bylo řešením. Je zde však otázka jestli by v tomto případě o školení ECDL byl mezi studenty zájem. Přeci jen by šlo o další hodiny ve výuce. Na víceletém gymnáziu je pro ECDL asi větší prostor.
Co se týká zavedení alternativ do výuky, jako je např. Open Office, je až s podivem, kolik studentů vůbec neví, že nějaké konkurenční programy MS Office, a dokonce "zadarmo", existují. Pokud se ve dvou třídách prvních ročníků objeví dva žáci, kteří se s tímto balíkem někdy setkali, beru to jako informační úspěch. Takže klidně učme Open Office. Beztak si myslím, že převážná většina domácích uživatelů používá MS Office bez řádné licence. Alespoň tak děti neporušují zákony a nedopouštějí se tak softwarového pirátství. Mnohdy i vědomě.

Každopádně díky za inspiraci do dalších let.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.