Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Připravujeme vlastní WebQuest aneb zajímavé i užitečné výpravy
Odborný článek

Připravujeme vlastní WebQuest aneb zajímavé i užitečné výpravy

1. 7. 2008 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Jana Jílková

Anotace

Rychlý rozvoj informačních a komunikačních technologií a jejich stále snazší dostupnost přímo vyzývá, aby byly efektivně využívány také ve vzdělávání. Příspěvek nabízí tipy, jak si relativně snadno vytvořit vlastni aktivity. Využit můžete texty, obrázky i zvuky - audio i video. Podle technické zdatnosti vlastní a žáků i dostupnosti prostředků a technologií.

Hledání, pátrání, výprava, stopování, průzkum, šetření - tak lze přeložit výraz Quest. Mně a mým žákům se zalíbila varianta VÝPRAVA. Vždy jsme doplnili jaká nebo kam.

Přidáme-li web, jedná se o aktivitu s využitím internetu. A rychlý rozvoj informačních a komunikačních technologií a jejich stále snazší dostupnost přímo vyzývá, aby byly využívány také ve vzdělávání. Internet umožňuje vyhledávání nepřeberného množství informací dostupných ve formě textů, obrázků, audionahrávek a dalších z různých oborů. Většina pedagogů i žáci zvládli přinejmenším základy práce s výpočetní technikou. Nabízí se tedy možnost využít World Wide Web pro další učení se, získávání znalostí i dovedností, rozvíjení klíčových kompetencí.

Prosté vyhledávání informací však často vede k zahlcení žáků a mnohdy není efektivní s ohledem na cíle výuky. Na rozdíl od učebnic a encyklopedií, jsou informace na internetu většinou neuspořádané, chaotické a ne vždy věrohodné. Koncem 90. let se objevil nový přístup, který strukturovaně využívá přednosti internetu a současně eliminuje jeho nevýhody, tzv. Webquest.

Informace jsou dnes dostupné nejen v anglickém, ale také českém jazyce. V současné době dává Katedra informačních technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy k dispozici nástroj, který umožňuje každému učiteli pro své žáky takový WebQuest nejen vytvořit, ale též předat a výsledky vyhodnotit, publikovat a archivovat. Velkou předností je, že uživatelé zadání WebQuestů sdílejí na principu: "Toto jsem vytvořil/a já a můžete si vyzkoušet. Já se podívám, co zajímavého mohu použít z Vašich nápadů". Nahlédnout a využít můžete také vy na odkazu www.webquest.cz.

WebQuest může probíhat v počítačové učebně s internetovým připojením nebo vhodné stránky zpřístupníme žákům off-line. Žáci mohou pracovat svým tempem, samostatně, ve dvojicích nebo týmech.

WebQuest by neměl být pouhým vyhledáváním informací. Měl by žákům poskytnou nejen informace, ale také rozvíjet jejich kritické myšlení a další kompetence. Žáci jsou povzbuzováni k tomu, aby informační zdroje analyzovali a využívali je kreativně k vyřešení zadaného úkolu nebo při zpracování projetu.

WebQuest může zahrnovat přímou práci s počítačem, ale také další aktivity ve třídě i mimo školu. Získané informace mohou žáci prezentovat různými formami, jakými jsou například prezentace v Powerpointu, vytvoření projektu, 5-10 minutové zprávy, prosté vyplnění odpovědního archu a následná diskuse, napsání zprávy, esej, článek do časopisu, blog, wiki, podcast, video nebo připravit vlastní WebQuest.

Úlohy typu WebQuestu se staly velmi populární a s využitím vyhledávače je můžeme najít hotové - připravené učiteli, žáky i na komerčních stránkách. Stačí zadat výraz WebQuest, případně dále specifikovat (téma, věkovou skupinu). V anglickém jazyce je stále více zdrojů a náměty můžete nalézt například na www.lesley.edu/faculty/myoder/webquest.pdf nebo na bestwebquests.com, kde můžete volit podle oborů.

Vývoj se nezastavil a metodika WebQuestu je využita i ve 3D virtuálním světě „Second Life" pro jazykovou výuku Howardem Vickersem. kt.flexiblelearning.net.au/...

Za autory jsou považováni Bernie Dodge a Tom March, kteří v roce 1995 vytvořili plán hodiny, který zahrnoval využití odkazů na internetu a pojmenovali jej WebQuest. Oba dva stále publikují na svých webových stránkách a je tedy možné se s jejich názory seznámit. Nahlédněte na webquest.org, questgarden.com, www.bestwebquests.com

Chcete si připravit vlastní „Výpravy"?

Vládnete-li angličtinou, vyzkoušejte si WebQuest o WebQuestu, který připravil Bernie Dodge
edweb.sdsu.edu/people/bdodge/bdodge.html

Vyberte si nejvhodnější variantu podle věkové skupiny, kterou vyučujete na odkazu webquest.sdsu.edu/webquestwebquest.html

Pokud chcete pokračovat česky, prohlédněte si následující přehled možných částí, typy a příklady otázek.

Tipy, jak na vlastní WebQuest
Název

Označte svůj WebQuest zajímavým nebo provokativním názvem

Výběr odkazů

Internet nabízí nepřeberné množství odkazů. Je třeba pečlivě zvážit, které jsou relevantní pro dané téma a uživatele, aby vedly k naplnění žádoucího cíle. Žáci by měli využívat svých stávajících znalostí a dovedností a propojovat je s novými. Webové stránky nejsou encyklopedií. Je však možné najít stránky, které:

 • nejsou zastaralé
 • obsahují relevantní pravdivé informace
 • obsahují dostatek informací
 • jsou zajímavé
 • vedou k zamyšlení
 • odpovídají zájmům, potřebám a úrovni žáků
 • jsou dostatečně různorodé, aby motivovaly žáky a odpovídaly jejich individuálním potřebám
Zadání

Můžete požádat žáky, aby:

 • vyhledali informace k danému tématu
 • zjistili názory a vytvořili jejich přehled na danou problematiku
 • porovnali různé názory
 • zjistili vazby příčiny a následku na dané téma
 • vyhledali možná řešení problému, problémové situace

Zvažte, zda a jak upřesníte výběr a rozsah, například využití obrazových (obrázky, fotografie, video) a zvukových zdrojů (audio, video), schémat, animací, 3D

Mohou odpovídat na otázky typu:

 • Co je ...?
 • Jakou hodnotu má ...?
 • Co by se stalo když/kdyby ...?
 • Jak ... může ovlivnit/ovlivňuje ...?
 • Jak je možné připravit/vyřešit ...?
 • Proč ...?
Zdroje

Zvolte zdroje, například adresy webových stránek, blogy, adresáře, soubory, tištěné materiály, encyklopedie atd. Nezapoměňte na audio a video zdroje jako podcasty, vidcasty, YouTube.

Způsob práce
 • Zvažte kritéria rozdělení do skupin nebo budou žáci pracovat individuálně?
 • Rozdělte úkoly jednotlivým skupinám (role).
 • Připravte časový plán (časový limit, práce ve škole, doma apod.).
 • Upřesněte očekávaný výstup - prezentace zjištění danou nebo zvolenou formou.
 • Upozorněte na možné problémové prvky a možná řešení.
Kritéria splnění úkolu a hodnocení

Zveřejněte způsob kontroly výsledků, splnění úkolu a hodnocení.

Závěr

Shrňte výstupy, zhodnocení, uveďte aktivity do souvislostí a zhodnoťte je pro další využití. Zvažte podněty k dalšímu studiu i zohlednění pro další tvorbu a práci s WebQuesty.

Hodně zdaru Vám i Vašim žákům!

 

Texty v českém jazyce:
Webový redakční systém a databáze
www.webquest.cz
Náměty na využití různých zdrojů při výuce a pro pedagogy
ages.matmice.com/home/ictja

Texty v anglickém jazyce:
Stránky Bernie Dodge
webquest.org a questgarden.com
Stránky Toma Marche
www.bestwebquests.com

Náměty na využití Webquestu
www.lesley.edu/faculty/myoder/webquest.pdf
WebQuest o WebQuestech
webquest.sdsu.edu/webquestwebquest.html
Zdroj hotových Webquestů řazených podle oborů
bestwebquests.com

Příklad využití metodiky Webquestu ve virtuálním světě Second Life
kt.flexiblelearning.net.au/...

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jana Jílková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých stran
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • efektivně využívá moderní informační technologie

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Zadání - pracovní listy v elektronické nebo tištěné formě, zadání a pokyny, funkční odkazy, jiné zdroje Technické požadavky: * dostupnost počítače on-line nebo off-line * odpovídající software * případně příprava aktivity v dalších formách počítače částečně či v určité fázi nahrazující (například vyhledávání v tištěných materiálech, poslechy z přehrávačů, audio, video, DVD, MP3 apod.) * kombinace uvedeného