Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Identifikační údaje - komentář

Ikona teoreticky

Identifikační údaje - komentář

Ikona odbornost
Autor: VÚP
Anotace: Komentáře k části ŠVP identifikační údaje.
Téma příspěvku:RVP / ŠVP
Klíčová slova: ŠVP, identifikační údaje
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Název ŠVP

Název ŠVP patří k nezbytným identifikačním údajům. Škola uvede buď přímo v názvu, nebo v dalších upřesňujících údajích, podle kterého rámcového vzdělávacího programu byl ŠVP vytvořen (podle RVP ZV a/nebo RVP GV).

Vzdělávací program

Škola uvede jeden nebo více z těchto údajů: Čtyřletý, šestiletý nebo osmiletý vzdělávací program.

Studijní forma vzdělávání

Škola uvede jeden nebo více z těchto údajů: denní, večerní, dálková, distanční nebo kombinovaná forma vzdělávání.

Předkladatel

 • název školy
 • adresa školy
 • jméno ředitele
 • kontakty

Zřizovatel

 • název
 • adresa
 • kontakty

Platnost dokumentu od

 • datum
 • podpis ředitele
 • razítko školy

Názvem školy (zřizovatele) se rozumí celý oficiální název školy (zřizovatele), adresa musí být úplná, včetně poštovního směrovacího čísla. Jméno ředitele se uvádí nezkrácené. Pro komunikaci se školou (zřizovatelem školy) je nutné uvést alespoň jeden funkční kontakt (telefon, fax, e-mail), nejvhodnější je uvést více kontaktů. Doporučit lze (pro lepší styk s veřejností) i adresu webové stránky školy. Platnost dokumentu je vyjádřena datem, kdy byl dokument schválen ředitelem školy, vlastnoručním podpisem ředitele a oficiálním razítkem školy. Stejným způsobem by měly být označeny všechny podstatné změny v ŠVP, které představují výraznější zásah do vzdělávání žáků.

Další doporučené údaje
 • motivační název ŠVP
 • IČO
 • IZO
 • RED-IZO
 • jméno koordinátora tvorby ŠVP

Škola může uvést i motivační název svého ŠVP, který by měl vystihovat zaměření školy, být v souladu s výchovnou a vzdělávací strategií školy, případně vystihovat jiná konkrétní specifika či myšlenky, které školu a její ŠVP nějak charakterizují (předznamenávají).
Dalšími doporučenými identifikačními údaji mohou být IČO, IZO, RED-IZO apod., které školy používají i na jiných dokumentech.
Pokud není koordinátorem tvorby ŠVP ředitel školy, je vhodné uvést i nezkrácené jméno koordinátora tvorby ŠVP a kontakt na něj. Koordinátor bude mít o ŠVP jako celku zřejmě nejvíce informací. Má-li škola více koordinátorů, je vhodné uvést kontakty na všechny koordinátory.

 

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 21. 09. 2009
Zobrazeno: 2898krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VÚP. Identifikační údaje - komentář. Metodický portál: Články [online]. 21. 09. 2009, [cit. 2020-05-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/6683/IDENTIFIKACNI-UDAJE---KOMENTAR.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.