Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Barevný svět pocitů a nálad
Odborný článek

Barevný svět pocitů a nálad

12. 8. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Oxana Antošová

Anotace

Cílem článku je přiblížit učitelům výtvarné výchovy možnost využití prvků artefiletiky jako součást vzdělávání a osobního rozvoje žáka; nabídnout mu návrat k přirozenému lidskému hledání, kdy se zatajeným dechem objevuje vesmírné prostory v nás, své nálady a emoce.

Cíl:

 • Žák rozvíjí různé úhly pohledu na jevy v oblasti sociálních vztahů.
 • Žák rozvíjí dovednost dešifrovat zobrazení, jakou roli hrálo v soudobé kultuře a jaké paralely vnímá dnes.

Popis metody

Učitel seznamuje žáky s těmito díly známých malířů:

 • Henri Matiss: Žena s kloboukem
 • Marc Chagall: Houslista
 • Pablo Picasso: Dora Maar
 • Edvard Munch: Výkřik

K těmto obrazům učitel klade otázky.

Například k obrazu Henriho Matisse z názvem: Žena s kloboukem:

 • Jaká je to žena?
 • Co je na ní zvláštní, přitažlivé nebo provokativní?
 • Jakou, podle Vás, má tato žena náladu?
 • Jak na Vás působí?
 • Co se o ní dá povědět ve srovnání podobami jiných žen dnešní doby?
 • Komu z Vás můžete přiřadit tuto podobu a proč?

Žáci si povídají si o pocitech a náladách, které v nich obrazy vyvolávají. Každý žák namaluje dle vlastního výběru postavu s barevným vyjádřením jejího charakteru nebo nálady. V reflektivním dialogu žáci prezentují vlastní tvorbu, pokoušejí se najít shody a rozdíly ve svých pracích, popsat své pocity, které v nich vyvolávají.

Popis reflektivního dialogu

Reflektivní dialog by měl být založený na vzájemné komunikaci mezi učitelem a žáky, mezi žáky navzájem. 

Například:

 1. Co nebo koho jsi zobrazil/a na svém obrázku?
 2. Jaké symboly jsi použil/a?
 3. Jak na tebe působí práce ostatních účastníků?
 4. Líbila se ti tato hra?

Uskutečnění metody ve vztahu k cíli

Využití této výukové metody vede žáka k porozumění pocitům, které v něm vyvolává tvorba, k uvědomění si rozmanitosti lidských pocitů a nálad a zamyšlení se nad nimi v souvislostech jejich symbolického výtvarného zobrazení.

Zhodnocení zkušenosti

Tato hra žáky velmi zaujala, snažili se velmi aktivně vytvářet postavu podle vlastního výběru. Všichni žáci byli aktivní. Myslím si, že cit pro barvy se pak velmi dobře odrazil v jejich práci. Podařilo se nám vytvořit atmosféru plnou překvapení a radosti.


Literatura a použité zdroje

[1] – SLAVÍK, Jan. Umění zážitku, zážitek umění. Teorie a praxe artefiletiky. Praha : Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2002. 282 s. ISBN 80-7290-066-8 .
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
899.41 kB
Dokument
Příloha – Ukázka práce

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Oxana Antošová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
12. 8. 2010
Oceňuji práci s uměleckým dílem a hledání způsobu, jak o tématu obrazu přemýšlet a jak se k obrazům vztahovat na základě osobní zkušenosti. Obsah lekce (vyučovací hodiny) je vhodně propojen s Osobnostní a sociální výchovou. Zvolené téma "Barevný svět pocitů a nálad" je natolik inspirativní, že je možné se mu následně věnovat do větší hloubky, promýšlet jej i ve vztahu k současnému umění i každodennímu životu. Lze shrnout, že text příspěvku je určitým "motivačním vstupem" k další tvůrčí práci. Jisté otázky vyvstávají ohledně obrazové dokumentace, která spíše odpovídá výstupům žáků 1. stupně. I z tohoto důvodu je vhodné téma nadále rozvíjet.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Balicí papír A2, temperové barvy, štětce, kelímky, paleta.