Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Učební osnovy vyučovacího předmětu Přírodopis...

Učební osnovy vyučovacího předmětu Přírodopis na nižším stupni gymnázia v Berouně

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Marie Štěpničková
Ukázka celých učebních osnov vyučovacího předmětu Přírodopis pro nižší stupeň gymnázia opatřených komentáři.

Přinášíme ukázku učebních osnov vyučovacího předmětu Přírodopis pro nižší stupeň gymnázia v Berouně, která se může stát pomůckou při tvorbě vašeho ŠVP. Osnovy obsahují všechny povinné údaje dané strukturou ŠVP i údaje, které jsou „navíc". Pro čtenáře je text opatřen komentáři, vysvětlujícími a přibližujícími pozadí tvorby učebních osnov tak, aby čtenáři mohli z této ukázky načerpat co nejvíce potřebných informací pro svou práci.

Pro větší přehlednost jsou jednotlivé části osnov spolu s komentáři rozčleněny do následujících příloh:

Obsahové a časové vymezení předmětu
Organizační vymezení předmětu; výchovné a vzdělávací strategie
Obsahové vymezení – začlenění průřezových témat
Organizační vymezení předmětu
Rozpracování vzdělávacího obsahu

Použitá literatura:
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Manuál pro tvorbu ŠVP

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek