Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Globální rozvojové vzdělávání - velkoměsta a znečištění životního prostředí
Odborný článek

Globální rozvojové vzdělávání - velkoměsta a znečištění životního prostředí

Anotace

Lekce je zaměřena na problematiku znečištění životního prostředí a přelidnění velkoměst. Aby se žáci dokázali lépe vcítit do těchto složitých problémů, jsou jim přiblíženi na problémech jejich vrstevníka. Vedle toho se žáci seznámí se specifiky čínské kultury.

Úvod

Činnosti mohou být realizovány bezprostředně za sebou, lekce pak trvá zhruba 1,5 hodiny. Samozřejmě je možné aktivity rozložit do celého dopoledne a prokládat je volnou hrou apod. Činnosti jsou určené pro skupinu 12 až 25 žáků ve věkovém rozmezí 5 až 7 let.

Při činnostech využíváme fotografie dostupné v přiložené prezentaci.

ČÍNA

Téma: Velkoměsta a znečištění životního prostředí

FOTO Li: Dnes se, děti, opět seznámíme s novým kamarádem. Jmenuje se Li a žije v jedné z největších zemí světa – v Číně. Liovi je pět let a žije s maminkou a tatínkem v obrovském městě, které se jmenuje Peking. Nemá ani brášku ani sestřičku, protože rodiče žijící v čínských městech mohou mít jen jedno dítě (výjimkou jsou dvojčata). Když se Li zeptá maminky proč, odpovídá mu: „V naší zemi žije mnoho lidí. Abychom se zde všichni pohodlně vešli a měli dostatek všeho, co potřebujeme, musí to tak být.“ Na venkově však tato pravidla neplatí a maminky a tatínkové tady mohou mít dětí, kolik chtějí.

FOTO Peking: V Pekingu žije moc lidí, stejně jako v celé Číně. Proto většina z nich musí bydlet v obrovských vysokých domech, kterým se říká mrakodrapy. Děti si nemůžou chodit hrát do parku ani do lesa, protože jich je v tak obrovském městě málo. Není na ně prostě místo. A abychom si vyzkoušeli, jaké je to žít v takovém velkém městě se spoustou lidí, zahrajeme si jednu hru.

Sardinky - hra

Pomůcky:

 • lano
 • hudba (stylově čínská)

Postup:

Nejdříve lanem vymezíme prostor, který bude představovat rybářskou síť. Necháme děti plavat (tančit) na hudbu v moři (ve zbylém prostoru mimo prostor ohraničený lanem). Vysvětlíme, že když přijedou rybáři, hudba přestane hrát a sardinky se chytí do sítě - děti se přesunou dovnitř. Hudbu znovu pustíme a ryby plavou uvnitř. Po chvíli se síť protrhne a sardinky vyplavou pryč. Opakujeme znovu a při každém pokusu postupně zmenšujeme síť, až v ní bude tak těsno, že děti nebudou moci plavat.

Velkoměsto - hra

Pomůcky:

 • lano pro vyznačení hrací plochy

Postup:

Vyznačte plochu – město, ve kterém se budou pohybovat všechny děti - medúzy. Dětem vysvětlíme, že medúzy popálí každého, koho se dotknou. Proto musí být velmi ohleduplné, aby ostatním neublížily. Děti se snaží vzájemně se nedotýkat. Postupně zmenšujeme prostor.

Závěr

Vysvětlíme dětem, že obdobně jako sardinky se občas cítí i lidé v Pekingu. Musí se k sobě chovat velice ohleduplně, aby nikdo nikomu neubližoval - stejně jako medúzy.

FOTO Znečištění: Kromě toho, že je v Pekingu i v dalších velkých čínských městech opravdu těsno, je v nich i docela špinavo. Co myslíte, co může způsobit takové znečištění města a přírody kolem?

 • továrny (komíny, vypouštění znečištěné vody do řek)
 • auta
 • lidé (odpadky)
 • zvířata (holubi, psi)

Kde je hezky? - hra

Pomůcky:

 • obrázky zdevastované a krásné přírody
 • tvrdý papír
 • černá a žlutá pastelka
 • fix
 • nůžky
 • kružítko
 • lepicí pistole
 • špejle

Postup:

Nejprve si vyrobíme hlasovací zařízení, které můžeme používat i v budoucnu při mnohých dalších činnostech. Na výkres kružítkem předkreslíme dva kruhy pro každé dítě a jejich obrys obtáhneme fixem. Do poloviny z nich namalujeme jednoduchý usměvavý obličej a do druhé půlky zamračený. Každé dítě si pak vybarví jeden usměvavý obličej žlutě a jeden zamračený černě. Poté učitelka pomocí lepicí pistole přilepí všechny obličeje na špejle. Dětem rozdáme hlasovací zařízení a vysvětlíme jim, jak se s ním pracuje. Pokud se jim bude něco líbit či budou s něčím souhlasit, zvednou žlutý obličej, pokud naopak budou s něčím nesouhlasit či se jim nebude něco líbit, ukáží černý. Poté jim postupně ukazujeme obrázky zachovalé a zdevastované přírody. Děti hlasují, kde je to hezké a kde ne. Vysvětlíme jim, že kamarád z Číny by rád bydlel na nějakém krásném místě, ale v jeho zemi je zakázáno se stěhovat. Musí proto zůstat ve špinavém a přelidněném Pekingu. Když máme prohlédnuté všechny obrázky, rozmístíme je v prostoru. Děti rozhodnou, které místo by vybrali pro kamaráda, kdyby se mohl přestěhovat, a k danému obrázku se postaví.

FOTO Kouřící komín: Takových kouřících komínů je v Pekingu spousta. A ze všech se kouří. Když je v Pekingu špatné počasí a komíny kouří příliš, musí lidé nosit na obličeji roušky, aby mohli dýchat. Ale všechny komíny nevypouštějí špinavý a smrdící kouř. Ty nové a moderní umí škodlivé látky z kouře odstranit a vypustí ven jen neškodnou páru. Takové komíny jsem si pro vás připravila, ale aby byly spokojené, musíme jim ještě domalovat tu vyčištěnou páru (viz příloha Grafomotorický list.)

FOTO Velká čínská zeď: Velká čínská zeď je obrovská stavba, kterou lidé postavili už hrozně dávno. V té době žili v sousední zemi lidé, kterých se Číňané báli. A proto si postavili právě tuto zeď, aby je před nimi chránila. Co pár metrů se ze zdi tyčí věž. Na každé z nich stále někdo hlídal, a když viděl, že se ke zdi někdo blíží, zapálil oheň. Kouř, který z něho stoupal, pak varoval všechny ostatní stráže. Chcete si zkusit postavit takovou obrovskou čínskou zeď? Ale musíme postavit pořádnou, protože ta pravá je hrozně obrovská a dlouhá!

Velká čínská zeď - hra

Pomůcky:

 • kostky

Postup:

Vysvětlíme dětem, že abychom postavili opravdovou čínskou zeď, musíme na to pořádně spojit síly, stejně jako Číňané. Když ji chceme mít stejně obrovskou, musíme všichni spolupracovat. Necháme děti společně postavit co největší možnou zeď z kostek.

FOTO Panda: Panda velká je obrovský medvěd, který žije v čínských horách. Živí se bambusovými výhonky. Protože ale lidé káceli pralesy, v nichž pandy bydlí, nežilo se jim v Číně moc dobře. Kvůli tomu pand velmi ubylo a dnes jsou nesmírně vzácní, musíme je chránit, aby úplně nevyhynuly. Najít pandu v pralese je opravdu těžké, protože se lidí bojí a umí se moc dobře schovávat. A pár pand se schovalo i u nás ve třídě. Dokážete je najít?

Hledání dvojice - hra

Pomůcky:

 • pexeso s obrázky pandy (najdeme na internetu)

Postup:

Ve třídě schováme obrázky pand (vždy jeden z dvojice). Děti se vydají obrázky hledat. Ten, kdo obrázek úspěšně najde, sedne si na paty a tiše odpočívá, aby ostatní pandy nevyplašil, protože to jsou opravdu plachá zvířata. Když má každé dítě svůj obrázek, postupně děti voláme ke stolečku, na kterém jsou rozložené zbylé obrázky (druhé z dvojice). Úkolem dětí je vybrat shodný s tím, jenž našli ve třídě.

FOTO Písmo: A víte, děti, jak se jmenuje tahle panda na obrázku? Štístko. Ale víte co, děti? Kromě toho, že se v Číně mluví jiným jazykem, používají lidé k psaní i úplně jiné písmo, které nám připomíná spíše obrázky. Proto se jméno Štístko napíše v Číně takto (obrázek v příloze).

Malování znaku

Pomůcky:

 • štětce
 • kelímek na vodu
 • voda
 • vodové barvy
 • čtvrtky
 • čínský znak jako předloha

Postup:

Děti si podle předlohy namalují čínský znak. Rovněž jej mohou obtahovat pastelkou, či si vymyslet a namalovat svůj vlastní znak, který by znázorňoval jejich jméno.

FOTO Rýžové pole: Nejoblíbenější čínské jídlo je rýže. Rýži jíme i my v České republice, kam nám ji dovezou lodě, letadla nebo kamiony až třeba z daleké Číny. Tam ji pěstují na rýžových polích. Nejprve se sklidí z polí , samozřejmě až dostatečně vyroste, potom se osuší a oloupe. Poté si na ni lidé pochutnávají. Ale nepoužívají k jídlu příbory jako my, nýbrž speciální čínské hůlky.

Přebírání hůlkami - hra

Postup:

 • čínské hůlky
 • rýže
 • lipo (gumoví medvídci)
 • misky

Postup:

Do misek nasypeme syrovou rýži (nebude se dětem na hůlky lepit) a přidáme do nich pár drobných bonbónů (např. lipo). Každé dítě dostane jednu misku a k ní jeden pár hůlek. Předvedeme jim, jak se s hůlkami zachází. Poté si jimi každé dítě vyloví z misky bonbóny, které si může za odměnu sníst. Dbáme přitom na to, aby děti jedly pouze bonbóny a ne rýži. Pokud bychom aktivitu zkoušeli s příliš malými dětmi, raději rýži uvaříme, jelikož je zde větší pravděpodobnost, že ji děti sní.

Rýžová sklenička - výrobek

Pomůcky:

 • rýže
 • uzavíratelná sklenice
 • látka
 • nůžky
 • tužka
 • provázek
 • potravinářské barvivo
 • bezbarvý alkohol

Postup:

 • Každé dítě dostane jednu skleničku a na látce předkreslený kruh, který si vystřihne.
 • Do skleničky děti střídavě sypou čistou a nabarvenou rýži, kterou připravíme následovně.
  • Učitelka dá do sáčku dvě hrsti rýže, trochu potravinářského barviva a 2 cl bezbarvého alkoholu.
  • Sáček uzavřeme gumičkou a necháme jím děti třepat, dokud se veškerá tekutina nevsákne a všechna rýže není obarvená.
  • Po zaschnutí získáme rýži opravdu krásných a sytých barev.
 • Když je sklenička plná, zašroubujeme ji a víčko překryjeme připravenou látkou, kterou přivážeme provázkem.

Reflexe

Děti neměly obtíže s žádnou z činností. Při prvních dvou aktivitách je důležité dětem vysvětlit, že ačkoli je hra jako taková pro nás zábavná, v normálním životě je takováto situace krajně nepříjemná. Největší úspěch mělo přebírání hůlkami, které se poté staly oblíbenou hračkou, s níž se přebíralo téměř cokoliv.

Literatura a použité zdroje

[1] – HOLCOVÁ, Martina. Watoto. Brno : Společnost pro Fair Trade, 2007.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
ppt
2.06 MB
Prezentace
Čína - fotografie
doc
39.06 kB
Dokument
Grafomotorický list - kouřící komín

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Markéta Šmydkeová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
22. 9. 2010
Neobvyklé téma dětem přibližuje lákavá nabídka činností zaměřená také na rozvoj sociální gramotnosti.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Činnostní a občanské kompetence
 • ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Učebna v přírodě

Nutné pomůcky:

Fotografie, hudební nahrávka, lano, obrázek medúzy, hlasovací zařízení, grafomotorický list, větší kostky (dřevěné či plastové), pexeso s obrázky pandy, čínské hůlky, lipo, misky, rýže, uzavíratelné sklenice, nůžky, látka, provázek, potravinářské barvivo, igelitový sáček, gumička, bezbarvý alkohol