Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Proč jsou moře slaná?
Odborný článek

Proč jsou moře slaná?

30. 10. 2006 Základní vzdělávání
Autor
Petra Machalová

Anotace

Příspěvek přináší návod, jak jednoduše, ale účinně odpovědět žákům na některé základní otázky zemské hydrosféry - pomocí internetu či encyklopedie a pracovního listu, který žáci sami vyplňují.

Při výuce tohoto tématu žáci často kladou následující otázky:

 • Proč je voda v oceánech slaná?
 • Odkud sůl v mořích pochází?
 • Jak vznikají vlny na moři?

Tyto otázky mají celkem jednoduché odpovědi, ale… z vlastní zkušenosti víte, že to, co si sami prožijete a vyzkoušíte, si také lépe pamatujete. Učení prožitkem je tedy daleko efektivnější, podporuje rozvoj logického myšlení a tvorby vlastního názoru. Žáci učivu lépe porozumí, získané informace jsou schopni lépe zpracovávat a třídit. Během vyplňování pracovního listu musí také vzájemně komunikovat a vyslechnout argumentaci svého spolužáka.

Učivo se opírá o samostatnou, respektive skupinovou, práci žáků, kteří během jedné vyučovací hodiny musí vyplnit pracovní list. Učitel působí jako konzultant a žákům pouze radí, kde mohou nalézt odpovědi na konkrétní otázky.

Příprava na hodinu není nikterak složitá. Předem žákům sdělíte, co si mají na následující hodinu donést, a připravíte encyklopedie či přístup na internet.

Učivu předchází hodina, která žáky seznamuje z hydrosférou jako celkem. Každý žák by tedy měl naplnit očekávaný výstup:

 • nalezne na mapách všechny části světového oceánu a vysvětlí v něm probíhající procesy, vysvětlí funkce světového oceánu.

Neuděláte chybu, když také předem sdělíte, jakého okruhu se bude hodina týkat, a použijete otázky z úvodní části textu. Žáci budou předem namotivovaní, což je velká výhoda při skupinové práci.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
115.23 kB
PDF
pracovní list

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Machalová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Základní podmínky života
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

 • Předškolní vzdělávání

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Sůl, 1 l vody, miska, lžíce, červené potravinářské barvivo, Atlas Encyklopedie nebo přístup na internet