Odborný článek

Zpátky do Afriky!

30. 5. 2011 Předškolní vzdělávání
Autor
Bc. Eva Rybárová

Anotace

Námět pro vytvoření celoročního třídního vzdělávacího programu inspirovaného knihou J. Dvořáka Zpátky do Afriky. Důraz je kladen na rozvoj prosociálního chování, mezilidské vztahy a podporu aktivního přístupu k problémům. V průběhu roku se děti seznamují s jednotlivými oblastmi života člověka.

Kniha Jiřího Dvořáka Zpátky do Afriky, která popisuje dobrodružství zvířat, která se rozhodla utéct ze zoologické zahrady a vydala se na cestu domů, je výborným námětem pro celoroční práci s dětmi. Kniha je členěna do kapitol, které posloužily jako námět pro jednotlivé integrované bloky. Na základě seznámení s příběhem jsme s dětmi rozvíjeli konkrétní situace a převáděli je do praktických a dětem blízkých oblastí. V tomto příspěvku uvádím pouze náměty pro práci s příběhem, konkrétní příklad realizace některých bloků je uveden v příspěvcích s názvem Ať žije cirkus, Potkali se ...aneb na cestě do Betléma a Jak se všichni pustili do práce. Nespornou výhodou knižní předlohy je, že během putování se může přihodit cokoli – zvířata mohou po cestě něco uvidět, někoho potkat, něco zažít, tudíž můžeme přirozeně reagovat na situace, které život přináší a které děti zajímají. Rozhodně se nebudeme literární předlohou omezovat, ta má posloužit pouze jako rámec a inspirace.

1. část Jak se papoušek šedý dostane z klece

Možná podtémata:

 • Co je to domov, rodina, kde my žijeme
 • Kdo je kamarád, jak ho poznáme

Plánované činnosti:

 • Písně, říkadla a básně na téma rodina, domov (To je táta, Domov, Maličká sú, Já mám tetu...)
  • Práce s hlasem, intonace, rozvoj hudební paměti
  • Pohybové ztvárnění
  • Rozvoj verbální a pohybové paměti
 • Diskuse
  • Kdo je moje rodina, prohlížení fotografií
  • Kdo je můj kamarád (posílání klubíčka, míče, rozdělím se s...)
  • Ve hmatovém pytlíku bez zrakové kontroly rozeznáváme předměty náležející členům naší rodiny, hádáme, komu patří (rozlišujeme kulatý/špičatý, tvrdý/měkký, hladký/drsný…), (osvojení pojmů máma, táta; bratr, sestra; děda, babička; teta, strýc; sestřenice, bratranec)
 • Kresba rodiny (pastely, křídy, kolorovaná tuš, temperové barvy)
 • A co když někdo nemá rodinu spolupráce s dětským domovem, návštěva domova důchodců (výroba dárečku pro babičky a dědečky, odpoledne pro seniory...)
 • Portrét nejlepšího kamaráda
  • Otiskujeme dlaň na zeď, tvoříme Strom třídy, kreslíme tablo
  • Poznáváme se bez zrakové kontroly (Slepá bába, Ptáčku, pípni...)
  • Utváříme si pravidla – co se nám líbí, co ne, kreslíme piktogramy
  • Hra Místo si vymění, kdo… – barva vlasů, očí, velikost, sourozenci, oblíbená barva, zvíře, hračka...
 • Práce s mapou obce
  • Kde bydlím – zapichujeme dřívko se svou značkou
  • Kde je školka
  • Výlety do okolí školky, na vyvýšená místa s výhledem na město, práce s dalekohledem, hledáme na mapě...
  • Společný výlet dětí, rodičů a učitelek do okolí města
  • Stavby domů a města ze stavebnic, krabiček, kostek apod.
 • Prosociální hry – např. Záchrana medvídka, Sedlák Mrkvička, Kvočna a kuřata, honičky se záchranou (Sluníčko a Mrak, Pneumatiky...)

2. část Jak marabu přelstí vrátného

Možná podtémata:

 • Jak vypadá podzim?
 • Kudy ven? Co je to strach?

Plánované činnosti

 • Pohybové chvilky cvičíme jako zvířátka, překonávání překážek – plazení, přeskoky, přelézání, šplh, běh se změnou směru; využijeme tělocvičné nářadí, vybavení školní zahrady (průlezky apod.) i přirozené překážky v lese, na louce... Pouštění draků. Cvičení se šátky (vítr), s obručemi (myší díry).
 • Jak vypadá podzim pozorujeme změny v přírodě, tvoříme z přírodnin (kaštany, žaludy, šišky, listí jeřabiny), sbíráme a zpracováváme podzimní ovoce a zeleninu (jablka, hrušky – štrúdl, kompoty, koláče; brambory – bramboráky, pečené brambory v popelu...); třídíme je podle barev, tvaru, počtu, velikosti, rozeznáváme hmatem. Pozorujeme proměny přírody – děláme kalendář počasí (sledujeme a zaznamenáváme teplotu a počasí).
 • Co dělají zvířata na podzim návštěva ekocentra
  • někteří ptáci odlétají skládání vlaštovek z papíru, házení
  • některá spí – musí se najíst – „krmení medvěda“ – hod míčkem na cíl
  • některá si dělají zásoby – pohybová hra Na veverčí pelíšky
 • Malujeme podzim poznáváme barvy, otisky listů, zapouštění barev, modelování ovoce a zeleniny, vytrhávání z papírů, výroba a pouštění papírových draků
  • modelace kuličky, válečku
  • vytrhávání papíru, skládání papíru
  • mísení barev, se staršími dětmi tvoření barev doplňkových
  • Grafomotorická cvičení – jablíčko, kaštan, žalud, jeřabiny
 • Hudební činnostizařazujeme písně s podzimní tematikou, např. Měla babka, Jednou když pršelo, Podzimní vítr, Ukaž se mi jablíčko, Prší...
  • rozvoj hudební a pohybové paměti
  • rytmizace slov mrkev, cibule, brokolice, pór
  • Poslechové činnosti A. Vivaldi Čtvero ročních dob, pohybové ztvárnění podzimu
 • Jazykové činnosti poslech a přednes básní (např. Padá listí, Leze ježek, Září, Říjen...)
 • Připravujeme zahradu na zimu hrabání listí, sklizeň ovoce a zeleniny, pálení klacíků (pečení brambor v popelu, opékání chleba), přikrývání záhonů...
 • Návštěva podzimní zoologické zahrady
 • Diskuse jak mohla zvířata utéct (hledání řešení)
 • Jak vypadá strach
  • kresba, barevné otisky – můj strach, čeho se bojím
  • Překonávání strachu – látkový tunel, hmatová krabice
  • Píseň Strašidýlko Emílek, vhodné básně

3. část Jak se příliš spěchalo

Možná podtémata:

 • Čím se dostat do Afriky
 • Cirkus (ukázku této části naleznete v příspěvku Ať žije cirkus!)

Plánované činnosti

 • Pohybová hry např. Letadla v mlze – děti se rozdělí do dvojic, jedno z dvojice má zavázané oči, druhé je „řídicí věží“ – zvukovým signálem k sobě letadlo navádí. Poté si povídáme, jak můžeme cestovat, co by mohla zvířátka použít, aby se dostala z města. Pohybová hra Auta (běh v prostoru s reakcí na signál červená x zelená), hra Vlak
 • Vymýšlíme vtipy, slovní hříčky, rýmy
 • Pozorujeme dopravu ve městě, rozlišujeme zvuky měst. provozu – nahrávka MC
 • Práce s obrazovým materiálem dopravní prostředky, mapy, krajiny..., hledání cest – koordinace oko–ruka
 • Zpíváme písně o dopravních prostředcích Auto, Vlak, Šťastnou cestu (rondo), Autobus – správná intonace, rytmizace, pohybové ztvárnění
 • Logopedická cvičení – cvičení s mluvidly Auto, Vlak
 • Námětová hra na autobus, vlakové nádraží
 • Celodenní výlet cesta vlakem, metrem, tramvají, trolejbusem, podle možností
 • Výtvarné činnosti – kresba dopravních prostředků, koláže, vyjádření zážitků ze společných výletů
  • kresba tuší a dřívkem, kolorování
  • vytrhávání papíru, lepení
  • výroba vláčků z krabiček od čajů, z plat od vajíček
  • kresba suchým pastelem
  • společně vytváříme z různých materiálů město krabičky různých velkostí a tvarů, skořápky, barevné papíry, roličky, přírodniny...
  • skládáme z papíru lodičky, parníky
 • Jezdíme na kolech, koloběžkách, společný cyklovýlet do okolí města, návštěva dopravního hřiště
  • učíme se správně přecházet
  • poznáváme základní dopravní značky, semafor (kreslíme je, vyrábíme)
 • Pohybové chvilky – doprava ve městě (nápravné a průpravné cviky – tunel, lodička, veslování, kolo... cvičení na balančních míčích – letadlo, tunel)
 • Grafomotorická cvičení – kolo, koloběžka, vrtulník, koleje

4. část Co papouška překvapilo

 • Advent, oslava Vánoc

Plánované činnosti

 • Návštěva Mikuláše učíme se básničky, skládáme Mikuláše z papíru, vyprávíme si legendu o sv. Mikuláši, zpíváme píseň Mikuláš, ztratil plášť
 • Seznamujeme se s původem Vánoc povídáme si, co máme na Vánocích rádi, jak je doma slavíme
  • dramatizace biblického příběhu o narození Ježíše
  • návštěva výstavy betlémů
   • výroba betlému – z papíru, ze slaného těsta, hlíny, krabiček apod.
  • vyrábíme dárky pro naše blízké
  • vyrábíme vánoční přáníčka
  • kreslíme, co bychom si přáli za dárky
  • seznámení s lidovými zvyky
 • Slavíme ve školce Vánoce
  • výzdoba školky – výroba svícínků, adventních kalendářů a věnců
  • zpěv vánoční koled
  • výroba vánočních ozdob, zdobení stromečku – stříhání, lepení
  • pečení vánočního cukroví a perníčků – vážení, práce s nástroji, zdobení, ochutnávání surovin
  • výroba bramborového salátu – krájení, strouhání, míchání
  • pečení vánočky – příprava těsta, zaplétání (serialita)
  • Vánoční posezení s rodiči – společné zpívání, tvoření, hry, rozbalování dárečků
 • Grafomotorické cvičení – vánoční ozdoba, zvoneček, kapr, cukroví na plechu apod.
 • Předmatematické představy – počítáme cukroví, třídění podle druhu, velikosti, počtu, vážení a odměřování (pojmy více/méně, hodně/málo, o kolik...). Do jakých krabic patří dárky? (porovnávání velikostí, tvarů)
 • příběh Tří mudrců (více rozpracován v článku Potkali se tři aneb na cestě do Betléma)

5. část Jak pelikán pořád huhlal

Možná podtémata

 • Na horách (zimní období)
 • My máme hlad
 • Cesta do údolí (jarní období, velikonoce)

Plánované činnosti:

 • Určujeme znaky zimy pracovní listy, obrázky, fotografie, výlety do přírody
 • Malujeme zimu kreslíme zimní krajinu na okna, vystřihování vloček, výroba sněhuláčků, kresba zmizíkem (okénko)...
 • Poslech či přednes básní se zimní či vánoční tématikou
 • Grafomotorické cvičení vločka, sněhulák
 • Pohybové chvilky – pohybová improvizace Vločky, Rampouch (uvolňování a zpevňování těla), při pobytu venku a vhodném počasí bobujeme, koulujeme se, stavíme sněhuláky, iglú, hrajeme Eskymáckou honičku.
 • Pohybová hra Mrazík, Meluzína,koulování“ molitanovými míčky, lyžování, bruslení
 • Povídáme si o jídle – proč jíme, co by se stalo, kdybychom přestali jíst.
 • Seznamujeme se s potravinovou pyramidou – četba knihy Filipova dobrodružství
  • koláž „co bych si koupil“, námětová hra na obchod
  • co rádi jíme – kresba, povídání si
  • připravujeme zdravé dobroty – ovocné a zeleninové saláty, tvarohové pomazánky, celozrnné sušenky, panáčci ze sušeného ovoce apod., děláme hostinu pro kamarády
 • Pohybová hra Kompot, Naše máma řekla
 • Logopedická cvičení – olizujeme med ze rtů
 • Zpíváme písně vztahující se k tématu – Jedna dvě, Pekla vdolky, Cib, cib, cibulenka, Řepa se vdávala, Kakao, Nestarej se, ženo má...
 • Seznámení s jarem – jak se příroda mění, vycházky do okolí
 • Výtvarné činnosti
  • skládané jarní květiny z papíru (sněženky, tulipány, pampelišky, krokusy)
  • kresba sněženek, rozkvetlých stromů, zapouštění barev, tisk z výšky (razítka z  modelíny apod.)
  • velikonoční motivy – kraslice, beránci z těsta či hlíny, velikonoční přání
 • Hudební činnosti – poslechové skladby Jaro (A. Vivaldi), lidové písně a tance

6. část Jak se všichni pustí do práce

Plánované činnosti

 • Povídáme si, proč dospělí pracují
  • pantomima činností
  • co dělá táta a máma
  • kreslíme, čím chceme být, až vyrosteme
 • Jak můžeme pomáhat doma, ve školce?
 • Návštěva dospělých při práci – dle možností rodičů dětí
 • Exkurze, např. do mlýna
  • kde se bere mouka – pohádka Kuřátko a obilí, skládání dějových obrázků – posloupnost
  • hrajeme si na pekaře – pečeme houstičky, říkadlo Pekař, peče housky
 • na poštu – posíláme dopisy kamarádům, kreslíme jim obrázky
  • námětová hra na pošťáky, učíme se adresu
 • k hasičům
  • kreslíme hasičská auta
  • jak předcházet požárům, co dělat, když hoří
 • do zahradnictví – nákup sazenic a semen, následně je sejeme a sázíme
 • Hudebně-pohybové činnosti a písně – např. Kominík, Švec, Bednář, Zahradník; zpíváme písně např. Kalamajka, Šel zahradník, Myslivec, Pec nám spadla – cvičíme hudební paměť – poznávání písně dle melodie, rytmická cvičení
 • Jazykové činnosti – říkadla a básně o lidských činnostech
 • Grafomotorická cvičení – koláček, mlýnské kolo
 • Námětové hry na obchod, hasiče, policisty, poštu, kadeřnictví, knihovnu…
 • Rozvoj jemné motoriky a pracovních dovedností
  • staráme se o zahradu jako zahradníci – hrabání, setí, plení, zalévání
  • šijeme jako švadleny/ krejčí – práce s tupou jehlou, vyšívání, jahelníček apod.
  • tkáme jako tkadleny/tkalci – papírové či na stavu ze zbytků vlny
  • pracujeme se dřevem jako truhláři – zatloukáme hřebíčky, práce se smirkovým papírem, malujeme na dřevo...
  • stavíme jako zedníci – děláme „maltu“ z vody a písku, budujeme v pískovišti tunely, hrady, silnice apod.
 • Pohybové hry – Sedlák mrkvička, Rybáři a rybičky, Na sadaře...
 • Pohybové chvilky – průpravné a nápravné cviky – výběr na téma Řemesla z Elce, pelce, kotrmelce

7. část Jak kobra vypráví pohádku po babičce

Plánované činnosti

 • Jak se krátí dlouhá chvíle co rád děláš? Co se dá dělat na lodi? Co můžeš dělat, když jsi nemocný?
 • Jazykové činnosti – vyprávění pohádky, vymýšlení konce pohádky, tvoření asociací na základě hudebního či výtvarného podnětu (poslech instrumentální skladby, obraz v galerii apod.)
 • Dějová posloupnost – řazení obrázků podle děje
 • Výtvarné činnosti
  • kresba děje z pohádky
  • výroba loutky (z papíru, vařeček, pytlíků apod.)
  • malba kulis, divadelního plakátu
  • výroba kostýmů z krepového papíru
 • Dramatizace pohádky – narativní pantomima, hra v roli (podle věku dětí a jejich předchozích zkušeností, vyhneme se nácviku), práce s loutkami
 • Návštěva divadelního představení, máme-li možnost, navštívíme i zákulisí divadla
 • Další činnosti volíme podle konkrétní pohádky, na kterou se s dětmi zaměříme
 • Pohádkový les pro děti a rodiče

8. část Jak se skoro všichni dostanou domů

Možná podtémata:

 • V Africe
 • Velké loučení

Plánované činnosti

 • Práce s obrazovými atlasy, fotografiemi přírody
 • Zpěv písně Pět minut v Africe – pohybové vyjádření jednotlivých slok
 • Povídáme si o obyvatelích Afriky
  • Jak bydlí, oblečení, jídlo…
 • Poslech africké hudby
  • výroba chřestidel a bubínků (z krabiček od sýrů, kelímků od jogurtů, PET lahví...)
  • hra na rytmické nástroje, na ozvěnu, hudební štafeta (postupné opakování určitého zvuku)
  • pohybová improvizace
 • Cvičíme jako africká zvířátka (lev, opice, had)
 • Jak je nejlepší se rozloučit
  • Výroba upomínkových předmětů pro kamarády
  • Společné prohlížení či promítání fotografií pořízených během školního roku
  • Připomínkový týden – vybíráme to NEJ z celého roku – hry, písně, říkadla, možno použít jako ukázku pro rodiče
  • Rozlučková slavnost

Závěr

Jak již bylo uvedeno, vše výše uvedené je pouze inspirací pro tvořivou práci učitelky. Nám se tento celek velmi osvědčil, jeho největší přínos vidíme v tom, že se nám podařilo plynule přecházet z jednoho tématu do druhého, jednotlivé přechody byly přirozené a nenásilné, vše mělo logický začátek i konec. Děti byly celý rok v roli – putovali jsme, objevovali jsme, hledali možná řešení, svou cestu jsme zaznamenávali. K jednotlivým tématům či činnostem jsme se podle potřeby vraceli a společně jsme se těšili, jak celá cesta vlastně dopadne. Možná je tento způsob plánování trochu náročnější na přípravu a promýšlení dopředu, ale výsledek stojí za to.

Literatura a použité zdroje

[1] – DVOŘÁK, Jiří. Zpátky do Afriky. 1. vydání. Praha : Baobab, 2005. 72 s. ISBN 978-80-903276-9-6.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bc. Eva Rybárová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
30. 5. 2011
Zajímavý článek.

Hodnocení od uživatelů

Pavlína Hublová
30. 5. 2011, 12:47
Děkuji za super přípravu. Perfektně se mi hodil do souhrnného pohledu v modulu wiki ke Dni afrického dítěte -http://goo.gl/uJyto

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije