Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona informativni

Klíčové kompetence

Autor: VUP Praha
Anotace: Časté dotazy - Klíčové kompetence
Klíčová slova: Klíčové kompetence
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Konzultační centrum
Potřebujete pomoci s tvorbou svého školního vzdělávacího programu?


Nebude přílišným zdůrazňováním kompetencí na úkor vědomostí snížena úroveň gymnázia jako instituce připravující žáky k vysokoškolskému studiu?
RVP G nezdůrazňuje klíčové kompetence na úkor vědomostí. Kompetence jsou samotnými vědomostmi spoluutvářeny a přímo na nich staví. Jsou však jakousi nástavbou, která žákům umožňuje tyto vědomosti vhodně využít a uplatnit.

V ŠVP je nutné stanovit výchovné a vzdělávací strategie. Nebylo by možné vytvořit univerzální soubor strategií a školy by z něj jen čerpaly?
Určitě je možné zařadit mezi výchovné a vzdělávací strategie například obecně používané metody práce (týmová práce, diskuse apod.), ale jejich použití bude na každé škole rozdílné podle toho, jaký učitel předmět vyučuje, jaké má zkušenosti, jaké priority škola má apod. Z těchto důvodů také selhává, pokud škola nad strategiemi nepřemýšlí a pouze „opíše“ strategie, které viděla jinde.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 25. 04. 2007
Zobrazeno: 9608krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PRAHA, VUP. Klíčové kompetence. Metodický portál: Články [online]. 25. 04. 2007, [cit. 2020-07-03]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/1304/KLICOVE-KOMPETENCE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.