Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Vzduch stokrát jinak – zatím dvacetkrát

Vzduch stokrát jinak – zatím dvacetkrát

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Příspěvek nabízí dvacet námětů, jak se dá na vzduch pohlížet. Dvacet možností pro krátké prezentace studentů, které mohou sloužit jako vstupní aktivita k tématu atmosféra. Jedná se spíše o nápady, jak k tématu přistoupit.

Vzduch nás obklopuje ze všech stran. Jeho existenci si příliš neuvědomujeme, přesto má na život na Zemi zásadní vliv. Zde je několik pohledů, jak na vzduch možno nahlížet.

Použití

Tento materiál slouží, jak již název rubriky napovídá, především k inspiraci. Aktivita může fungovat jako vstup do problematiky atmosféry. Navrhované využití – vyberte ty pohledy, které rezonují s Vaším didaktickým záměrem a vytištěné krátké anotace pod jednotlivými body studentům (nejlépe dvojicím) rozdejte. Jako český učitel, který je zvyklý vše dělat "na koleně" sám, jistě vymyslíte i další možné pohledy. Úkolem studentů bude připravit krátkou prezentaci (PowerPoint?) na zadané téma. Ideálně realizovat v počítačové učebně s využitím internetu. Z vlastní zkušenosti vidím ideální jednu hodinu na přípravu a druhou na studentské prezentace. Kritéria prezentace jistě máte vlastní, rozsah doporučuji cca 2 – 3 minuty na téma. Po odeznění prezentací doporučuji zařadit reflexi, která bude zároveň motivací k další výuce.

Reflexe

První část – příprava a prezentace

Možné směry reflexe:

  • Jak se vám pracovalo?
  • Našli jste dostatek informací pro vaše téma?
  • Setkávali jste se i s informacemi, které nebyly relevantní?
  • Podle jakých kritérií jste informace hodnotili?

Druhá část - samotné téma

Možné směry reflexe učitel vede již s ohledem na to, v jakém pořadí a v jaké hloubce bude v tématu atmosféry pokračovat. Cílem by mělo být, aby si studenti uvědomili význam a všepřítomnost atmosféry, velkou paletu oborů a činností, které se s jejími zákonitostmi musí vyrovnávat. A aby byli naladěni a motivováni k další výuce. Neboť fyzická geografie nepatří mezi oblasti nejoblíbenější.

Dvacet pohledů

1. Ustálená rčení

Sestavte soubor přísloví a rčení, která slovo vzduch obsahují. Vaše prezentace jistě nebude připomínat vzdušné zámky.

2. Dopravní médium

Vzduch jako dopravní cesta. Připravte krátkou prezentaci o dějinách letecké dopravy, od Ikara k nízkonákladovým leteckým společnostem.

3.Studený a teplý

Připravte tabulku s teplotními rekordy světa, Evropy, Česka a vašeho regionu. Rozlište maxima a minima dlouhodobá od těch absolutních. Jak průměrnou teplotu vypočítáme? V jakých stupnicích se po světě měří?

4. Vlhký a suchý

Co má vliv na relativní vlhkost vzduchu? Jak ovlivňuje život vzduch suchý a vlhký? Jak vlhkost vzduchu měříme a vyjadřujeme?

5. Hustý a řídký

Jaké faktory mají vliv na hustotu vzduchu? Jak ovlivňuje činnost a život člověka vysoká nadmořská výška. Proč jsou úspěšní keňští vytrvalci a za jak dlouho by Usain Bolt zaběhl stovku v Mexiko City?

6. Proudící a stojatý

Jak vzniká vítr? Které faktory ovlivňují jeho sílu a směr? Přibližte Vašim spolužákům regionální názvy různých pravidelných či občasných větrů a síly, jež je uvádějí do pohybu... Můžete začít třeba bórou, pasátem, fénem, mistralem...

7. Stlačený

Jaká využití už dnes stlačený vzduch v průmyslu má? Na Internetu najdete dostatek informací pro zajímavou prezentaci.

8. V místnostech

Většinu našeho dne strávíme v místnosti. Problémem tedy pouze ovzduší venku, ale také v místnosti  –  podle odborníků může být až 10krát znečistěnější než vzduch venkovní. Jak se liší vzduch v místnosti od toho za okny? Co je to přesušený vzduch?

9. Smogem prosycený

Co je to smog? Rozlišujte takzvaný losangeleský a londýnský. Přibližte faktory, které tyto dva typy podmiňují. Jaké jsou možnosti boje s tímto nepříjemným jevem? S jakým smogem se asi budeme setkávat v budoucnu?

10. Prošlý klimatizací

V dnešních USA se údajně spotřebuje více energie na chlazení vzduchu v interiérech, než na jeho ohřívání topením. Jaká úskalí masové rozšíření klimatizace přináší?

11. Tabákovým kouřem prosycený

Je opravdu pasivní kouření tak škodlivé? Nejsme jen svědky novodobého křížového tažení proti kuřákům? Co obsahuje vzduch, který je v okolí cigaret? Čím je nebezpečný?

12. Výfukovými plyny prosycený

Měli bychom si brát na procházku do města plynovou masku či alespoň roušku? Co vlastně obsahují výfukové plyny aut? Co to je a jak funguje katalyzátor?

13. Průmyslová surovina

Vzduch je důležitou průmyslovou surovinou, ze které se získává hlavně kyslík, dusík a argon. Jak konkrétně? K čemu získané slouží?

14.Pohon budoucnosti

Je vzduch možným pohonem budoucnosti? Budou na ulicích jezdit auta na vzduch? Jaké výhody a úskalí tento alternativní pohon přináší?

15.Zboží

Dnes je možné obchodovat prakticky s čímkoli. Dokonce je možné prodat i nevyužité znečištění vzduchu. Podívejte se blíže na obchod s emisními povolenkami. Zaměřte se nejlépe na Česko.

16.Nutná součást přežití

Co ze vzduchu vlastně lidský organismus potřebuje? Mohli bychom žít i ve výrazně jinak složeném vzduchu? Jak to mají rostliny? Najdeme druhy, které jsou vůči znečištění či výrazně odlišnému složení rezistentní? Můžeme tyto poznatky využít např. při práci s městskou zelení?

17. Tepelná čerpadla ze vzduchu

Je možné odebírat ze vzduchu energii a dále ji využívat? Jistě, tuto možnost nabízejí tepelná čerpadla. Jistě najdete dostatek informací pro krátkou prezentaci.

18. V našich plících

Podle vědců vykoná dospělý člověk v průměru přibližně 10 miliónů nádechů ročně. Změřte dechovou frekvenci několika vybraných spolužáků a objem jejich plic. Jak na to jistě zjistíte na Internetu či v příhodných publikacích

19.Fyzikálními prostředky popsatelný.

Co vše můžeme z fyzikálního hlediska měřit? U každé veličiny zkuste vyhledat i extrémní naměřené hodnoty a stručně charakterizovat přístroje, které je zaznamenávají.

20. Chemická směs

Jak můžeme vzduch charakterizovat z chemického hlediska? Co vše jej tvoří? V závislosti na jakých faktorech se zastoupení jednotlivých složek může měnit?

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek