Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Choreografie rytmické gymnastiky II.
Odborný článek

Choreografie rytmické gymnastiky II.

23. 6. 2010 Předškolní vzdělávání
Autor
Michael Novotný

Anotace

Choreografie rytmické gymnastiky II. slouží jako didaktická pomůcka pro učitelky mateřských škol pro výuku tanců, a to jak při vzdělávací nabídce v běžném provozu MŠ, tak při různých kroužcích (taneční, pohybový, dramatický). Jedná se o rozvoj dovednosti vyjádřit hudbu pohybem na píseň „Mravenčí ukolébavka” autorů Svěráka a Uhlíře.

Choreografie rytmické gymnastiky II. je má vysokoškolská studentská práce z předmětu „Didaktiky rytmické gymnastiky”. Choreografii této tanečně-pohybové skladby jsem nacvičoval ve finálním provedení s 8 žáky z 1. třídy základní školy a ve počátečním nácviku s 12 až 14 dětmi ve věku 5 až 6 let. Skladbu jsme nacvičovali jak v tělocvičně, tak v prostoru třídy v mateřské škole.

Motivace

V rámci environmentální výchovy jsem s dětmi probíral život v lese. Tento nácvik jsem tedy namotivoval vyprávěním o životě mravenců v lese.

Zpracování teoretické části, popis nácviku vlastní skladby

Vlastní tanečně-pohybovou skladbu jsem nacvičoval s dětmi na hudbu autorů Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka „Mravenčí ukolébavka”.

Skladba začíná předehrou, na kterou děti zaujmou základní postavení, tj. chytí se za ruce do kruhu a pohupují jimi. Poté následuje první sloka písničky.

Na úvodní dvoj verš „Slunce šlo spát za hromádku klád” děti stojí v kruhu a ruce sepjaté si dají postupně pod levou a pravou tvář (předvádí spánek).

Na další verš „Na nebi hvězdy klíčí” děti pořád ve stoje pomalu dávají natažené ruce nad hlavu a třepetají prsty (předvádějí hvězdy).

Následuje verš „Už nepracuj, mravenečku můj”, v této fázi tance děti ruce, které mají nad hlavou, předpaží a dlaněmi kývají do stran (předvádí zápor).

V posledním verši první sloky „Schovej se do jehličí” se pak všichni schoulí do klubíčka. Následuje opakování první sloky se stejnými tanečními prvky.

V refrénu, který se skládá ze čtyř veršů, se v úvodu zpívá „Máš nožičky uběhané, den byl tak těžký” a děti si lehnou na záda a třepou nohama a rukama (předvádí unavené nožičky).

Následuje pak závěr refrénu, který zní „Pojď, lůžko máš odestlané, v plátku od macešky” si děti na první verš lehnou na pravý bok a při druhém verši na levý.

Následuje druhá sloka, která začíná veršem „Spinká a sní, mravenec lesní”. V této fázi děti opět stojí v kruhu a dávají ruce sepjaté postupně pod levou a pravou tvář a poté vztyčenými prstíky předvádějí mravenčí tykadla.

Na verš „V hromádce u kapradí” děti ukážou oběma rukama před sebou hromadu.

Na následující verš „Nespinká sám, s maminkou je tam” děti otáčejí hlavou a rukama (vyjadřují zápor), pak se chytnou ve dvojicích za obě ruce čelem proti sobě a rukama kmitají.

Na poslední verš druhé sloky „Tykadlama ho hladí” se děti v daných dvojicích pustí a hladí se protilehlou rukou po hlavě, nejprve obě pravou a potom levou.

V této fázi písničky přichází mezihra, ve které děti vytvoří vnější větší kruh a vnitřní menší. Děti ve vnějším kruhu se pak točí ve směru doprava a děti v menším kruhu pak v protisměru doleva. Následuje refrén, ve kterém se opakují prvky jako v prvním případě. Opět následuje opakování, tentokrát druhé sloky a i v tomto případě se taneční prvky opakují. V závěru skladby následuje krátká dohra, kdy se všechny děti chytí za ruce do kruhu a pohupují rukama dopředu a dozadu.

Závěr

Děti mne při nacvičování této skladby velice mile překvapily. Větší děti ve věku 7 let neměly s nácvikem sebemenší problémy. U mladších dětí ve věku 5 až 6 let hodnotím velice pozitivně fakt, že ve velmi krátké době zvládly chůzi po vnějším a vnitřním obvodu kruhu. Velice pěkná koordinace pohybů. Větší pozornost jsem při nácviku věnoval faktu, že dětem je potřeba vše předvádět z jejich pohledu, protože jinak opakují pohyby zrcadlově. Určitě doporučuji tuto skladbu s dětmi vyzkoušet. Písničky autorů Svěráka a Uhlíře jsou nenapodobitelné.

Literatura a použité zdroje

[1] – SVĚRÁK, Z.; UHLÍŘ, J. 50 nejlepších hitů od A ž po Z. CD píseň 14. Mravenčí ukolébavka.. Universal Music, 2007.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
23. 6. 2010
Inspirativní příspěvěk k tanečně-pohybovým činnostem vhodný spíše pro starší děti.

Hodnocení od uživatelů

Marcela Zajícová
28. 6. 2010, 17:12
Vyzkoušeno s 4 - 5 letými dětmi. Paráda.
Tančili jsme i na besídce ke dni matek a myslím, že se líbilo :-)
Michael Novotný
8. 7. 2010, 12:09
Děkuji za komentář jsem moc rád, že můj článek byl inspirací.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna