Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Odpovědi - Víceletá gymnázia

Ikona teoreticky

Odpovědi - Víceletá gymnázia

Ikona odbornost
Autor: VÚP
Anotace: Odpovědi - Víceletá gymnázia
Téma příspěvku:RVP / ŠVP
Klíčová slova: ŠVP, gymnázia, víceletá

Je v ŠVP pro osmileté studium na gymnáziu možné přesunout část vzdělávacího obsahu z ročníků vyššího stupně gymnázia do ročníků nižšího stupně?
Tento postup je použitelný za dvou předpokladů. Za prvé: na nižším stupni gymnázia je nutné v ŠVP naplnit všechny očekávané výstupy z RVP ZV. Co k tomu škola doplní navíc, je čistě v její kompetenci. Za druhé: na vyšším stupni se může vyskytnout situace, že do kvinty nastoupí nový žák a škola musí zajistit, aby i s ním naplnila všechny očekávané výstupy z RVP G. Těm výstupům může odpovídat i učivo, které je v rámci ŠVP přesunuto do nižších stupňů gymnázia. Není tedy možné tyto výstupy z vyššího gymnázia úplně vypustit, ale není nutné s nimi spojit učivo v takovém rozsahu, v jakém je realizováno na stupni nižším (viz kap. 5 RVP G:"Stejně jako očekávané výstupy je i učivo vymezené v RVP G pro ŠVP závazné a je chápáno jako prostředek k dosažení stanovených očekávaných výstupů").

S nabídkou volitelných předmětů, které předepisuje RVP ZV, se počítá i v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia?
Parametry, které stanoví rámcový učební plán v RVP ZV, jsou platné i pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií. V případě volitelných předmětů je tedy možné využít disponibilní časovou dotaci podle podmínek, které stanovují Poznámky k rámcovému učebnímu plánu RVP ZV.

Musí osmiletá gymnázia rovněž začít pracovat podle svého ŠVP v 1. ročníku ve školním roce 2007/2008? V této době ještě nebude vypracován ŠVP na celých osm let.
Osmiletá gymnázia mají stejnou povinnost jako základní školy začít ve školním roce 2007/2008 vyučovat podle svého ŠVP. Vzhledem k tomu, že se na vyšším stupni gymnázií předpokládá zahájení výuky podle ŠVP již od školního roku 2009/2010, nebude prodleva velká a školy tuto část školního vzdělávacího programu dopracují, jakmile budou mít k dispozici konečnou podobu RVP G (předpoklad je začátek školního roku 2007/2008).

Od jakého ročníku se bude na víceletých gymnáziích učit podle ŠVP?
Osmiletá gymnázia mají na nižším stupni stejnou povinnost jako základní školy a začnou podle ŠVP pro nižší stupeň gymnázia vyučovat od školního roku 2007/2008, a to od primy osmiletého gymnázia. Šestiletá gymnázia začnou podle ŠVP učit nejpozději ve školním roce 2009/2010, a to od primy šestiletého gymnázia. Gymnázia, která mají pro svůj nižší stupeň hotov ŠVP, mohou začít s výukou i dříve, než je stanoveno.

Je nutné na nižším stupni víceletých gymnáziích realizovat vzdělávací obor Člověk a svět práce?
Podle schválené verze RVP ZV mají i víceletá gymnázia povinnost realizovat minimálně tři tematické okruhy ze vzdělávacího obsahu oboru Člověk a svět práce. Tematické okruhy tvoří nabídku, z níž si školy vybírají podle svých podmínek a pedagogických záměrů. Kromě povinného tematického okruhu Svět práce musí zvolit minimálně další dva tematické okruhy. Vybrané tematické okruhy je nutné realizovat v plném rozsahu. Šestiletá gymnázia musí realizovat minimálně tematický okruh Svět práce.

Kde je k dispozici Manuál pro tvorbu ŠVP ZV? Vyšel už Manuál pro tvorbu ŠVP na gymnáziích?
Manuál pro tvorbu ŠVP ZV je možné si stáhnout v sekci Manuál pro tvorbu ŠVP. Manuál pro tvorbu ŠVP na gymnáziích vyjde v průběhu roku 2007.

Může jít žák gymnázia v rámci školní realizace oblasti Člověk a svět práce pracovat přímo např. do některého podniku a třeba i na delší časové období?
Škola může realizovat vzdělávací oblast Člověk a svět práce různými způsoby, mimo jiné může samozřejmě žákům nabídnout také stáže na konkrétních pracovištích (tyto aktivity lze pojmout například jako celoročníkový projekt apod.). Pokud by se mělo jednat skutečně o placenou práci, je nutné respektovat zejména příslušná ustanovení zákoníku práce a vyhlášku o středním vzdělávání a vzdělávání na konzervatoři.

Je nutné vyučovat vzdělávací obory z jedné vzdělávací oblasti jako jeden (integrovaný) předmět, nebo se na škole mají vyučovat izolovaně?
Vzdělávací oblasti mají v RVP zdůraznit mezioborový přístup k výuce. To znamená ukázat, jaké paralely a souvislosti existují mezi poznatky jednotlivých oborů a nabízet takový přístup i učitelům při zachování samostatnosti jednotlivých předmětů. Umožňují těm, kteří o to mají zájem, vytvářet z jednotlivých oborů smysluplné integrované celky. Nikomu však tento způsob výuky nevnucují. V žádné případě není nutní vytvářet integrované předměty z oborů v jedné vzdělávací oblasti. O případné integraci rozhoduje vždy školy podle svých záměrů a podmínek.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 21. 09. 2009
Zobrazeno: 3516krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VÚP. Odpovědi - Víceletá gymnázia. Metodický portál: Články [online]. 21. 09. 2009, [cit. 2020-11-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/6663/ODPOVEDI---VICELETA-GYMNAZIA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.