Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Tvůrčí semináře k výtvarnému oboru

Tvůrčí semináře k výtvarnému oboru

Informativní příspěvek
Autor VUP Praha
* Teorie a kritika současného uměleckého projevu
* Experimentální etudy a cvičení vycházející z obsahových objevů uměleckých avantgard
* Tvorba uměleckého projektu (experiment jako základ umění)
* Nová média v dokumentaci a ve vlastní tvorbě
 • Teorie a kritika současného uměleckého projevu
 • Experimentální etudy a cvičení vycházející z obsahových objevů uměleckých avantgard
 • Tvorba uměleckého projektu (experiment jako základ umění)
 • Nová média v dokumentaci a ve vlastní tvorbě

Obsahem seminářů jsou praktické realizace ve vizuálně obrazných prostředcích zahrnující co nejširší škálu a vycházející zejména ze zájmu studentů a aktuálních uměleckých trendů, jejichž účelem je nastolení komunikace prostřednictvím vizuálně obrazných prostředků. Obsah seminářů by měl vycházet především ze zdrojů umění druhé poloviny 20. století, s důrazem na konceptuální umění, objektovou a prostorovou tvorbu (instalace), performance, land-art, body-art, mediální umění, postmodernistické a pluralitní tendence. Toto vymezení nevylučuje klasické postupy, jako malba, kresba, grafika, modelování, sochařství, avšak posunuje je k bezprostřední reflexi jejich účinku a k jejich dialogu s těmito aktuálními tendencemi (např. malba jako kaligrafie, modelování jako haptický prožitek apod.).

Obsah seminářů může být učitelem samostatně vytvořen na základě dále uvedených obecných kritérií. Může být také přejat nebo modifikován z uvedených příkladů.

Obecná kritéria k založení tvůrčích seminářů

Semináře by měly být koncipovány tak, aby umožňovaly žákovi především:

 • Odhalovat tvorbu a recepci vizuálně obrazných prostředků v jejich procesuální podobě, jako dynamickou vazbu jejich tvorby, šíření, subjektivní recepce a sociální komunikace.
 • Prezentovat uměleckou tvorbu jako experimentální proces, který vytváří nové vizuálně obrazné prostředky či nastoluje jejich nový obsah.
 • Ukazovat umělecký proces jako součást širšího světa tvorby a komunikace vizuálně obrazných prostředků.
 • Vytvářet představu o dynamice světa a umožňují studentovi najít své osobité místo v tomto světě a poskytují mu prostředky, jak se v ně m aktivně uplatnit.

Semináře mohou klást různý důraz na uvedená kritéria, Neměly by však žádné vylučovat či být s ním v imanentním protikladu.

Teorie a kritika současného uměleckého projevu

Analýzy výtvarného díla v různých úrovních. Tvorba vlastní textové (kritické, teoretické) reflexe, tvorba mimoslovní reflexe uměleckých děl na základě těchto analýz i na základě mimoslovního cítění.

 • recepce v senzuální oblasti, s využitím vlastních praktických cvičení a etud (analýza elementu ve vizuálním působení)
 • vliv subjektivních faktorů osobnosti (představivost, fantazie, poměr mimovědomého a uvědomělého vnímání apod.) na specifičnost prožití uměleckých děl
 • sociální podmínky vzniku uměleckých děl a jejich komunikačních účinků, uvědomělé zařazení konkrétního díla (i vlastního) do kontextu pluralitní komunikace
 • reflexe manifestů umělců a teoretických vymezení směrů 20. století v uvedených úrovních jako předpoklad porozumění komunikačnímu účinku aktuálních obrazných uměleckých znaků, uvědomělé zařazení konkrétního díla (i vlastního) do historického kontextu tvorby
Experimentální etudy a cvičení vycházející z obsahových objevů uměleckých avantgard

Tvůrčí realizační etudy a cvičení mají umožnit studentovi vlastní experimentování bez zátěže dosažení definitivního výsledku. Umožňuje studentovi prožít a procítit stav hledání a experimentu na základě podnětů experimentů uměleckých avantgard a tím otevírá odvahu k vlastní originální tvorbě.

Tvorba uměleckého projektu (experiment jako základ umění)

Cílem vlastní tvorby studentů je odhalit umělecký proces jako jednotu tvůrčího akru, podmínek šíření díla a připravenosti pro jeho recepci. Tvorba v tomto semináři nemá tedy charakter pouhého vytvoření díla, ale také vytváření jeho komunikačního uplatnění (prezentace díla, jeho interpretace). Tvorbu uměleckého projektu lze realizovat nejen na vlastních dílech účastníků semináře, ale také na dílech přejatých, již vytvořených, např. účastníky dalších seminářů.

 • systematická dokumentace jednotlivých etap tvorby uměleckého projektu
Nová média v dokumentaci a ve vlastní tvorbě

Seminář sleduje aktuální technické prostředky (fotografii, video, digitální technologie, zvukové technologie) a jejich možnosti v dokumentaci a vlastní tvorbě v jejich specifických, ničím nenahraditelných možnostech (např. animace, interaktivita apod.). Jako zásadní věc odhaluje neoddělitelnost obsahu dokumentace od subjektu toho, kdo dokumentaci vytváří a zpracovává, oproti představě její „objektivní“ povahy. Vybavuje studenty k podílení se na reálné komunikaci a zapojuje je do ní (tvorba stránek na internetu, vydávání vlastních tiskovin, účast v dalších médiích).

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám