Odborný článek

Podzim kolem nás

15. 2. 2011 Předškolní vzdělávání
Autor
Miroslava Strakatá

Anotace

V následujícím bloku se děti praktickými činnostmi seznamují s ročním obdobím podzim. Během častých vycházek do přírody pozorují měnící se podzimní přírodu, uvědomují si zákonitosti přírody.

Hledání podzimu

Pomůcky: obrazový materiál, menší košíčky, umělohmotné hrnečky, kelímky
Popis činnosti:

Nejprve ve třídě učitelka seznámí děti s ročním obdobím podzim. V komunitním kruhu si povídá s dětmi s použitím obrazového materiálu o charakteristických znacích podzimu (zrající ovoce na stromech, zrající plody na stromech v přírodě, žloutnoucí tráva, zbarvující se listí na stromech, podzimní práce na poli, odlétání některých druhů ptáků do teplých krajin, příprava některých volně žijících zvířat na zimu apod.).
Poté se společně vypraví  na vycházku do přírody, děti si vezmou s sebou menší košíčky, umělohmotné hrnečky, kelímky. Během vycházky se učitelka ptá dětí, zda kolem sebe vidí „podzim“ – některé charakteristické prvky podzimu, o kterých si povídaly ve třídě. Děti během vycházky rovněž sbírají „podzim“ do svých košíčků – barevné listy, kaštany, žaludy, oříšky, šišky, bukvice, lesní plody – ostružiny, houby a další.

Ve třídě si plody podzimu dají na podložku a o podzimu si ještě vyprávějí při odpoledních činnostech, prohlížejí si vše, co v podzimní přírodě nasbíraly, hrají si s plody, listy.

h
1. Děti sbíraly různé přírodniny
Autor © Miroslava Strakatá
d
2. Podzim nabízí rozmanité přírodniny
Autor © Miroslava Strakatá

Kouzelný sáček

Pomůcky: přírodniny, látkové sáčky
Popis činnosti:
Děti s učitelkou vzpomínají, jaké přírodniny si přinesly z lesa (šišky, mech, žaludy, kaštany, bukvice, různé větvičky, jednotlivé listy, stromovou kůru a další). Děti je umí pojmenovat, ale poznají je i po hmatu? Učitelka dětem připravila kouzelné látkové sáčky, v každém z nich jsou ukryty tři různé přírodniny, které děti znají. Děti si vybírají jednotlivé sáčky, do kterých se ale nedívají, pouze rukou zkoumají a snaží se určit, které přírodniny jsou v konkrétním sáčku ukryty. Po ukončení této činnosti vysypou děti přírodniny ze všech sáčků na tác nebo noviny a znovu je zkoumají hmatem. Vybírají si jednotlivé přírodniny a hmatem zjišťují a slovně popisují, jaké jsou – hladké, drsné, píchají, jsou měkké (např. mech), tvrdé, těžké, lehké... Mohou je také porovnávat mezi sebou – co je lehčí, těžší, hladší apod.

Hry s listy

Pomůcky: větší množství listů z různých druhů stromů, velký formát papíru, pastelky, vodové barvy, štětce
Popis činnosti:
Děti na vycházkách pozorují, že každý druh stromu má jiný tvar, jinou strukturu kůry, jiné plody, ale také jiné listy nebo jehličí. Z vycházky si děti přinesou velké množství listů z různých druhů stromů. Ve třídě si je rozloží na koberec a třídí na hromádky listů ze stejného druhu stromu. Hromádky spočítají a zjistí, že mají listy z mnoha druhů stromů – záleží na podmínkách MŠ, které druhy stromů rostou v jejím okolí. V našem případě děti zjistily, že mají listy ze 17 druhů stromů – buk, dub, javor, jírovec, jasan, ořešák, topol, akát, lípa, jeřáb, bříza, olše, třešeň, jabloň, hrušeň, vrba. Listy některých druhů stromů byly podobné, proto vyžadovaly větší pozornost při třídění. V tomto případě nešlo o přesné určení stromu, pouze o rozlišení tvarů a velikosti listů.

Další činnost k procvičení velikosti a tvaru listů

Děti dostanou velký formát papíru, na který pastelkami obkreslují jednotlivé listy. Každé dítě si vybírá listy, které se mu líbí. Když je papír pokreslený nejrůznějšími listy, vymalují si je děti vodovými barvami. Barvy si vybírají dle své fantazie – zelenou nebo barevné podzimní. Podzimní barevné listí nepadá pouze venku v přírodě, ale napadalo nám i ve třídě na papír.

Další možnost her

Hra s listy děti bavila, nechaly jsme jim větší prostor k této činnosti i v následujících dnech – děti dále třídily listy dle své představivosti – podle barev, velikosti, tvaru, skládaly z nich na koberci různé obrazce apod.

Listový skřítek

Pomůcky: čtvrtky, lepidla, listy, přírodniny
Popis činnosti:

Každé dítě si na čtvrtku skládá z barevných listů panáčka-skřítka. Listy si děti vybírají z tácu dle barev, tvaru, velikosti – dle své představivosti. Když mají panáčka z listů složeného, nalepí ho na čtvrtku lepidlem. Z dalších přírodnin dolepí oči, nos, ústa, popřípadě další prvky – například mech pod skřítka, stromeček vedle skřítka, ptáčka apod.

Jaké barvy má podzim

Pomůcky: barevné listy ze stromů, listy ze čtvrtky ve čtyřech různých barvách
Popis činnosti:
Děti si z vycházky přinesou větší množství spadaného barevného listí z různých stromů. Ve školce si listy rozprostřou do prostoru třídy, určují jejich barvy a odstíny, povídají si, které listy se jim líbí nejvíce. Poté učitelka připevní na stěnu třídy čtyři listy z papíru ve čtyřech různých barvách – žlutý, červený, oranžový a zelený. Úkolem dětí je přiřadit listy z koberce pod papírový list na stěně tak, aby převládající barva na živém listu odpovídala barvě na papírovém listu (listy, kde převládá žlutá barva, děti přiřazují k žlutému papírovému listu apod.). U některých listů může být sporné určit převládající barvu, pokud se děti společně nedohodnou, zůstanou tyto listy ležet na koberci. Na závěr je dětem dán prostor k vlastní fantazii a představivosti – děti si s listy hrají, skládají z nich různé obrazce na koberci apod.

Listy a stromy

Pomůcky: obrázky různých druhů stromů, listy stromů na obrázcích
Popis činnosti:
Učitelka připevní na stěnu obrázky čtyř stromů, například – dub, buk, javor, jírovec. (Pro mladší děti postačí dva nebo tři druhy stromů.) Děti podle obrázků charakterizují rozdíly mezi těmito stromy, hledají rozdíly především v jejich listech. Poté učitelka s pomocí dětí rozloží na koberec barevné listy dubu, buku, javoru a jírovce, které si přinesly z vycházky. Děti zvedají jednotlivé listy stromů a snaží se je přiřazovat ke správnému stromu podle jejich tvaru a snaží se je správně pojmenovat.
Na závěr činnosti si znovu zopakují, v čem se stromy a jejich listy liší.

Plody a stromy

Pomůcky: obrázky různých druhů stromů, plody konkrétních stromů
Popis činnosti:
Tato činnost je obdobná jako předcházející, děti však nepřiřazují ke stromům jejich listy, ale jejich plody. Můžeme využít již započatou činnost se stromy a listy z předcházející činnosti. Děti rozloží na koberec plody dubu, buku, jírovce a javoru (žaludy, bukvice, kaštany a dvounažky), které nasbíraly na vycházce. Postupně všechny plody přiřazují ke stromům, ke kterým patří, plod i strom se snaží pojmenovat.

Barevné čarování

Pomůcky: různé tvary listů ze čtvrtky, listy ze stromů (pro inspiraci), vodové barvy, štětce, pastelky
Popis činnosti:
Děti v předešlé činnosti zjistily, že podzimní listí má velké množství pestrých barev. Zopakujeme s dětmi, které barvy jsme na listech viděli (dle listů, které jsme si přinesli z přírody), ale také zdůrazníme, které barvy podzimní listí nemá (například modrou, černou). Zkusíme si takové barevné listy vyčarovat. Děti mají k dispozici různé tvary listů vystřižených ze čtvrtky. Každé dítě si vybere tvar listu, který se mu líbí a zapouštěním vodových barev si ho namaluje dle své představy. Každé dítě má možnost namalovat si více různých listů, záleží na zájmu dětí. Listy ze čtvrtky necháme uschnout a poté si z nich společně uděláme výstavu. Každé dítě zhodnotí svůj výtvor, například která barva převládá, který list se mu maloval lépe, co si myslí, že se mu povedlo a co se mu tolik nepovedlo, proč.

Varianta č. 2

Každé dítě si zapouštěním barev obarví celou čtvrtku. Po zaschnutí barev si na čtvrtku přiloží libovolný tvar listu vystřiženého z tvrdého papíru tak, jak chce, aby byl list zbarvený. Přiložený tvar listu obkreslí tužkou nebo pastelkou a vystřihne. Ze čtvrtky může vystřihnout jeden nebo více listů, může si vybrat různé tvary listů.

Listové kachlíky

Pomůcky: suroviny na těsto, lak, vodové barvy, štětce
Popis činnosti:

Učitelka nejprve připraví s dětmi „sochařskou hmotu“:

2 hrnky mouky
1 hrnek soli
1 hrnek vody
2 polévkové lžíce stolního oleje

Vše zpracujeme v těsto. Pak pomoučníme vál a rozválíme těsto až do tloušťky 2 cm. Mezitím si každé dítě vybere list z libovolného stromu. Těsto rozkrájíme na čtverce nebo obdélníky tak, aby každé dítě mělo svůj díl. Vybraný list děti zatlačí žilnatinou dolů do svého dílu těsta tak, aby se dokonale obtiskl. List vyndáme a placku pečeme asi 2 hodiny při teplotě přes 150 °C. Když kachlík vychladne, mohou si ho děti namalovat nebo nalakovat. Můžeme použít lak, který se používá na ubrouskovou techniku a je běžně dostupný v papírnictví. Své kachlíky mohou děti věnovat svým maminkám nebo si je vystavit ve školce.
Tato činnost je určena pro děti ve věku 4–6 let. Vhodné pro skupinu 8–10 dětí.

Podzimní obrázky

Pomůcky: přírodní materiál, velké formáty papíru, lepidla
Popis činnosti:

Děti mají z předešlých vycházek ve školce spoustu přírodnin, učitelka jim navrhne, že by z nich mohly vyrobit obrázky. Všechny přírodniny, které děti během vycházky nasbíraly, dáme na papír nebo igelit do prostoru třídy – různé tvary barevného listí, stromovou kůru, mech, jeřabiny, žaludy, kaštany, šípky, různé druhy šišek, větvičky apod. Děti utvoří menší skupiny (4–5 dětí), každá skupina dostane velký formát papíru, na který vytváří z přírodnin svůj obrázek. Děti z každé skupiny si berou přírodniny, které potřebují pro své dílo, ve skupině se vzájemně dohadují, jak bude obraz vypadat, které materiály použijí, kam je umístí. Přírodniny lepí lepidlem a lepící hmotou, popřípadě pomůže učitelka teplým silikonem. Když všechny skupiny obraz dokončí, představí ho ostatním – co obraz představuje.

s
3. Obrázky z přírodnin
Autor © Miroslava Strakatá
z
4. Obrázky z přírodnin
Autor © Miroslava Strakatá
m
5. Obrázky z přírodnin
Autor © Miroslava Strakatá

Malování jablíček

Pomůcky: několik jablek, temperové barvy, kelímky, ubrousky, čtvrtky
Popis činnosti:
Děti mají na stolku několik jablek, které si prohlíží a zároveň popisují – tvar, velikost, vůni a především, jaké mají jablka barvy. Převládá žlutá, oranžová, červená a zelená barva, ale každé jablíčko má barvy jinak namíchané, každé je barevně jiné. Zkusíme si taková jablíčka namalovat. Mladší děti dostanou jablko již vystřižené ze čtvrtky, starší děti si ho vystřihnou samy. V kelímcích jsou rozmíchané temperové barvy – žlutá, oranžová, červená a zelená. Děti mají k dispozici ubrousky, které si smotají, a namáčí je dle svých představ do barev a potiskují  vystřižené jablko. Sytost barev je nestejnoměrná a vytváří efektní výtvarné provedení.

O jednom hříbku a dvou radostech

Pomůcky: obrázky k pohádce, klávesy
Popis činnosti:

Učitelka přečte dětem krátkou pohádku o tom, jak zajíc Dupálek a zajíc Hopsálek hledali v lese houby. Po přečtení pohádky vypráví děti učitelce, o čem pohádka byla a také co vše kromě stromů roste v lese (houby, maliny, ostružiny, borůvky, mech apod.), jaké houby můžeme sbírat a jaké ne. K pohádce se vztahuje jednoduchá písnička „Spadl zajíc“:

Jak byl dlouhý, jak byl tlustý, spadl zajíc do kapusty.
Je mu něco, ne, ne, ne, zajíc má rád zelené.
Jak byl tlustý, jak byl tlustý, jak byl dlouhý, jak byl dlouhý.
Spadl zajíc na dno strouhy, nedivte se, co má být, dostal žízeň a chtěl pít.

Učitelka zazpívá nejprve dětem novou píseň, postupně ji naučí děti. Děti ji mohou doprovodit na Orffovy nástroje.
Pohybová chvilka – děti si zahrají na zajíce – skáčí po třídě dle pokynů učitelky. Nakonec si unavení zajíčci lehnou na koberec a odpočívají.
BALÍK, Jindřich. Hrátky se zvířátky – O jednom hříbku a dvou radostech.

Hra na veverky

Pomůcky: plody různých stromů (oříšky, žaludy, bukvice, kaštany...)
Popis činnosti:
Učitelka si vypráví s dětmi, jak si některá zvířátka dělají na podzim zásoby na zimu, například veverky sbírají oříšky.

Hra na veverky:

Učitelka s dětmi rozmístí na koberec do prostoru třídy různé plody – žaludy, kaštany, oříšky, bukvice apod. Každé dítě-veverka má kelímek nebo mističku a na pokyn učitelky se „veverky“ rozeběhnou po třídě a do kelímků sbírají pouze oříšky. Hra končí, když jsou všechny oříšky ze země vysbírané. Učitelka předem upozorní děti, že nezáleží na tom, kdo bude mít oříšků nejvíce, ale aby si děti-veverky nepopletly plody a nasbíraly pouze oříšky. Hra se opakuje dle zájmu dětí, učitelka ji doprovází následující říkankou, kterou se děti postupně naučí:

Zima brzy nastane,
všechno ztuhne, zamrzne.
Veverky se mrazu nebojí,
zásoby na zimu si dělají.
Oříšky pilně sbírají
a do svých skrýší ukládají.

(Autor © Miroslava Strakatá)

Na závěr hry mohou děti roztřídit na hromádky nebo k obrázkům konkrétních stromů ostatní plody z koberce. Plody a stromy, na kterých rostou, pojmenují.

t
6. Po vyprávění o veverce měly děti možnost pozorovat živou veverku
Autor © Miroslava Strakatá

Hra na vlaštovky

Pomůcky: barevné papírové fáborky, žluté papírové slunce, pracovní listy, pastelky
Popis činnosti:
Při vycházkách děti pozorují houfování ptáků na drátech, připravujících se k odletu do teplých krajin. Cesta je však dlouhá a složitá, doletí všichni ptáci na správné místo? Učitelka ukáže dětem na zahradě „ptačí trasu“, děti se promění v ptáčky a zkusí, zda bez potíží doletí všichni na určené místo. Děti-ptáčci letí po menších skupinkách. Trasa je vyznačena barevnými papírovými praporky a je vedena přes malé překážky (slalom mezi stromy, ptáčci musí podletět pod nízkou větví, obletět průlezku apod.), konec trasy je označen velkým žlutým sluníčkem vystřiženým z papíru. Děti-ptáčci jsou u cíle, když „doletí“ k velkému žlutému slunci.

Domečky nejen pro broučky

Pomůcky: přírodní materiál, košíčky
Popis činnosti:
Učitelka se vypraví s dětmi na vycházku do přírody. V lese děti najdou  mraveniště, kde pozorují mravence, kteří se již chystají k zimnímu spánku, pozorují, co vše žije na zemi, v jehličí, na pařezech, na kmenech stromů, pod kůrou spadlého stromu apod. Najdou tam úkryty pro různý hmyz, pavoučky, brouky, slunéčka sedmitečná a další. Děti utvoří menší skupiny a staví z přírodnin, které našly kolem sebe, malé domečky pro hmyz. Tato činnost děti obvykle velmi baví, u většiny se projeví a rozvíjí velká vynalézavost, představivost a zručnost. Při zpáteční cestě mohou opět děti sbírat různé přírodniny, které ukládají do košíčku.

f
7. Pozorování hmyzu v přírodě.
Autor © Miroslava Strakatá

Podzim ve školce

Pomůcky: přírodniny, papírové krabice
Popis činnosti:
Děti utvoří menší skupiny, každá skupina dostane dřevěnou bedničku nebo papírovou krabici. V prostoru třídy jsou na igelitu rozložené různé přírodniny, které si děti nasbíraly na vycházce. Ve skupinách přírodniny ukládají do krabic nebo bedniček a tvoří „podzim“ – ponecháme dětem jejich fantazii a představivost, která se při této činnosti velmi uplatní a rozvíjí. Děti v krabicích tvoří například malé stromečky, příbytky pro hmyz, postýlky s barevného listí pro berušky apod.

Smyslové poznávání ovoce

Pomůcky: různé druhy podzimního ovoce, tácky, talířky, šátky
Popis činnosti:

Zrakové vnímání

Děti mají na tácu podzimní ovoce – jablka, hrušky, švestky, ořechy. Nejprve společně pojmenují druhy ovoce a také strom, na kterém ovoce roste, poté pracují ve skupinkách. Každá skupina dětí má svůj tác se stejným počtem ovoce. Dle pokynů třídí každá skupina ovoce – nejprve jednotlivé druhy (každý druh ovoce na jednotlivý tácek nebo talířek). Dále pracují děti dle dalších pokynů – vyberte největší jablko, nejmenší hrušku, všechna zelená jablka, všechna červená jablka, ke každému červenému jablku dejte jeden ořech, ke každé hrušce dejte dvě švestky apod. Zde je možné provést velké množství variant, obvykle se zapojí i děti do vymýšlení dalších úkolů.

Hmatové vnímání

Činnost pokračuje ve skupinách. Pomíchané ovoce zakryjí děti ve všech skupinách šátkem. Každé dítě si vybere z pod šátku jedno ovoce, hmatem se snaží určit správný druh, přičemž slovně popisuje vlastnosti daného ovoce – malé x velké, měkké x tvrdé, kulaté x oválné apod. Až když dítě určí vlastnosti a druh, vyndá ovoce z pod šátku, aby se přesvědčilo, zda druh ovoce určilo správně.

Čichové vnímání

Děti pracují ve dvojicích, jedno z dětí má zavázané oči šátkem, druhé mu dává přičichnout různé druhy nakrájeného ovoce (nakrájené ovoce má výraznější vůni než ovoce v celku). Dítě se podle vůně snaží správně identifikovat druh ovoce. Děti ve dvojicích se vystřídají.

Chuťové vnímání

Tato činnost probíhá velmi podobně jako činnost předcházející – děti spolupracují ve dvojicích a vzájemně si dávají kousky jednotlivých druhů ovoce ochutnat. Dítě se zavázanýma očima určuje druh ovoce podle chuti.
(Pokud je mezi dětmi alergické dítě, tuto činnost nedělá. Učitelka ho zapojí jiným vhodným způsobem, například může pomáhat-asistovat učitelce, vybarvit zatím nějaký související obrázek nebo činnost pouze pozorovat.)

Podzimní svačinka

Pomůcky: různé druhy ovoce, 2–3 druhy čaje, chléb, máslo, pomazánka
Popis činnosti:

Děti mají v konvicích k dispozici 2–3 druhy ovocného čaje – například malinový, ostružinový a bylinkový. Na tácu mají nakrájené různé druhy podzimního ovoce, na dalším nakrájený chléb, pomazánku, máslo. Děti si samy připravují „podzimní svačinku“ dle své chuti – podle vůně si vybírají a nalévají čaj, mažou chléb a přidávají na talířek ovoce, které jim chutná.

Literatura a použité zdroje

[1] – BALÍK, J. Hrátky se zvířátky. Praha : Rotag, 2001. ISBN 80-901182-6-7.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Miroslava Strakatá

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
15. 2. 2011
Příspěvek přináší nejen náměty pro práci s dětmi, ale na fotografiích jsou vidět také výsledky vzdělávání.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí, Školní třída

Nutné pomůcky:

obrázky podzimní přírody, košíčky, kelímky, látkové sáčky, přírodniny, barevné listy, pastelky, vodové barvy, čtvrtky, štětce, lepidla, obrázky různých druhů stromů, plody různých druhů stromů, suroviny na těsto (kachlíky – mouka, sůl, voda, stolní olej), podzimní ovoce – jablka, hrušky, švestky, ořechy, temperové barvy, ubrousky, barevné papírové fáborky, žluté papírové slunce, papírové krabice, tácky, talířky, šátky