Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Webová kamera ve výuce přírodovědných př...

Webová kamera ve výuce přírodovědných předmětů

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Petr Novotný
Webová kamera je zařízení s mimořádně zajímavým poměrem ceny a užitné hodnoty. Otevírá mj. značné možnosti pro biologického pozorování.

Příspěvek byl převzat z časopisu Biologie-chemie-zeměpis, časopisu pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních školách, vydávaného SPN - pedagogické nakladatelství, a.s.


Webová kamera, zkráceně webkamera, je zařízení s mimořádně zajímavým poměrem ceny a užitné hodnoty. Kvalitní kamera s potřebným softwarem stojí asi 1 200 Kč, a jak dále uvidíte, otevírá obrovské možnosti, mimo jiné biologického pozorování. Kamera s nainstalovaným softwarem se připojuje jednoduše do USB-portu počítače. Připojení kabelem k běžícímu PC je pak hlavním omezením těchto přístrojů (pro sběrnici USB je reálné užití prodlužovacího kabelu do 10 m, delší kabel není schopen dodat kameře postačující napájení). Základním předpokladem pro její úspěšné používání je pracovna vybavená PC a dataprojektorem. Podívejme se na jednotlivé možné funkce:

Záznam videa - jde pochopitelně o video s nízkým rozlišením (maximálně 450 x 670 bodů), pro školní prostředí však nabízí čtyři výhody:

  • nízká pořizovací hodnota zařízení ulehčuje vedení školy rozhodnout o zakoupení kamery do více učeben; učitelé pak mohou žákům dovolit s kamerou manipulovat
  • zaznamenané video je okamžitě dostupné v digitální podobě a v rozumném datovém objemu, takže ho lze žákům na místě zapsat na CD a příští hodinu již promítnout sestříhaný záznam
  • obraz z kamery je možné v reálném čase přenášet pomocí dataprojektoru; tato výhoda je patrná zejména u chemických pokusů, které bylo vždy komplikované předvést žákům ve stejné kvalitě do prvních i posledních lavic
  • kamera je schopná snímat obraz z objektivu mikroskopu i dalekohledu

Sekvenční záznam - možnost snímání časosběrnou metodou je fascinující nabídkou pro biologická pozorování typu klíčení, rozkvétání, usychání, líhnutí atd., která jsou s tímto vybavením snadno pozorovatelná. Výstupem je zrychlený záznam biologického děje.

Detekce pohybu - kamery mají určitou možnost reakce na změny, tedy pohyb, ve svém zorném poli, a dají se proto využít jako nedokonalé, ale přesto zajímavě fungující "špionážní kamery", například při sledování opylování konkrétního květu. Kamera se automaticky aktivuje při zaznamenání pohybu (volitelná citlivost) a snímá zadanou dobu vybranou část zorného pole. Při sledování krmítka nebo vstupu do budky není tedy nutné procházet hodiny záznamu, neboť kamera snímá pouze v přítomnosti pohybujících se návštěvníků.

Fotografie - kamera je schopná posloužit také jako digitální fotoaparát, a to v tomto konkrétním případě až do rozlišení 1024 x 768.

On-line přenos obrazu - využití pro videokonference apod. je pochopitelně možné a je nejčastější funkcí asociovanou s webkamerami, je ale rovněž možné obraz přenášet pomocí protokolu ftp, neboli umístit na stránky školy on-line přenos čehokoli.

Je zřejmé, že výše uvedené techniky poněkud zvyšují pracovní zátěž pedagoga. Mohou však být i usnadněním pro každou vyučovací hodinu - při zobrazování drobných objektů, grafických informací z knih, zkumavkových pokusů apod. bez nutnosti skenování nebo nákupu dosud drahé vizualizační techniky.

Pokud se mi podařilo probudit ve vás zájem o možnosti nabízené současnou technikou a chcete konkrétnější návody na realizaci těchto metod nebo si jen chcete ověřit technickou kvalitu vytvořených výstupů, využijte stránku www.didaktis.net. Jde mj. o technickou podporu tohoto článku, kde jsem shromáždil potřebné odkazy na texty o nejrůznějších aspektech, konkrétní postupy práce s webkamerou a především ukázkové výstupy.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám