Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Aktivita: Kladný hrdina
Odborný článek

Aktivita: Kladný hrdina

17. 5. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Dana Moree
Spoluautor
Petra Morvayová

Anotace

Inspirativní článek pro rozvoj vědomí plurality hodnot, pracující se znalostí pohádek a jejich kladných postav.

Hrdinové jsou vzory, symbolizují určitý ideál chování, hodnot, postojů. Jednotliví hrdinové se však liší jak v chování, tak v hodnotách, které tímto chováním představují. Hrdinové, kteří působí jako vzory, se liší v závislosti na kultuře či kulturách, které nás také ovlivňovaly v průběhu našeho vývoje v dětství. Cílem této aktivity je reflektovat postavy a jejich chování a vlastnosti, které vnímáme jako vzory hodné následování. Při aktivitě je možné také poukázat na pluralitu postojů – máme různé představy o hrdinech a o tom, jakým způsobem plní funkci vzorů.

S tímto předpokladem lze univerzální příběhy pohádek využít jako bezpečný prostor pro pojmenování kulturně a společensky ustavených odlišností.

Cíl: Reflexe rozdílných představ o vlastnostech kladného hrdiny.

Forma práce: Diskuze, práce ve skupinkách.

Pomůcky: Dva papíry A5 různých barev.

Popis v krocích

Krok 1: Rozdejte žákům dva lístečky různých barev velikosti A5. Požádejte je, aby na jeden napsali několik vlastností, které má mít kladný hrdina, aby pro ně mohl být vzorem. Které vlastnosti jsou pro ně důležité?

Krok 2: Když mají žáci vyplněný první lístek, požádejte je, aby na druhý napsali název své oblíbené pohádky. Ať si v pohádce vyberou hrdinu, který je jim nejsympatičtější a napíší na druhou stranu lístku vlastnosti, které podle nich má.

Krok 3: Požádejte žáky, aby srovnali oba výčty vlastností – ten, který považují za důležitý pro hrdinu a ty, které má hrdina v jejich oblíbené pohádce.

Krok 4: Rozdělte žáky do skupinek a požádejte je, aby se každá z nich shodla na pěti vlastnostech, které jsou pro všechny důležité u hlavního hrdiny.

Krok 5: Požádejte žáky v jednotlivých skupinkách, aby se zkusili domluvit na jedné nebo více osobnostech nebo postavách z reálného života, které těchto pět základních vlastností mají.

Krok 6: Nechte jednotlivé skupinky prezentovat výsledky jejich práce. Pokud se v některé skupince žáci neshodli, diskutujte i o tom, v čem byly rozdíly, mezi jakými vlastnostmi vybírali a jaké osobnosti jim připadaly důležité.

Pozn.: V této aktivitě můžete využít následně i kreativitu žáků. Mohou například v rámci výtvarné výchovy zpracovávat portréty hrdinů, které si vybrali ve svých skupinkách. Mohou vyrobit velké plakáty nebo panely, kde hrdiny představí, vybrat určité konkrétní scény, z nichž mají pocit, že se jejich hrdina zachoval velmi dobře. Plakáty nebo panely pak mohou vyvěsit ve třídě jako symboly hodné následování.

Zdroj

MORVAYOVÁ, P., MOREE, D. Dvakrát měř, jednou řež. Varianty, Člověk v tísni o. p. s., 2010.

Publikace vznikla v rámci projektu Jak na to, který byl financován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Literatura a použité zdroje

[1] – MORVAYOVÁ, Petra; MOREE, Dana. Dvakrát měř, jednou řež. Člověk v tísni o. p. s., 2010.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Dana Moree

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence občanské
  • "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání
  • Multikulturní výchova
  • Kulturní diference

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Dva papíry A5 různých barev.