Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Rekreační zimní sporty
Odborný článek

Rekreační zimní sporty

8. 11. 2006 Předškolní vzdělávání
Autor
Ing. Jitka Veselá

Anotace

Příspěvek nabízí inspiraci k plánování ve třídě na základě výběru integrovaného bloku ze ŠVP. Učitelka zvolila ze ŠVP integrovaný blok s názvem "Rekreační zimní sporty", který směřuje k rozvoji pohybových dovedností dětí se zdůrazněním sounáležitosti ve třídě. Zaměření rozšířila o vytvoření základního povědomí o vlastní sounáležitosti se světem a o vytváření základů aktivních postojů ke světu. Konkrétní nabídku činností ve TVP naplánovala s ohledem na charakteristiku třídy dětí.
Téma: Rekreační zimní sporty

Zaměření integrovaného bloku:

Plán činností a aktivit

1. V oblasti pohybu na rozvoj lokomočních dovedností

 • Zdravotně preventivní pohybové cvičení s kroužky (v barvách světadílů), využití prvků jógy.
 • Proudové cvičení motivované soutěží družstev:
  • ve třídě - přeskok, podlézání, chůze po kamenech apod.;
  • při pobytu venku - sáňkování, klouzání, bobování, koulování, hod sněhovou koulí.

Třídní olympiáda:

Každé družstvo (5 družstev = 5 světadílů) má kapitána s čelenkou v barvě družstva. Štafetový předmět = plyšový medvěd pro družstvo medvědů, plyšový lev pro družstvo lvů atd.

2. V oblasti jazyka a řeči na rozvoj verbálních i neverbálních komunikativních dovedností

 • Řízený rozhovor: Co se ti líbí na sportování, co víš o sportovních disciplínách, jak ty sám sportuješ? Sleduješ sport v televizi, na stadionu...?
 • Symboly sportů - (piktogramy).
 • Dialog maňásků - zástupců družstev (zvířátek) na téma "Jak děti sportují":
  Zvířátka se potkají a navzájem se představí. Komunikace vázne, nerozumí si. Proto zajíc ve spolupráci s učitelkou "překládá", a to verbálně i neverbálně.
  Zástupce s:
  • modrou čelenkou - zajíc - hovoří česky (Evropa);
  • s černou čelenkou - lev - řve (Afrika);
  • s červenou čelenkou - kůň - řehtá (Amerika);
  • se žlutou čelenkou - medvěd - bručí (Asie);
  • se zelenou čelenkou - klokan - libovolný zvuk (Austrálie).
 • Rýmování - hra se zvukomalbou slov - Rýmy, šprýmy.

3. V oblasti rozvoje předmatematických představ

Chvilka pro budoucí školáky: řešení slovních úloh - zápis vyprávěného textu:

 • Popisování situace a řešení - učitelka vypráví krátký příběh: "Jak jde krasobruslař na trénink":
  • krátkými větami učitelka příběh zopakuje a píše na tabuli symboly ve sledu děje, děti kreslí podle názoru (jde tam - šipka ve směru chůze, jde do schodů - šipka nahoru, ze schodů - šipka dolů, obejde stadion - šipka do kruhu, sedne si - tečka, bruslí - šipky ve směru jízdy, výskok - "šipka blesk" a jde domů - šipka směřující zpět, protože příběh končí);
  • děti poskládají pás papíru na 1/2, 1/4, 1/8, do každého dílu samostatně kreslí symboly tak, jak učitelka opakuje příběh;
  • učitelka převypráví podle záznamu na tabuli, děti "čtou", každé podle svého záznamu;
  • zhodnocení, odměna - vědomí, že už umím číst a psát jako budoucí školák.
 • Určování a přiřazování barev (metodický materiál "Půlené obrázky"):
  • didaktická hra "Na cestovatele" s použitím mapy světa (barevné vyznačení světadílů).

4. V oblasti poznávání na vytvoření základního povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, vytváření základů aktivních postojů ke světu

 • Besedování na téma: Kdy a kde jsi naposledy prováděl zimní sport, jaké máš vzpomínky na sportování? Vysvětlení vzájemného porozumění při sportovním zápolení, úcta k pravidlům hry, bezpečnost při rekreačním sportování.
 • Navozování situace, pokládání otázek: Co je nebezpečné? Co by se mohlo stát? Co bys udělal, kdyby...?

5. V oblasti představivosti a fantazie na rozvoj tvořivosti a představivosti prostřednictvím výtvarných i konstruktivních činností

 • Vystřihování, vybarvování (medaile).
 • Kreslení sněhuláka sportovce a sportovce na medaili.
 • Otiskování látky na bleděmodrý podklad - bílá zima (bílá barva nanesená na látku, struktura látky se otiskne na modrý papírový podklad).
 • Vytvoření postavy z vlny (stočit dvě šňůrky, svázat do podoby lidské postavy"Motáček"), manipulace s postavičkou.
 • Vytváření koláže (textil, papír).
 • Konstruktivní hry s kostkami - zimní stadion, areál horských středisek.
Předpokládaný průběh realizace
Pondělí:

Spontánní a řízené aktivity:

 • vyprávění o zimních sportech, které děti prožily či viděly v knize, televizi atd.;
 • mačkání papírových koulí - "sněhové" koule;
 • cvičení s kroužky - zdravotně preventivní pohybové aktivity, hod papírovou koulí;
 • besedování ve skupinkách: "Jak nám prospívá sportování", "Jak děti sportují v našem městě";
 • vybarvování omalovánky na dané téma.

Chvilka pro školáky:

 • každý má tři papírové koule, sestaví si na koberci "sněhuláka";
 • podle pokynů: přináší kostky (přines o jednu kostku méně než, ... o dvě více než...), na závěr dotvoření obrazu sněhuláka přinesenými kostkami;
 • "koulovaná" se třemi koulemi pro každé dítě na závěr - "Kolikrát můžeme hodit?"
Úterý:
 • látkové čarování - tisk látky (krajky) na papír - bílou barvou na modrý podklad (bílá zima);
 • cvičení motivované melodií dětské písně - "Pochodují vojáci (sportovci), tramtadá tramtadá, to je naše olympiáda.";
 • frontálně řízená aktivita: "Přišli k nám kamarádi ze světa" - dialog maňásků s čepičkami (čelenkami) v barvách světadílů, využití předchozích poznatků.
Středa:
 • výroba panáčka "Motáček" z vlny; individuální práce;
 • pohybová aktivita, proudová metoda - kapitán a jeho družstvo jsou zástupci světadílů, výměna stanovišť v rytmu písně "Pochodují sportovci";
 • "Čarujeme a kouzlíme" - oživujeme "Motáčky"(hra na koberci, aby se vlna neklouzala a mohl se měnit tvar), děti určují podle tvaru disciplínu.
Čtvrtek:
 • nalepování sportovce z vlny na připravený potisk "Bílá zima"; individuální práce;
 • koláž z textilu a tvrdého papíru "Sportovní disciplíny"; kolektivní práce;
 • pohybová aktivita: "Na štafetu" - plyšová hračka pomůže, aby cvičil (soutěžil) vždy jen jeden z družstva;
 • didaktická hra: "Rýmujeme a máme legraci" - rýmování na slova k tématu.
Pátek:
 • vystřihování medailí; individuální práce;
 • pohybová aktivita: "Pozdrav sluníčku" - zdravé tělo může sportovat, heslo: "Ve zdravém těle, zdravý duch" prvky jógy;
 • řízený rozhovor: o sportovcích reprezentujících naše město, ČR;
 • výtvarné činnosti, dokončení medailí - 1. strana - vybarvit předtištěný znak našeho města; 2. strana - sportovec s českou vlajkou v ruce, kresba;
 • dialog v komunitním kruhu s medailemi, hodnocení, včetně sebehodnocení.
Poznámka:

Dělení dětí na věkové skupiny probíhá podle jejich individuálního zájmu, protože preferuji především společné radostné prožitky, toleranci a pochopení. Bázlivé děti v radostné atmosféře zapomínají na ostych a hyperaktivní děti krotí spontánnost v ohledu neublížit spoluhráči.

Rýmy šprýmy z naší třídní dílny - inspirace z časopisu Pastelka

Ukázky vlastního rýmování:

 • Děti mají k dispozici následující rýmy:

  brusličky - dětičky
  na kopečku - na bobečku
  sáně - ze stráně
  kruhy - stuhy
  pojedu - na ledu

 • Z uvedených rýmů se děti snaží vytvořit jednoduchý, krátký verš:

  Když obuje Monička brusličky,
  přijdou se na ni podívat dětičky.

  Ve školce na kopečku,
  když si sednu na sáně,
  Jezdí děti na bobečku.
  Povozím se ze stráně.
  Fandím a bubnuji,
  závodění sleduji.

  Olympijské kruhy,
  vezmu lyže, pojedu,
  barevné jak stuhy,
  možná spadnu na ledu.

Závěr celého týdne:
 • Výstavka obrázků i výrobků.
 • Radostná spontánní nálada, obohacená aktivní slovní zásoba.
 • Prožité správné sportovní chování, osvojení nových pohybových dovedností, zdokonalení pohybové koordinace.
 • Vytvoření povědomí o existenci jiných zemí, jiných národů.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Jitka Veselá

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna, Vycházka do přírodního prostředí