Odborný článek

Sluneční znamení

11. 8. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Mirka Gardoňová

Anotace

Jednodenní projekt během něhož se žáci seznamují a objasňují pojem zvěrokruh. Pracují ve skupinách a vytvářejí prezentační plakáty, které představují jednotlivá sluneční znamení. Zamýšlejí se nad svými společnými i odlišnými povahovými vlastnostmi a učí se vnímat druhé lidi jako neopakovatelné jedince.

Cíl

Cílem tohoto projektu bylo:

 • Seznámení žáků s jednotlivými znameními zvěrokruhu a uvědomění si sebe samotného jako neopakovatelného jedince.

 • Aktivizace žáků k zamyšlení se nad svými charakterovými vlastnostmi a pochopení povahových rysů svých spolužáků.

1. Motivace

Hra – vytvořte řadu, ve které se seřadíte podle svého data narození (od 1. ledna do 31. prosince).

2.  Vyluštětě šifru – SLUNEČNÍ  ZNAMENÍ

Každý pracuje samostatně (viz příloha).

Čísla odpovídají pořadí písmene v abecedě s tím, že začínáme číslem 6.

 

29

20

33

22

12

9

22

17

X

38

22

6

21

12

22

17

S

L

U

N

E

Č

N

Í

X

Z

N

A

M

E

N

Í

Ti, co jsou hotovi, zkontrolují vyřešení šifry u učitele a prvních šest si vybere kartu s číslem budoucí skupiny. Všichni následující řešitelé si mohou zvolit, ve které skupině budou pracovat.

3. Znamení zvěrokruhu (šifra, plnění matematických úkolů)

Práce v šesti skupinách (plnění úkolů vyžadovalo spolupráci i dělbu práce).

Pomocí matematických úkolů žáci odhalili všechna znamení zvěrokruhu. Využila jsem DUM Zodiak pana Lubomíra Šárala uveřejněný na metodickém portálu www.rvp.cz pod číslem 46734 – strany 2–8.

4. Práce s kartami

V diskuzním kruhu na koberci jsme společně roztřídili karty – (dvojice zafoliovaných karet – název znamení, odpovídající období roku) a objasnili pojem zvěrokruh.

5. Charakteristika – volné psaní

Žáci se rozdělili do skupin podle toho, ve kterém znamení se narodili.

Na internetu (viz odkazy) si přečetli základní charakteristiku lidí narozených v tomto znamení, sdělovali si své zkušenosti, odhalovali společné vlastnosti.

Každý sám se pokusil formou volného psaní napsat svoji stručnou charakteristiku.

6. Kresba slunečního znamení

Z různých zdrojů si žáci prohlédli výtvarné zpracování jednotlivých znamení a poté se každý sám pokusil o jeho výtvarné zpracování.

7. Výroba plakátu

Skupiny své práce (obrázky, charakteristiky, zjištěné informace) využily při tvorbě plakátu. Uplatnily kreativitu a originalitu.

8. Prezentace ostatním spolužákům

9. Hodnocení – diskuzní kruh

10. Vystavení vzniklých prací

 

Projekt přivedl děti k zamyšlení se nad svou osobností.

Uvědomily si svou jedinečnost i sounáležitost s ostatními. Pochopily rozdílnost lidských povah a potřebu vzájemné tolerance.

Reflexe

Téma bylo pro žáky vhodné, neboť jim objasnilo pojmy, se kterými se již v životě setkali, ale jejich význam příliš nechápali.

Domnívám se, že kromě získání nových vědomostí a praktického využití svých dovedností projekt významnou měrou přispěl především k rozvoji komunikativních, sociálních a personálních kompetencí.

Projekt přivedl žáky k zamyšlení se nad svou osobností. Uvědomili si svou jedinečnost i sounáležitost s ostatními. Pochopili rozdílnost lidských povah a potřebu vzájemné tolerance. To jsou, dle mého názoru, schopnosti pro život velmi důležité.

Myslím si, že je projekt využitelný od pátého ročníku základní školy.

 


Odkaz: Znamení zvěrokruhu

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
29.3 kB
Dokument
Příloha 1 – Šifra
doc
24.41 kB
Dokument
Příloha 2 – Karty znamení

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
11. 8. 2010
Téma sluneční znamení vhodně doplňuje učivo o vesmíru. Osobně se s ním setkávám málo. Jaké máte zkušenosti vy?

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sebepoznání a sebepojetí
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Poznávání lidí
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

Výtvarný materiál (čtvrtky, barevné papíry, nůžky,pastelky, barevné křídy, fixy apod.), balící papír, internet, globus, zafóliované karty se znameními.

Vazby na materiály do výuky: