Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Choreografie rytmické gymnastiky I.
Odborný článek

Choreografie rytmické gymnastiky I.

18. 6. 2010 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. et Bc. Michael Novotný

Anotace

Choreografie rytmické gymnastiky I. slouží jako didaktická pomůcka pro učitelky mateřských škol pro výuku tanců, a to jak při vzdělávací nabídce v běžném provozu MŠ, tak při různých kroužcích (taneční, pohybový, dramatický). Jedná se nácvik rytmické chůze ve 2/4 taktu s různými obměnami na lidovou píseň „Okolo Frýdku cestička”.

Choreografie rytmické gymnastiky I. je má vysokoškolská studentská práce z předmětu Didaktika rytmické gymnastiky. K nácviku jsem si vybral 8 dívek z 1. třídy základní školy. Maximální počet dětí k nácviku v mateřské škole bych já osobně zvolil 10 až 12 dětí ve věku 5 až 6 let. Pro nácvik této skladby jsem zvolil prostory tělocvičny a třídy mateřské školy.

Motivace

Na nácvik této tanečně-pohybové skladby jsem děti motivoval přečtením pohádky od Johanna Wilhelma Wolfa „O tom hadím namlouvání”, kdy se hadí princezna musela strastiplnou cestou dostat ke svému milému sedlákovi.

Zpracování teoretické části, popis tanečně-pohybové skladby

Tanečně-pohybová skladba byla nacvičena na lidovou písničku „Okolo Frýdku cestička”. Děti v zástupu za sebou se chytnou za ruce a na první sloku, která zní „Okolo Frýdku cestička, okolo Frýdku cestička, a na ní se zelená a na ní se zelená travička. A na ní se zelena a na ní se zelená travička”, chodí za prvním dítětem různě po prostoru, jako po vyšlapané cestičce ve sněhu.

Následuje druhá sloka „Šel jsem tam tudy jedenkrát, šel jsem tamtudy jedenkrát, slyšel jsem tam muziku, slyšel jsem tam muziku pěkně hrát. Slyšel jsem tam muziku, slyšel jsem tam muziku pěkně hrát”. Na tuto sloku děti předvedou tzv. bránu. První dítě (hlava hada) vede ostatní za sebou a snaží se o to, aby děti vytvořily tvar oblouku. Dvě děti, které tvoří konec řady, na pokynutí hlavy zvednou spojené ruce a podejdou pod jejich pažemi jako pod branou. Ostatní podejdou branou za ní a had pokračuje dál. Hlava musí vždy procházet obličejem k bříšku dětí, ne k zádům, jinak by vznikl problém s podcházením.

Třetí sloka zní „Muzika hrála, břinkala, muzika hrála, břinkala, moje ze všech nejmilejší, moje ze všech nejmilejší plakala. Moje ze všech nejmilejší, moje ze všech nejmilejší plakala”. Na tuto sloku děti předvedou tzv. šneka. Hlava jde po spirále, která se zmenšuje. Pohyb zástupu je stále vpřed, nezastavuje se. Když je šnek už „zabalený”, hlava se skloní a podleze pod spojenými pažemi a vyvede všechny za sebou ven.

Na poslední sloku, která zní „Muziko nehraj, nebřinkej, muziko, nehraj, nebřinkej, moje ze všech nejmilejší, moje ze všech nejmilejší, neplakej. Moje ze všech nejmilejší, moje ze všech nejmilejší, neplakej”. Děti provedou tzv. změnu vedení. Hlava s druhým dítětem v řadě zvedne ruce a třetí dítě se stává hlavou a provede zbytek hada branou. Poslední dítě v řadě pak děti z brány chytne za ruku a vezme je s sebou.

Závěr

Žáci z první třídy základní školy zvládly nácvik bez sebemenších problémů. Při nacvičování s 5 až 6letými dětmi byly problémy při udržení konstantní rychlosti v rytmu skladby, ale tento problém se časem s intenzitou nácviku vyřešil. Jako pozitivní věc jsem vyhodnotil velice zodpovědný přístup (nácvik děti velmi bavil) a při procházení dětí branou pak velice pěkné otočení v závěru pohybového prvku, kdy se děti tvořící bránu otočkou znovu zapojily na konec hada. Po mých velice pozitivních zkušenostech vím, že toto určitě nebyla poslední skladba, kterou jsem s dětmi nacvičoval.

Video

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. et Bc. Michael Novotný

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
18. 6. 2010
Inspirativní příspěvek na tanečně-pohybovou skladbu vhodnější spíše pro starší děti.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna