Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Mikroskop z kapky vody

Mikroskop z kapky vody

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Eva Česalová
Tento experiment se zabývá pozorováním mikroorganismů žijících ve vodě. K realizaci pokusu je použit mikroskop vytvořený z kapky vody. V článku je vysvětlen princip celého jevu z hlediska geometrické optiky, a proto ho můžete zařadit jako demonstrační pokus jak do vyučovací hodiny biologie, tak i do hodiny fyziky.

Experiment, který je v tomto článku popisován, se zabývá pozorováním mikroorganismů žijících ve vodě, přičemž pro realizaci pokusu je použit mikroskop vytvořený z kapky vody a mnohonásobně zvětšený obraz života v ní je následně promítán na stěnu učebny. Výhodou tohoto experimentu tedy je, že ho můžete provádět před celou třídou studentů a společně tak poznávat druhy těchto organismů, zařazovat tyto organismy do biologického systému, určovat strukturu jejich těla, charakterizovat funkci jejich orgánů či organel, sledovat jejich pohyb, a vysvětlit, jak se přizpůsobily vodnímu prostředí. Dále je zde vysvětlen princip celého jevu z hlediska geometrické optiky, a proto ho můžete zařadit také jako demonstrační pokus do vyučovací hodiny fyziky.

Již od vynálezu prvního mikroskopu byli lidé fascinováni pozorováním mikroskopického života. Ve svém volném čase holandský obchodník s textilem Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) vytvořil svůj vlastní mikroskop. Používal při tom malé skleněné kuličky. O všech svých pozorováních vedl detailní záznamy a v roce 1683 vytvořil první nákres bakterie. Nicméně pro výrobu mikroskopu je jednodušší použít kapku čisté vody než skleněné čočky. Malá kapka vody má úplně stejnou funkci jako sférické čočky a umožňuje dosáhnout velkého zvětšení pozorovaného objektu.

Pokus

Abyste získali vzorek s mikroorganismy, naplňte injekční stříkačku vodou z rybníka, nebo velké louže se spoustou tlejících rostlin. Upevněte stříkačku do držáku. Jako zdroj světla použijte laser (stačí i laserové ukazovátko, ale musíte ho upevnit tak, aby se nechvělo). Pro vytvoření čočky zmáčkněte stříkačku tak, aby se na jejím konci objevila kapka vody asi 2 mm v průměru.

1.

 

Pozorování

 

Umístěte držák se stříkačkou na stůl přibližně dva metry od plátna či bílé zdi. Zapněte laserové ukazovátko a namiřte paprsek přesně na střed kapky a kolmo k plátnu. Jestliže máte správně seřízenou pozici ukazovátka, na plátně se objeví velký obrazec o průměru 2m.

Pokud se vám podařilo malé organismy chytit do vašeho vzorku, měli byste vidět jejich zvětšené stíny, které budou plavat na plátně. Malé jednobuněčné organismy jako trepky (Paramecium) budou vypadat jako černé tečky s rozmazanými konturami. Některé se pohybují. U žádných není možno pozorovat detaily. Větší živočichové jako např. larvy komára (Anopheles species), buchanky (Cyclops strenuus) či hrotnatky (Daphnia species) budou na plátně vypadat jako skutečné obludy. Zde už je možno pozorovat jednotlivé části těl a zkoumat jejich pohyby.

2.
Je možné, že ze začátku uvidíte jen malé tmavé tečky, což je způsobeno lomem paprsků na malých částech tlejících rostlin a jednobuněčných prvoků. Buďte však trpěliví. Světlo přitahuje malé živočichy (nejlepší je zelený laser) a za nějaký čas připlavou ke konci stříkačky a do kapky na jejím konci. Můžete jim i trochu pomoci tím, že nejprve necháte pár kapek odkapat.

Objekty jsem promítala na bílou zeď v zatemnělé učebně a fotografie byly pořízeny digitálním fotoaparátem Olympus C-740.


Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf55 kBPrincip projekce
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám