Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Notační program Sibelius v hudebním vzdělávání
Odborný článek

Notační program Sibelius v hudebním vzdělávání

8. 2. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Ing. Jaroslav Musil

Anotace

Možnosti využití notačního programu Sibelius v hodinách hudebního vzdělávání (hudební výchova, hudební nauka, příprava učitele na vyučovací hodinu, notace, kompozice, hudební ukázky, pracovní listy...)

Notační program Sibelius není pouze aplikací pro vytváření notového zápisu, ale nabízí spoustu dalších funkcí, které je možné účelně využít v hodinách hudební výchovy, hudební nauky... Jeho výhodou je kromě intuitivnosti a jednoduchosti používání také to, že je nyní k dispozici v češtině.

Popis základních vlastností a funkcí:

 • Vytvoření notového zápisu (myší, počítačovou klávesnicí, MIDI klaviaturou v krokovém režimu nebo v reálném čase, virtuální klaviaturou nebo hmatníkem, skenováním tištěné nebo ručně psané partitury, zpěvem nebo hraním na akustický nástroj do mikrofonu, převodem z MIDI souboru nebo MP3)
 • Úpravy notového zápisu (opravy, úpravy vzhledu, transpozice, rozdělení do hlasů, vkládání akordových značek a hmatů, barevné označování, znaky pro dynamiku, výraz, tempo, zpěvní text, vkládání obrázků…
 • Přehrávání vytvořené partitury (kvalitní zvuky hudebních nástrojů, možnost vytvoření zvukového souboru nebo MP3)
 • Rozepisování partů (provádí se automaticky a jsou kdykoliv k dispozici)
 • Kompoziční a aranžovací nástroje a funkce
 • Knihovna hudebních nápadů (hudební motivy pro různé hudební nástroje a hudební styly)
 • Pracovní listy pro hudební výchovu (1700 již připravených, možnost vytváření vlastních)
 • Přehrávání videa s možností vytvoření hudební – zvukové stopy
 • Tisk vytvořeného notového zápisu, převod na grafický formát, publikování na internetu
 • Možnost práce v síti – výhodné pro školní učebny

Výukové pracovní materiály:

 • Pracovní listy – výukové a studijní materiály, přes 1700 připravených pracovních listů, cvičení, projektů, skladeb, plakátů a dalších prostředků. Lze zvolit cílovou skupinu (jednotlivec, malá studijní skupina, velká skupina), způsob použití (papír, počítač).
 • Základy hudební nauky (noty, pomlky, dynamická znaménka, barva tónu, takt, tempo, rytmus, stupnice, předznamenání, intervaly, akordy, kadence, rozbor notového zápisu, dirigování, diktáty, transkripce, sluchová cvičení a další)
 • Zápis hudby a hudební tvorba (notace, transpozice, aranžování, kompozice, improvizace)
 • Vybrané hudební ukázky (výukové a cvičné skladby, skladby pro různé nástroje…)
 • Reference (encyklopedie stupnic a módů, knihovna akordů, instrumentační tabulky…)
 • Plakáty, pomocné karty, hudební hry
 • Předlohy a šablony pro vytváření vlastních pracovních listů a jiných výukových materiálů
 • Notové papíry různých typů a velikostí osnov
 • Šablony pro několikataktová cvičení s možností doplnění textu, obrázku
 • Šablony pro plakáty, pomocné karty
 • Cvičení stupnic

Zdroje partitur:

 • Pracovní listy obsažené v programu Sibelius
 • Vytvořená partitura, part učitelem nebo studentem
 • Stažená partitura z internetu (www.sibeliusmusic.com)
 • Oskenovaná tištěná partitura
 • Převod z vytvořeného nebo z internetu staženého MIDI souboru
 • Vytváření a poslech vlastních skladeb pomocí knihovny hudebních nápadů a motivů (nápady a motivy jsou systematicky uspořádány a lze vybírat dle hudebního nástroje, žánru, tempa, tónorodu, taktu nebo tóniny, lze využít již připravené motivy nebo vytvářet vlastní)
 • Výuka not (výška noty, změna výšky noty, posuvka, využití barvení různých výšek not, vepisování názvů not do hlaviček…)
 • Výuka rytmu (délka noty, pomlka, takt, praporek, trámec, přehrávání v různém tempu, různé bicí nástroje…)
 • Hudební znaménka dynamiky, výrazu, tempa (zápis a poslech ukázek notace)
 • Vytvoření notového zápisu pomocí mikrofonu (zpěv, akustický nástroj – flétna, kytara, trumpeta…)
 • Vytvoření notového zápisu hraním na klávesový nástroj (v krokovém režimu nebo v reálném čase s metronomem, lze použít MIDI klaviaturu nebo standardní klávesový nástroj)
 • Výuka psaní not (možnosti vytváření notového zápisu, základní pravidla notace, typy osnov, klíčů, posuvek, not, notových hlaviček, pomlk, ostatních hudebních znaků, přepis skladby ze zpěvníku nebo jiné tištěné notové předlohy, změna vzhledu zapsané partitury, využití automatické kontroly správnosti zápisu, vyhledávání chyb)
 • Zápis zpěvního textu (přímé vepsání pod noty, kopírování z textového editoru)
 • Hudební nástroje (přehrávání partu různými hudebními nástroji, rozsahy hudebních nástrojů, obrázky hudebních nástrojů, typické ukázky z knihovny motivů, možnosti změn vlastností hudebních nástrojů…)
 • Výuka hudebního sluchu (porovnávání různých výšek tónů, intervaly, akordy…)
 • Stupnice, intervaly, akordy, akordové značky (zápis a poslech ukázek notace, typy stupnic, intervalů a akordů, obraty…)
 • Kompozice, aranžování (vytvoření vlastní skladby, přehrávání, opravy, transpozice, změna hudebních nástrojů, harmonizace, vytvoření jednoduchého doprovodu – využití automatizovaných funkcí programu Sibelius)

Užitečné odkazy na internetu:

Následující odkazy nabízejí více informací o programu Sibelius, možnost stažení demo verze k odzkoušení, seznam a názory škol, které již tento program používají, související hudební aplikace a požadavky na systém. Je možné zde také nalézt cenu pro školy, učitele nebo studenty. Při nákupu více licencí nabízí výrobce zajímavé slevy. I když samotný program je v češtině, k dispozici je také manuál a metodika práce v češtině.

 • Více o programu Sibelius: klikněte zde.
 • Demoverze programu Sibelius – je možné vytvořit partituru nebo otevřít partituru již vytvořenou, provádět veškeré její úpravy, transpozici, přehrávání, vkládání dalších hudebních znaků. Není však možné takto upravenou partituru tisknout nebo ukládat. Demoverze ke stažení v češtině: klikněte zde.
 • Scorch – program, který je volně ke stažení z internetu, je také součástí instalačního DVD programu Sibelius. Je možné v něm otevřít partitury programu Sibelius, prohlížet si je, transponovat, přehrávat a přizpůsobovat on-line – na internetu. Scorch ke stažení: klikněte zde.
 • Doplňující funkce programu Sibelius (Plug-Ins), volně ke stažení: klikněte zde.
 • Čeština k programu Sibelius 6 a skenovacímu programu PhotoScore 6, volně ke stažení: klikněte zde.

V příloze:

 • Návod k základnímu ovládání programu Sibelius
 • Menu a zkratky – pro rychlý start
 • Beseda – notace, party...
 • Pracovní list pro výuku hudebních nástrojů
 • Pracovní list pro výuku not
 • Příklady partitur pro Sibelius – lze otevřít, odzkoušet, upravovat, přehrávat v demo verzi

Myslím, že notační program má své důležité místo v hudebním vzdělávání na všech stupních a typech škol. Nejde o náhradu učitele nebo jeho osvědčených pedagogických metod, ale o jejich doplnění a oživení. Je vhodným výukovým prostředkem především pro ty, kteří chtějí modernizovat hodiny hudební výchovy, hudební nauky a  tak udělat pro studenty výuku více zajímavější a atraktivnější s kladným dopadem na jejich uplatnění v současné praxi.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
307.62 kB
PDF
ČESKÁ BESEDA - partitura
pdf
41.99 kB
PDF
Pracovní list – hudební nástroje
pdf
13.67 kB
PDF
Pracovní list – výuka not
zip
561.52 kB
Archiv
Příklady partitur pro Sibelius
doc
92.77 kB
Dokument
Menu a zkratky pro ovládání
doc
115.23 kB
Dokument
Základní ovládání programu Sibelius

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Jaroslav Musil

Hodnocení od uživatelů

Mgr. Růžena Pekařová
11. 2. 2011, 21:25
Děkuji za nápovědu, kde hledat další podpůrný materiál (zdroj inspirace) pro HV. Jdu vyzkoušet!:-)
Jana Brunclíková
12. 6. 2011, 16:47
Vypadá to hodně skvěle. Co jsem ale pochopila, nutností je zakoupení softwaru Sibelius, který stojí kolem 15 000Kč, je to tak? Nebo se mýlím a existuje nějaká bezplatná verze ke stáhnutí? Díky za odpověď. Jana
Jaroslav Musil
22. 7. 2011, 13:04
Kromě notačního programu (Sibelius) je pro HV vhodné využít výukové programy, které jsou šité na míru, tedy například výuka not, rytmu, hudebních nástrojů atd. Z praxe mám také dobrou zkušenost s využitím programů, které umožňují záznam akustického nástroje nebo zpěvu, dále využití virtuálních nástrojů a již připravených hudebních motivů - smyček, se kterými především malé děti rády pracují.  Nejsou příliš drahé na to, co všechno je možné s nimi dělat, tedy od prvotního záznamu až po vytvoření audio souboru (wav, MP3). Příkladem může být program Sequel, jedna licence stojí pro školu 1.690,-Kč a multilicence pro celou školu kolem 5.000,-Kč. Na toto téma připravuji nový článek.
Program Sibelius pro školy, učitele a studenty je za 9.500,-Kč v případě jedné licence pro dva počítače. Pokud se škola rozhodne pro multilicenci, jsou ceny mnohem příznivější, pro 10 licencí je cena jedné licence kolem 3.500,-Kč. Také lze využít omezenou verzi Sibelius First nebo Sibelius Student, kde je cena kolem 3.000,-Kč. Pokud by pro výuku nebylo omezením to, že z programu Sibelius nelze tisknout a ukládat vytvořenou partituru, může dobře posloužit i demo verze.
Jarek
 

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

počítač – učitelské pracoviště, studentská pracoviště, notační program Sibelius, poslechové monitory, dataprojektor (případně interaktivní tabule) Doporučeno: externí zvuková karta, MIDI klaviatura, mikrofon

Spec. vzdělávací potřeby:

tělesné postižení, vady řeči, dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie, z odlišného sociokulturního prostředí, z cizojazyčného prostředí