Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Hry s kartičkami – vyjmenovaná slova
Odborný článek

Hry s kartičkami – vyjmenovaná slova

23. 6. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Ludmila Dorňáková

Anotace

Soubory obsahují kartičky na procvičení vyjmenovaných slov a náměty na hry s nimi. Hru „Sbírání hub” je možno využít i v prvouce.

Návod na použití kartiček s vyjmenovanými slovy

V příloze naleznete kartičky. Lícní strana obsahuje slova s chybějícím písmenem po obojetné souhlásce. Rub obsahuje chybějící písmeno a náhodné číslo. Ke každé sadě kartiček jsou přiloženy prázdné listy, aby si učitel mohl doplnit slova, která mu v sadě chybí.

Cíl:

 • upevnit si formou her psaní i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech
 • poznávat a naučit se rozlišovat některé jedlé a jedovaté houby
 • rozvíjet schopnost respektovat úspěchy vlastní i druhých

Hodnocení

Během hry si žáci mohou ihned ověřit správnost své odpovědi, mají tedy rychlou zpětnou vazbu, což jim umožňuje snadné sebehodnocení. Po skončení hry vedeme žáky k ohodnocení vlastního úspěchu či neúspěchu ve hře a slova, ve kterých chybovali, vysvětlíme.

1. Sbírání hub

Pomůcky:

 1. Kartičky s vyjmenovanými slovy. Lícní strana obsahuje slovo s chybějícím písmenem, na rubu je chybějící písmeno a náhodné číslo. Kartičky je možno zalaminovat.

 2. Figurka pro každého hráče (ze hry „Člověče, nezlob se”).

 3. Herní plán.

Pravidla hry:

Hra je vhodná pro 2 až 4 hráče.

Na začátku všichni hráči položí figurku na obrázek prázdného košíku s nápisem „Start”. Na stole leží srovnaná hromádka kartiček lícní stranou nahoru.

Začínající hráč přečte slovo na první kartičce a hlasitě doplní chybějící písmeno. Pak kartičku otočí na rub a všichni mohou vidět, zda vložené písmeno bylo správně. Pokud ano, může posunout svou figurku o tolik políček vpřed, kolik ukazuje číslo na kartičce. Jestliže doplněné písmeno nebylo správně, vrací se zpět na start.

Na herním plánu jsou obrázky jedlých a jedovatých hub. Pokud hráč postaví svou figurku na jedlou houbu, „našel hříbek” a napíše si na papír bod. Dostane-li se ale na jedovatou houbu, musí se vrátit o políčko zpět a bod si nepřipisuje.

Hra je ukončena v okamžiku, kdy první hráč je v cíli (v košíku s houbami). Hráči si sečtou své body (hříbky) a vítězí ten, kdo má nejvíce bodů.

Použité kartičky skládáme stranou. Můžeme použít znovu, pokud jsme již vyčerpali kartičky z hlavní hromádky.

2. Na krtky

Pomůcky:

Pouze kartičky.

Pravidla hry:

Hra je určena pro 3 až 5 hráčů.

Jeden hráč je rozhodčí. Role rozhodčího se posouvá v každém kole na jiného hráče. Jeho úkolem je rozdat kartičky a dohlížet na průběh hry.

Rozhodčí rozdá každému z hráčů smluvený počet kartiček (10). Kartičky musí zůstat slovy nahoře, nikdo se nesmí dívat na rub. Na znamení rozhodčího začnou hráči třídit své kartičky na hromádky (krtince) podle chybějícího písmena. I, í na jednu stranu a y, ý na druhou.

První hráč, který je hotov, zavolá: „první”, další volá: „druhý” atd. Společně čekáme, až dokončí poslední hráč. Pak na znamení rozhodčího všichni otočí své kartičky na rubovou stranu, nesmí už přehazovat do druhé hromádky.

Začne kontrola. Hráč, který byl první hotov se stává vítězem jen v případě, má-li všechno správně roztříděno, jinak je vítězem další hráč, ale jen v případě, že i on má vše správně. Vítězem tedy nemusí být ten nejrychlejší, ale jen ten, kdo má vše správně. Mají-li všichni chybu, je toto kolo bez vítěze.

V případě, že některý hráč nedodržuje pravidla hry, může rozhodčí hráče z tohoto kola hry vyřadit. V dalším kole se stává rozhodčím další hráč. Může to být vítěz nebo následující hráč podle směru hodinových ručiček.

3. Rychlá kartičkovaná

Potřeby:

Kartičky.

Pravidla hry:

Hra je vhodná pro 2 a více hráčů.

Na začátku si každý vybere smluvený počet kartiček (10). Začínající hráč přečte svému sousedovi po levice svou první kartičku. Soused doplní písmeno. Je-li správně, dostane tuto kartičku a odloží ji stranou. S použitou kartičkou se už nehraje a na konci hry si ji hráč započítává jako získaný bod. Byla-li odpověď chybná, položí se kartička doprostřed stolu. Nikdo ji nezíská. Po skončení hry si hráči tyto kartičky, ve kterých se chybovalo, mohou připomenout.

Dále pokračuje hráč, který odpovídal. Opět položí otázku hráči po své levici. Hra končí v okamžiku, kdy nejsou ve hře žádné kartičky. Vítěz je ten, kdo jich získal nejvíce.

Obrázky hub dostupné pod licencí GNU Free Documentation License:

Hřib hnědý: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:H%C5%99ib_hn%C4%9Bd%C3%BD.jpg

Klouzek sličný:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Suillus_grevillei_LC0109.jpg

Liška obecná: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cantharellus.cibarius.-.lindsey.jpg

Hřib smrkový: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:H%C5%99ib_smrkov%C3%BD.jpg

Bedla vysoká: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bedla.jpg

Křemenáč březový: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:KB.JPG

Pýchavka obecná:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lycoperdon_perlatum.jpg

Hřib hnědý: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Suchoh%C5%99ib_hn%C4%9Bd%C3%BD.JPG

Hřib dubový: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:H%C5%99ib_Dubov%C3%BD.JPG

Hlíva ústřičná: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleurotus_ostreatus_-_lindsey.jpg

Klouzek obecný: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Suillus_luteus_Voitatti_-_IM6579_C.JPG

Kozák březový: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leccinum_scabrum_060912.jpg

Křemenáč dubový: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bolet_Orange_01.jpg

Hřib plstnatý: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boletus_subtomentosus.jpg

Muchomůrka červená: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Muchom%C5%AFrka_%C4%8Derven%C3%A1.JPG

Muchomůrka zelená: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amanita_phalloides_02.jpg

Muchomůrka tygrovaná: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amanita_pantherina_2007.JPG

Lysohlávka česká: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Psilocybe.bohemica.gkoller.jpg

Závojenka olovová: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Entoloma_Sinuatum_1.JPG

Čepičnatka jehličnanová: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Galerina_marginata_051106Bmed.jpg

Čirůvka sírožlutá: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tricholoma_sulphureum_031123w.jpg

Holubinka vrhavka: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russula_emetica1.JPG

Autor ostatních ilustrací © Ludmila Dorňáková (vytvořeno v programu GIMP 2.6.8).

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
1.39 MB
PDF
Herní plán
odp
11.92 MB
Prezentace
Prezentace hub
pdf
5.29 MB
PDF
Přehled hub
pdf
68.36 kB
PDF
Slova s by-bi
pdf
86.91 kB
PDF
Slova s ly-li
pdf
83.98 kB
PDF
Slova s my-mi
pdf
81.05 kB
PDF
Slova s py-pi
pdf
82.03 kB
PDF
Slova s vy-vi
pdf
73.24 kB
PDF
Slova se sy-si
pdf
66.41 kB
PDF
Slova se zy-zi

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Ludmila Dorňáková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
23. 6. 2010
Bezva hry, které podpoří výuku vyjmenovaných slov. Oceňuji využití hracích karet pro různé aktivity. Při tisku si ohlídejte rub a líc hracích karet.

Hodnocení od uživatelů

Pavlína Hublová
23. 6. 2010, 19:04
Návody na hry zní výborně. Díky za nápady.
Dana Staňková
17. 11. 2011, 16:11
Děkuji za perfektní aktivitu do hodiny pro děti na ZŠ praktickou.
Jitka Panglová
26. 2. 2018, 15:38
Díky za výbornou možnost procvičování pravopisu.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Učebna v přírodě, Školní třída

Nutné pomůcky:

Figurky ze hry „Člověče, nezlob se”.