Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > DVD S Europassem se neztratíte nabízí učitelům...

DVD S Europassem se neztratíte nabízí učitelům i žákům aktuální informace o dokumentech Europassu i tipy do výuky na SŠ

K novému školnímu roku vydalo Národní centrum Europass DVD nazvané S Europassem se neztratíte, kde najdou pedagogové i další zástupci středních škol aktuální informace o dokumentech Europassu i užitečné materiály využitelné ve výuce. Na DVD jsou ke stažení či přímo spuštění k dispozici letáky, prezentace, videa, tipy do výuky i praktické návody, které lze využít při výuce mj. průřezových témat, jako je Svět práce nebo Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Obsah DVD se odvíjí od struktury dokumentů. Složka Co je a pro koho je Europass obsahuje obecné informace o využití a užitečnosti dokumentů Europassu jako celku. Ve složce Vyplňte si životopis a motivační dopis najdete podrobné informace o nejužívanějším dokumentu Europassu – strukturovaném evropském formátu životopisu – a o nejnovějším dokumentu, kterým je motivační dopis. Ve třetí složce, nazvané Co si přidat k životopisu, jsou pak představeny všechny dokumenty, které náleží do složky Evropský pas dovedností, tedy jazykový pas, mobilita, dodatek k osvědčení a dodatek k diplomu.

Žáci se pomocí materiálů na DVD hravou a interaktivní formou seznámí s dokumenty Europassu, kam patří životopis, dodatek k osvědčení a k diplomu, mobilita i motivační dopis, a s tím, jak dokumenty vyplnit a dále využít. Materiály na DVD sice primárně informují o dokumentech Europassu, uživatelé se z něj dozvědí např. také o dalších evropských aktivitách podporujících mobilitu (například o Evropském rámci kvalifikací – EQF).

Na DVD najdete různé druhy materiálů, které lze využít ve výuce:

 • Tipy pro práci s Europassem – tipy do výuky na středních školách se skládají ze dvou částí – pro žáky a pro učitele.
  • Najdete chyby v motivačním dopise?
  • I maličkosti jsou důležité
  • Jak vyplnit osobní dovednosti
  • Jak ohodnotit jazykové dovednosti
  • Jazyky Evropy
  • Znáte svou úroveň? (o úrovni EQF)
 • Dokumenty Hrajte si s Europassem jsou krátké několikaminutové interaktivní úkoly, které mohou využít vedle učitelů i lektoři volnočasových aktivit. Patří mezi ně:
  • Hrajte si s videonahrávkou „S Europassem se neztratíte“
  • Jak strukturovat životopis
 • Vzory dokumentů Europassu v češtině a cizích jazycích.
 • Videa a videonávody rychle a srozumitelně seznámí s tím, co je Europass:
  • S Europassem se v Evropě neztratíte – krátké animované video informuje o životopise a dalších dokumentech, které životopis vhodně doplňují.
  • Evropa na Vás čeká – ve videu se dozvíte, jaké údaje by si měli lidé vyplnit do dokumentů Europassu.
 • Letáky a informace do kapsy – stručné a přehledně strukturované informace (mj. o Evropském rámci kvalifikací, rady a tipy o tom, jak napsat životopis, motivační dopis a jak se připravit na pracovní pohovor) nebo názorné infografiky (o mobilitě nebo dodatku k osvědčení)
 • Prezentace v programu PowerPoint:
  • Co je Europass
  • Jak na životopis a motivační dopis
  • Jak ohodnotit jazykové dovednosti

Obsah DVD je k dispozici také online na adrese www.europass.cz/dvd. Pokud máte zájem o poslání DVD, napište nám adresu a počet požadovaných kusů DVD na europass@nuv.cz a my Vám je zdarma pošleme.

Ukázka tipu do výuky

Najdete chyby v motivačním dopise?

Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass

Návod pro učitele

REALIZACE:

 1. Žáci si ve dvojicích/skupině zkusí definovat, jaké hlavní informace by měl motivační dopis obsahovat.
 2. Žáci si samostatně přečtou základní pravidla, jak správně formulovat motivační dopis a jakých chyb se vyvarovat.
 3. Žáci samostatně hledají v ukázce motivačního dopisu chyby a snaží se je odůvodnit.
 4. Svá řešení představí třídě nebo spolužákovi a poté si je zkontrolují s řešením. Následně/nebo za domácí úkol si zkusí online vyplnit vlastní Europass – motivační dopis na www.europass.cz/motivacni-dopis. Online editor zpracovává vložené údaje do formy běžného dopisu. Tato forma ale nemusí odpovídat českým normám pro úpravu písemností v obchodní a úřední korespondenci.

CÍL VÝUKY:

Žáci se seznámí s pravidly pro tvorbu motivačního dopisu.

Úkoly pro žáky

Motivační dopis je většinou tím prvním, co personalista čte. Je proto nutné věnovat psaní motivačního dopisu patřičnou pozornost a zaujmout zaměstnavatele či personalistu tak, aby upřednostnil ve výběru kandidátů k osobnímu pohovoru právě Vás před ostatními zájemci.

 1. Zkuste se zamyslet a v bodech napsat, co by v motivačním dopise nemělo chybět.
 2. Přečtěte si následující rady a tipy, jak by motivační dopis měl vypadat.

Motivační dopis pošlete spolu s životopisem jako přílohu odpovědi na Váš inzerát (do těla e‐mailu napište krátký text, ve kterém popíšete hlavní důvod, proč máte o danou pozici zájem).

 • Dbejte vždy na správnost a vhodnost osobních údajů, které uvádíte.
 • Nezapomeňte na předmět dopisu, uveďte v něm přesný název pozice a referenční číslo (v daném podniku mohou hledat více pracovních pozic).
 • Zvolte odpovídající pozdrav a oslovení, oslovte přímo kontaktní osobu, která je uvedená pod inzerátem, na který reagujete (pokud neznáte jméno kontaktní osoby, můžete se obrátit na danou organizaci a zeptat se, kdo má agendu na starosti, nebo zvolte neutrální oslovení Vážený pane/paní).
 • V úvodním odstavci napište, o jakou pozici se ucházíte a čím Vás zaujala.
 • V hlavním odstavci buďte konkrétní a popište pracovní zkušenosti, které odpovídají požadavkům v nabízené pracovní pozici, a Vaše silné stránky nebo největší úspěchy (pouhý výčet nestačí, uveďte vždy příklady využití Vašich dovedností).
 • V závěrečném odstavci poděkujte za čas strávený čtením Vašeho dopisu, naznačte, že se těšíte na osobní setkání, a zmiňte, že k životopisu přikládáte životopis.
 • Nezapomeňte se vhodně rozloučit a motivační dopis podepsat (můžete nahrát svůj elektronický podpis v případě, že jej máte).
 • Nezmiňujte Vaše představy o výši platu.

3. Podívejte se na příklad vyplněného motivačního dopisu. Naleznete v něm chyby, které odporují radám a tipům, se kterými jste se seznámili? Řešení si zkontrolujte se spolužáky.

Motivační dopis je součástí řešení (v přiloženém souboru).

4. Na www.europass.cz/motivacni-dopis si můžete vyzkoušet vyplnit online standardizovaný Europass – motivační dopis. Naleznete zde i další rady a tipy potřebné při přípravě na pracovní pohovor.

Tuto ukázku tipu do výuky – část pro učitele a část pro žáky – najdete v přiložených souborech. Část pro učitele obsahuje i řešení.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek