Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Mezinárodní projekty na podporu výuky matematiky a přírodovědných předmětů
Odborný článek

Mezinárodní projekty na podporu výuky matematiky a přírodovědných předmětů

12. 10. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Katarína Nemčíková
Spoluautor
Mgr. Barbora Grečnerová

Anotace

Článek informuje o mezinárodní spolupráci učitelů v rámci projektu Spice a o možnostech využití mezinárodní internetové platformy Scientix.

Nejenom Česká republika, ale i mnohé státy Evropské unie se potýkají s problémem snižování zájmu o studium matematiky a přírodních věd. Technologický pokrok je závislý na dostatku kvalitních pracovníků v této oblasti, je proto nutné nežádoucí trend zvrátit a účelnými prostředky zvyšovat zájem o studium přírodních věd a matematiky v rámci celé Evropy. Česká republika se aktivně zapojila do dvou mezinárodních aktivit SCIENTIX a SPICE, které iniciovala Evropská komise a řídí je organizace European Schoolnet (EUN). European Schoolnet (www.eun.org) je nezisková organizace sdružující více než 30 evropských ministerstev školství, která realizuje projekty v oblasti informačních technologií ve vzdělávání a výuky matematiky a přírodních věd. Českou republiku zastupuje v tomto sdružení Dům zahraničních služeb (www.dzs.cz).

Cílem dvouletého projektu SPICE (2009–2011), do něhož je zapojeno 24 učitelů ze 16 evropských zemí, je sdílet inovativní výukové materiály a ověřit jejich přenositelnost do výuky v jiné evropské zemi. Hlavním partnerem projektu je Dům zahraničních služeb (www.dzs.cz/eun) a portugalské ministerstvo školství, Českou republiku zastupuje 5 učitelů ze tří základních a dvou středních škol. V první fázi projektu bylo úkolem učitelů vybrat příklady svých výukových hodin, které jsou interaktivní, inovativní a dobře přenositelné do výuky v jiných zemích. Následně si učitelé své příklady vymění, české výukové materiály se dostanou do Evropy a české školy se zase obohatí o nápady evropských kolegů. V další fázi si učitelé na svých žácích v praxi vyzkoušejí, zda vypůjčené příklady při jejich výuce fungují či ne. Tímto způsobem vznikne soubor přenositelných výukových materiálů opatřených kvalitním metodickým vodítkem. Spolupráce učitelů probíhá především virtuálně, první osobní setkání všech účastníků proběhlo v květnu 2010 v Bruselu. Výsledky projektu budou prezentovány v letní škole, která se uskuteční v srpnu 2011 v Praze.

Důležitou součástí projektu je panel expertů – pracovníků ministerstev školství či jiných výzkumných a vzdělávacích institucí zúčastněných zemí, kteří si vyměňují zkušenosti v oblasti národních aktivit podporujících výuku matematiky a přírodních věd. Českou republiku zastupuje v panelu expertů Výzkumný ústav pedagogický v Praze www.vuppraha.rvp.cz. Na květnovém setkání v Bruselu představila Česká republika probíhající národní kurikulární reformu, Metodický portál www.rvp.cz, resortní úkol MŠMT Podpora gramotnosti a dále projekt eQnet zaměřený na přenositelnost digitálních výukových materiálů (www.dzs.cz/eun).

Internetový portál SCIENTIX www.scientix.eu má širší zaměření. Platforma je určena učitelům, vědeckým pracovníkům, úředníkům ovlivňujícím vývoj a směr vzdělávací politiky nebo komukoli, kdo se zajímá o zlepšení výuky matematiky či přírodovědných předmětů. Platforma bude shromažďovat zprávy a materiály stovek projektů, které jsou ve většině případů financovány Evropskou unií (konkrétně v rámci 6. a 7. rámcového programu pro výzkum a vývoj technologií a dále pak v rámci Programu celoživotního učení) či případně z rozpočtů jednotlivých států.

Jednou z výhod portálu je to, že na požádání budou výstupy z projektů přeloženy a mohou být tak dostupné ve 23 evropských jazycích. Učitelé zde mohou najít zajímavé a inspirativní náměty pro svoji výuku a taktéž své vlastní materiály sdílet s kolegy v zahraničí. Výzkumným pracovníkům či organizacím zabývajícím se rozvojem vzdělávání nabízí SCIENTIX důležité informace pro podporu národních aktivit zaměřených na inovaci výuky matematiky, přírodních věd a informačních technologií a také prostor pro sdílení zkušeností. Všichni učitelé i experti zapojení do projektu SPICE, včetně zástupců České republiky, se aktivně podílejí na vývoji tohoto portálu.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Katarína Nemčíková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.