Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Klíčové kompetence ve vzdělávacích systémech zemí EU
Odborný článek

Klíčové kompetence ve vzdělávacích systémech zemí EU

20. 9. 2004 Základní vzdělávání
Autor
VUP Praha

Anotace

Dotazník mapující pozici klíčových kompetencí ve vzdělávacích systémech některých evropských států. Text odkazuje na klíčové kompetence definované v rámci Lisabonského procesu.

Na svém zasedání v Lisabonu 2000 schválila Rada Evropy nový strategický cíl do roku 2010 a zahájila tím tzv. Lisabonský proces. Jeden z dílčích cílů Lisabonského procesu byl věnován také rozvíjení klíčových kompetencí ve společnosti založené na znalostech. V této souvislosti Evropská komise zmapovala, jakou pozici zaujímají klíčové kompetence ve vzdělávacích systémech států EU.


Odpovědi respondentů z jednotlivých zemí na níže uvedené otázky naleznete v příloze.


Část I
Přehled současné situace

Cílem této části je získat celkový přehled o tom, zda a jak se používá v účastnických zemích 8 oblastí klíčových kompetencí definovaných v rámci pracovní skupiny B, procesu "Education and Training 2010" (Vzdělávání a odborná příprava 2010), tj. jak jsou začleněny do hlavních právních listin, které mají provázet praktickou implementaci klíčových kompetencí.

Těmito listinami mohou být:

  • legislativa
  • rámcová kurikula
  • další formy metodických pokynů pro školy a další vzdělávací instituce při plánování jejich činností
Otázka 1:

Definovala již Vaše země rámec pro klíčové kompetence? Pokud ano, shoduje se s definicí pracovní skupiny B, popřípadě jaký je jejich rámec?

Otázka 2:

Pokud nemáte takový rámec, jak a které klíčové kompetence jsou zohledněny v legislativě Vaší země, v rámcových kurikulech atd.? Jsou tyto klíčové kompetence v dokumentech uváděny explicitně nebo implicitně? Popište, prosím, krátce situaci ve Vaší zemi.

Část II
Probíhající vývoj

Cílem této části je získat celkový přehled o reformách systémů vzdělávání a dalšího vzdělávání s ohledem na klíčové kompetence. Tyto reformy musí probíhat nebo být plánované. Pokud je to možné, označte, prosím, úroveň vzdělávání a dalšího vzdělávání, na které se reformy zaměřují, dále pak používané přístupy.

Otázka 3:

Probíhají reformy s ohledem na metody ve vztahu ke klíčovým kompetencím? Pokud ano, stručně je, prosím, popište.

Otázka 4:

Jsou v blízké budoucnosti plánovány ve Vaší zemi reformy nebo probíhají diskuse či debaty v souvislosti s touto záležitostí? Pokud ano, popište, prosím, krátce jejich hlavní zaměření a směr.

Část III
Metody politik

Cílem této části je získat podrobnější informace o politikách efektivního vzdělávání a dalšího vzdělávání s ohledem na doporučení pracovní skupiny B o klíčových kompetencích a o oblastech, ve kterých se očekává, že vývoj zde dosáhne cílů do roku 2010. Tyto dva aspekty by doplnily "obrázek" o používání klíčových kompetencí a poskytly náměty pro budoucí výměnu dobrých postupů. Zaměřit by se měly na existující mechanismy. Mohou však být zahrnuty i opatření, které mají být zavedeny v blízké budoucnosti, jestliže mohou být odlišeny od již existujících opatření.

Otázka 5:

Jsou školy a vzdělávací instituce podporovány v rozvoji strategií vedoucích ke splnění kroskurikulárních cílů kurikula tak, jak to doporučuje pracovní skupina B? Pokud ano, označte zde, prosím, hlavní prostředky.

Otázka 6:

Máte nástroje pro pravidelné hodnocení nabytých klíčových kompetencí rozsáhlejší než tradiční hodnocení akademických dovedností? Pokud ano, jaké jsou tyto nástroje? Jsou k dispozici nějaké řady dat/ časové řady? Pokud ano, o kterých oblastech klíčových kompetencí? Jak jsou tyto nástroje používány k podpoře plánování a hodnocení vzdělávacích a školících zařízení? Pokud je to možné, označte, prosím, úroveň, které se to týká (národní, regionální či jiné).

Otázka 7:

S kterými oblastmi klíčových kompetencí se ve Vaší zemi dobře vypořádali ti, kteří opustili školu, a to z pohledu udržování a celoživotního rozšiřování klíčových kompetencí? Popište, prosím, jaká pozornost je těmto oblastem věnována.

Část IV
Další informace

Webové stránky pro další informace.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
63.48 kB
PDF
Rakousko

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
VUP Praha

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.