Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Hry s pohádkou O třech prasátkách
Odborný článek

Hry s pohádkou O třech prasátkách

23. 11. 2010 Předškolní vzdělávání
Autor
Miroslava Strakatá

Anotace

V následujícím příspěvku se děti blíže seznámí s klasickou pohádkou O třech prasátkách. Prostřednictvím her a dalších souvisejích činností si upevní děj pohádky, učí se pamatovat si krátké texty a rozumět jim, seznámí se s dalšími domácími zvířaty. Zároveň se u dětí rozvíjí fantazie, představivost a samostatné uvažování.

Seznámení s pohádkou a její rozbor

Pomůcky: obrázky k pohádce, loutky nebo maňásky.
Popis činnosti:

Vyučující přečte dětem pohádku O třech prasátkách nebo zahraje pomocí loutek nebo maňásků. Ke čtené pohádce použije obrázky vztahující se k pohádce.

Vhodnými otázkami vede vyučující děti k poznání, že v pohádce zvítězila píle a pracovitost nad pohodlností, dobro nad zlem a chytrost nad hloupostí:

 • Z jakých materiálů si jednotlivá prasátka stavěla domeček?
 • Kterému prasátku dala stavba jeho domečku nejvíce práce? Který domeček byl nejpevnější a proč?
 • Jaký byl vlk (vlastnosti) ?
 • Jaké vlastnosti měla jednotlivá prasátka?
 • Jak se prasátka zachránila před zlým vlkem?
 • Apod.

Stavění domečků pro prasátka

Pomůcky: sláma, dřevěný odpad nebo klacíky, kamení, cihla, kostky, různé stavebnice, přírodní materiál.
Popis činnosti:

I. varianta- stavění domečků v přírodě:
Vyučující si s dětmi ve třídě zopakuje, z čeho si prasátka stavěla domečky a prohlížejí si zároveň obrázky k pohádce. Navrhne jim, že si zahrají na prasátka a postaví si také domečky venku v přírodě a vypraví se na vycházku. Děti se rozdělí do dvojic nebo malých skupin (3-4 děti) a každá skupina si zvolí některý z materiálů – sláma, dřevo, kamení - cihly (vyučující ukáže dětem cihlu, ale místo cihel použijí děti ke stavbě například kameny a malé kamínky.) Každá skupina staví svůj dům dle své představy. Po dokončení všech staveb si děti společně prohlédnou všechny domečky, zopakují si, které domečky odolají vlkovi - ze kterého materiálu. Na závěr děti samy zhodnotí své stavby - jak se jim práce dařila, co jim šlo lépe, co hůře, co jim dalo nejvíce práce apod. Je důležitá pochvala vyučujícího všem dětem za jejich snahu při stavbě jejich domečku.

II. Varianta - stavění domečků ve třídě MŠ:
Děti mohou později stavět domečky pro prasátka ve třídě z kostek a různých stavebnic dle své fantazie. Pro tuto volnější činnost volíme malé skupiny dětí nebo individuální hru - dle potřeb dětí.

r
1. Stavění domečků pro prasátka z přírodních materiálů.
Autor © Miroslava Strakatá

Hry s domečky

Pomůcky: domečky postavené z přírodních materiálů, další přírodní materiál.
Popis činnosti:
Děti - prasátka jsou u svých domečků,  vyučující vypráví dětem jednoduchý příběh, například: Za domečkem měla prasátka rybník, vpravo vedle domečku stál strom, v domečku měla prasátka zrní, aby neměla hlad, před domečkem bylo hřiště, kam si chodila prasátka hrát, na domečku seděl ptáček apod.

Děti pracují dle pokynů vyučujícího a dle své fantazie tvoří z přírodních materiálů rybník, strom, hřiště a další. Touto činností si procvičují nejen orientaci v prostoru, ale i svou představivost a tvořivost.

Najdou prasátka správnou cestu?

Pomůcky: pracovní listy, pastelky nebo fixy.
Popis činnosti:

Vyučující vypráví dětem, že se prasátka vydala na výlet, šla daleko, až zapomněla cestu ke svým domečkům. Vyzve děti, zda prasátkům pomohou cestu k jejich domečkům najít. Každé dítě dostane pracovní list, kde jsou znázorněna tři různě barevná prasátka a tři domečky, jejichž barvy odpovídají barvě prasátek. Od každého prasátka vede klikatá cesta k jeho domečku, která je propletená s cestami ostatních prasátek. Najdou děti, kudy vede cesta od každého prasátka? Děti nejprve zkouší najít správnou cestu prstem, poté každou z cest vyznačí barvou příslušného prasátka  a jeho domečku.

Co mají prasátka v domečku

Pomůcky: větší stolky, krabicový papír, hračky a předměty ze třídy.
Popis činnosti:

Vyučující si vypráví s dětmi, jaký mají doma pokojíček a co v něm mají. Ptá se dětí, co si myslí, že mají ve svém domečku prasátka. Navrhne dětem, když už děti domečky pro prasátka stavěly, že ho také doplní uvnitř. Děti s pomocí vyučujícího vytvoří jednoduchý provizorní dům pro prasátka – například větší stůl, který postaví těsně ke stěně. Na stůl postaví z přehnutého krabicového papíru „střechu“ a začnou vybavovat vnitřek (prostor pod stolem). Děti nosí do domečku různé předměty a hračky ze třídy, vždy zdůvodní, co do domečku umisťují a proč. Děti pracují ve větších skupinách (5-6) dětí, přičemž má každá skupina svůj „dům“ (stůl). Po ukončení činnosti představí každá skupina svůj domeček ostatním dětem a ukáže a zdůvodní „vybavení“ svého domečku.

Pohybová hra „Na prasátka a zlého vlka“

Pomůcky: lano nebo švihadlo, obrázek lesa.
Popis činnosti:
Vyučující vysvětlí dětem jednoduchá pravidla hry: děti - prasátka se prochází v prostoru třídy - jsou na procházce, vyučující říká říkanku.  Na poslední verš říkanky „do domečku hned spěchala“ se děti - prasátka zaleknou vlka a běží se schovat do domečku. Prostor, kde je domeček, je ohraničen například švihadlem v rohu třídy. Jedno dítě představuje vlka, který odpočívá na paloučku. (Na druhé straně třídy je palouček označen například obrázkem lesa-paloučku.) Na poslední verš říkanky rovněž vlk vybíhá a snaží se některé prasátko chytit. Dítě, které je chyceno ještě před domečkem, se promění v roli vlka a  vlk se promění v roli prasátka. Tímto se role střídají. Hra se opakuje dle zájmu dětí.
Obměna:
Pokud by hra byla pro děti zdlouhavá, můžeme ji zkrátit následujícím způsobem - které prasátko vlk chytí, stává se také vlkem a v dalším kole chytají prasátka vlci dva, tři, ... Hra končí, když jsou všechna prasátka chycena a zbývají jen vlci.

Říkanka k pohybové hře:

Prasátka šla na procházku,
vlk se schoval do háječku.
Prasátka se polekala,
do domečku hned spěchala.

(Autor říkanky: Miroslava Strakatá)

Najdi rozdíly

Pomůcky: pracovní listy, pastelky.
Popis činnosti:
Děti si prohlížejí obrázky k pohádce a slovně popisují, co na obrázcích vidí, tím si současně opakují děj pohádky. Vyučující vede děti, aby si všímaly i drobností, detailů na obrázcích. Poté dostane každé dítě pracovní list, na kterém jsou dva stejné obrázky, liší se pouze v několika detailech. Obrázky představují motiv z pohádky O třech prasátkách, například domeček, vedle prasátko, strom, květina. Každé dítě hledá, v čem se oba obrázky od sebe liší. Pracovní list přizpůsobíme věku a schopnostem dětí, mladším dětem připravíme pracovní list s menším počtem rozdílů, starším činnost ztížíme. Na závěr si mohou děti obrázek vybarvit.

Seznámení s písní Tři čuníci

Pomůcky: hudební doprovod, například kytara.
Popis činnosti:
Vyučující seznámí děti s novou písní Tři čuníci. Nejdříve použije zvukovou nahrávku, později ji s dětmi zpívá s hudebním doprovodem. Děti se novou píseň postupně naučí, vyučující může s dětmi nacvičit rovněž pohybovou dramatizaci k písni.

Tři čuníci

V řadě za sebou
tři čuníci jdou
ťapají si v blátě
cestou necestou
kufry nemají
cestu neznají
vyšli prostě do světa
a vesele si zpívají

Uí-uí uí-uí uí…

Autor: Jaromír Nohavica [1]

Píseň s akordy: http://www.pisnicky-akordy.cz/jarek-nohavica/tri-cunici

Tři čuníci jdou

Pomůcky: látkové barevné stužky, nebo postačí z krepového papíru.
Popis činnosti:
Vyučující naváže rozhovor s dětmi - o čem se v písni zpívá, kolik je tam prasátek - čuníků, kam jdou, jakým způsobem jdou (v řadě za sebou) apod. Navrhne dětem, že si zahrají hru „Tři čuníci jdou“.
Prvním úkolem dětí je vytvořit skupiny po třech. Po té vyučující každému prasátku připevní na horní část oděvu barevnou stužku - prasátka ve všech skupinách mají červenou, žlutou a zelenou stuhu. Děti - prasátka v každé skupině si stoupnou libovolně do řady za sebou a dále pracují dle pokynů vyučujícího:

 • Prasátka si stoupnou do řady tak, aby žluté prasátko (dítě se žlutou stužkou) stálo první a zelené prasátko jako poslední. Otázka pro děti: „Které prasátko je uprostřed?“
 • Prasátka si stoupnou tak, aby první v řadě stálo zelené prasátko, druhé červené. Otázka pro děti: „Které prasátko je poslední?“
 • Prasátka si stoupnou tak, aby si zelené prasátko stouplo za červené  a žluté za zelené. Otázka pro děti: „Které prasátko bude první a které poslední?“
 • Žluté prasátko si stoupne před červené, zelené prasátko si stoupne za červené. Otázka pro děti: „Které prasátko bude první, poslední, uprostřed?“

Tato hra procvičuje předmatematické pojmy - před, za, první, druhý, poslední, ... Je velmi variabilní a k procvičení nabízí mnoho kombinací.

Obměna:
Do jedné řady si stoupnou všechna žlutá prasátka, do další řady všechna zelená a do třetí všechna červená. Při tvoření řad vyučující vždy určí v každé řadě dítě, které bude stát první.
- kdo z dětí stojí ve žluté (zelené, červené) řadě prasátek poslední
- kdo stojí v řadě druhý, třetí předposlední, první
- kdo stojí za - například Kristýnkou
- kdo stojí hned za Kristýnkou
- kdo stojí před Péťou
- kdo stojí hned před Péťou
- Bára si stoupne hned za Bětku, Eliška si stoupne tak, aby stála první v řadě...
(Vyučující dává pokyny dětem ve všech řadách.)

Na závěr děti spočítají ve svých řadách, kolik prasátek je žlutých, zelených a červených.

Cesty pro prasátka

Pomůcky: velké čtvrtky nebo papíry, pastelky, vodové barvy, štětce.
Popis činnosti:

Vyučující zazpívá dětem znovu píseň Tři čuníci, nejprve celou společně s dětmi, pak ji zpívají po jednotlivých slokách. Každou sloku vyučující s dětmi rozebere, o čem se v ní zpívá. Společně přijdou na to, že prasátka jdou do světa. V dalším rozhovoru se ptá dětí, co vše prasátka na své cestě do světa vidí a po jakých jdou asi cestách - dlouhých, krátkých, širokých, úzkých, rovných, klikatých, barevných, … Vyzve děti, že si cesty, po kterých šla prasátka do světa, namalují. Každé dítě si vezme větší formát papíru a dle své fantazie a představivosti kreslí pastelkami nebo maluje vodovými barvami na celou plochu různé cesty, po kterých prasátka šla. Kolem cest mohou vyznačit jednoduché symboly - strom, dům, slunce, apod. Po dokončení činnosti představí každé dítě své cesty ostatním kamarádům, například - prasátka šla nejprve po krátké a úzké cestě, pak po žluté klikaté cestě…

Domácí zvířata

Pomůcky: obrázky domácích zvířat, volně žijících zvířat, zvířat žijících ve vodě nebo u vody, obrázek statku, lesa a rybníka.
Popis činnosti:

Vyučující naváže rozhovor s dětmi, která znají kromě prasátek další domácí zvířata. Po rozhovoru rozprostře obrázky různých zvířat na koberec (domácí zvířata, volně žijící, zvířata žijící ve vodě nebo u vody). Na stěnu připevní obrázek statku, rybníka a lesa. Děti postupně vybírají jednotlivé obrázky, zvíře na každém obrázku pojmenují, určí, kde žije a přiřadí obrázek zvířete např. k obrázku statku, lesa a rybníka. Na závěr si zopakují názvy zvířat žijících na statku – domácích zvířat.

Domácí zvířata a jejich mláďata

Pomůcky: obrázky domácích zvířat a jejich mláďat, malé obruče.
Popis činnosti:

Děti si s vyučujícím prohlížejí různé ilustrované knihy o domácích zvířatech. Vyprávějí si o nich a snaží se správně pojmenovat zvířata na obrázcích a jejich mláďata. Poté vyučující rozloží obrázky mláďat domácích zvířat na koberec a jednotlivá domácí zvířata položí do malých obručí. Vysvětlí dětem, že si mláďata domácích zvířat šla společně hrát a nyní nemohou najít svoji maminku. Vybídne děti, zda mláďatům pomohou a přiřadí je ke jejich maminkám do obručí. V obruči je vždy jedno domácí zvíře, mláďat od každého zvířete je v prostoru na koberci více. Děti si nejprve společně zopakují názvy všech domácích zvířat. Poté jednotlivé obrázky mláďat zvedají z koberce, mládě pojmenují a přiřadí do správné obruče.

Například:

 • Na obrázku je telátko a patří ke krávě.
 • Na obrázku je selátko a patří k prasnici.
 • Na obrázku je kuře a patří ke slepici.
 • Apod.

Pohybová hra na zvířátka:

Pomůcky: obrázky domácích zvířat a jejich mláďat.
Popis činnosti:
Vyučující určí tři děti, které představují různá domácí zvířata, a označí je obrázkem zvířete nebo jednoduchou maskou (např. kráva, koza, ovce). Tyto děti se postaví na tři různá místa v prostoru třídy. Vyučující se ptá  dětí, jak se jmenují mláďata těchto zvířat. Ostatní děti se rozdělí do tří skupin, které vyučující rovněž označí, například obrázkem mláděte (tele, kůzle, jehně). Děti - mláďata běhají v prostoru třídy a na poslední verš říkanky „zavřeme ho na kličku“ běží ke své mamince - dítěti s příslušným obrázkem. Hra se opakuje ve variantě, že vyučující obměňuje domácí zvířata a jejich mláďata a rovněž se střídají role zvířat - maminek a jejich mláďat. Děti si tak procvičí názvy všech domácích zvířat a názvy jejich mláďat.

Říkanka ke hře:

Zvířátka si na dvorku hrají,
své maminky nevnímají.
Pojďte děti, honem, honem,
den se již sešel s podvečerem.
Pojďte do svého domečku,
zavřeme ho na kličku.

(Autor říkanky: Miroslava Strakatá)

Návštěva statku

Popis činnosti:
S dětmi jsme se vypravili na polodenní výlet na statek se spoustou domácích zvířat. Děti měly dostatek času prohlédnout si domácí zvířata i jejich mláďata a za dohledu dospělých osob je mohly krmit a hladit. Kontakt se živými zvířaty je pro děti velmi přínosný a zároveň si děti upevnily znalosti získané z předešlých činností o domácích zvířatech.

r
2. Návštěva statku.
Autor © Miroslava Strakatá
l
3. Návštěva statku.
Autor © Miroslava Strakatá
h
4. Návštěva statku.
Autor © Miroslava Strakatá
k
5. Návštěva statku.
Autor © Miroslava Strakatá
n
6. Návštěva statku.
Autor © Miroslava Strakatá
f
7. Návštěva statku.
Autor © Miroslava Strakatá
g
8. Návštěva statku.
Autor © Miroslava Strakatá
r
9. Návštěva statku.
Autor © Miroslava Strakatá

Statek ve školce

Pomůcky: stavebnice a hračky ze třídy.
Popis činnosti:
Vyučující připomene dětem předchozí výlet za domácími zvířaty a vypráví si s nimi o něm. Navrhne dětem, že si postaví statek ve třídě. Děti si staví v prostoru třídy z různých stavebnic, dalších materiálů a hraček přístřešky, chlívky a ohrádky pro domácí zvířata, do kterých dávají plyšová zvířata nebo obrázky domácích zvířat. Děti pracují dle své představivosti s využitím předchozích poznatků. Činnost je společná, děti se tedy vzájemně při stavbě statku domlouvat, což děti učí rozvíjet komunikaci a zároveň vzájemně se přizpůsobovat.

Kolik mláďat má...

Pomůcky: obrázky domácích zvířat a jejich mláďat, malé obruče.
Popis činnosti:
Děti utvoří menší skupiny (3-4 děti), každá skupina se posadí ke stolku, kde jsou tři malé obruče a v každé z nich některé z domácích zvířat (všechny skupiny mají stejná domácí zvířata, například kočka, fena, husa). Na stole mimo obruče jsou mláďata těchto domácích zvířat. Vyučující požádá děti, zda dají mláďata do obručí ke svým maminkám. Vyučující upozorní děti, že každé domácí zvíře může mít jiný počet mláďat. Děti pracují dle pokynů vyučujícího a dávají mláďata do obručí, například:

 • Kočka má 3 koťata.
 • Fena má 4 štěňata.
 • Husa má 2 housata.
 • V domečku u kočky přidej nebo uber tolik koťat, aby kočka měla stejně mláďat jako má pes.
 • Huse přidej nebo uber tolik housat, aby měla méně mláďat než má pes.

Tato činnost je velmi variabilní a pokračuje dle zájmu a pozornosti dětí.

Na závěr může hra probíhat obráceně. Děti dají počet mláďat do každé obruče dle svého uvážení a děti z každé skupiny odpovídají vyučujícímu:

 • Kolik mláďat má nyní husa?
 • Kolik mláďat má kočka?
 • Které zvíře má mláďat nejvíce?
 • Které zvíře má mláďat nejméně
 • Apod.

Pohybová hra Na maminku

Pomůcky: obrázky domácích zvířat a jejich mláďat, obrázek statku, lano.
Popis činnosti:
Vyučující rozdělí děti do dvou stejně velkých skupin. Skupiny na chvilku oddělí, například každá skupina je na jiném konci třídy. Každé dítě z první skupiny si vybere obrázek některého domácího zvířete a s pomocí vyučujícího si ho připevní na tričko (například samolepícím  papírkem). Každé dítě z druhé skupiny si vybere obrázek mláděte některého domácího zvířete a rovněž si ho připevní na tričko. Obrázky domácích zvířat a jejich mláďat spolu korespondují. Roh třídy označí vyučující obrázkem statku a ohraničí lanem. Prostor třídy představuje prostor kolem statku, například louku, zahradu, kde se pohybují zvířata během dne. Jako zvukovou kulisu pustí vyučující dětem píseň Tři čuníci a děti se vydají do prostoru třídy - na zahradu. Všechny děti se procházejí (ale neběhají) v prostoru třídy a vzájemně se hledají dvojice maminka - mláďátko. Které dvojice „se najdou“, vezmou se za ruku a jdou domů do statku – prostor za lanem. Hra končí, když každé mládě najde svou maminku. Hra se může dle zájmu opakovat, přičemž obrázky zvířat si děti prostřídají.

Skládání pohádky

Pomůcky: puzzle nebo dřevěné kostky s tématem pohádky O třech prasátkách.
Popis činnosti:
Vyučující rozdělí děti do skupin a každá skupina skládá puzzle z pohádky O třech prasátkách. Puzzle jsou ve více variantách, každá skupina složí tedy jiný úsek děje. Ke skládání mohou rovněž použít dřevěné kostky s tématem této pohádky. Po složení obrázku řeknou děti z každé skupiny, co na obrázku je  - slovně popíší i právě probíhající děj. Poté si děti s vyučujícím stručně zopakují děj celé pohádky a složené obrázky se snaží společně dát za sebou v časové posloupnosti podle děje.

Hra na divadlo

Pomůcky: kulisy, maňásky, loutky, židličky
Popis děje:
Vyučující naváže rozhovor s dětmi o tom, zda jezdí rády do divadla, co se jim v divadle líbí, které mají rády pohádky, jak to v divadle vypadá, co je jeviště, hlediště, jak se v divadle správně chovat, … Navrhne dětem, že si na divadlo zahrají. vyučující vybere děti - herce, ostatní děti budou diváci. Děti s vyučujícím připraví „divadlo“ - jeviště, popřípadě kulisy, hlediště (židličky pro diváky). Když je divadlo připravené, zahrají herci s loutkami nebo maňásky pohádku O třech prasátkách. Pohádka se může opakovat, role diváků a herců se střídají, vyučující má roli nápovědy. Po představení se herci ukloní a diváci zatleskají.

Na závěr si všechny děti - herci i diváci zazpívají píseň Tři čuníci.

Literatura a použité zdroje

[1] – NOHAVICA, Jaromír. Tři čuníci. [cit. 2010-11-23]. Dostupný z WWW: [http://www.nohavica.cz/cz/tvorba/texty/tri_cunici.htm].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Miroslava Strakatá

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
23. 11. 2010
Příspěvek děti blíže seznamuje s pohádkou O třech prasátkách. Prostřednictvím dalších souvisejích aktivit se u dětí rozvíjí fantazie, představivost a samostatné uvažování.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí, Exkurze, Školní třída

Nutné pomůcky:

sláma, dřevěný odpad, klacíky, cihla, kostky z Polykarpovy stavebnice, přírodní materiál, pracovní listy, pastelky, fixy, větší stolky, krabicový papír, hračky a předměty ze třídy, lano, obrázek lesa, čtvrtky, vodové barvy, štětce, obrázky domácích zvířat, obrázky volně žijících zvířat, obrázky zvířat žijících ve vodě nebo u vody, obrázek statku, lesa, rybníku, obrázky mláďat domácích zvířat, malé obruče, puzzle s tématem pohádky O třech prasátkách, maňásky, loutky.