Odborný článek

Navigace podle mapy

29. 8. 2006 Základní vzdělávání
Autor
Jan Buryánek

Anotace

Prožitková aktivita, která umožňuje procvičit orientaci v mapě a komunikační dovednost zadávat instrukce. Vedle toho vede k pochopení, že výchova, zkušenosti a kultura vytvářejí v našich myslích mapy, podle kterých se orientujeme a jejichž rozdílnost může vést k nedorozuměním.
Postup
 1. Oznamte žákům, že smyslem aktivity je orientace v mapě a nácvik komunikace při navigaci. Dbejte na to, aby všichni měli pocit, že budou pracovat s totožnými mapami.
 2. Pečlivě vysvětlete pravidla:
 3. Žáci a žákyně budou rozděleni do dvojic, v každé bude jeden navigátor a jeden chodec. Navigátor má mapu s označením startu a cíle, v mapě chodce je pouze start. Úkolem navigátora je dovést chodce do cíle. Aby aktivita měla smysl, je nutné dodržet tato pravidla:

 • Navigátor a chodec si za žádných okolností neukazují své mapy.
 • V komunikaci nelze používat místní názvy: jména ulic, náměstí, kostelů, čtvrtí (lze uvést legendou, že ve městě někdo odstranil veškeré cedule).
 • Chodec "vidí" pouze své bezprostřední okolí a není zorientován podle světových stran.
 • Navigátor nemůže dávat instrukce typu: jdi na sever, jdi do pravého horního rohu mapy nebo jdi na konec Řetězové ulice. Navigátor může pracovat s instrukcemi, např.: ulice se stáčí mírně doprava, po levé straně mineš park, projdeš větší křižovatkou a za druhou ulicí zahni doprava.
 • Otázky chodce jsou povoleny, ale je nutné dodržovat výše uvedená pravidla.
 • Bez dodržení těchto pravidel nebude aktivita fungovat.
 1. Rozdělte žáky a žákyně do dvojic a vyzvěte je, aby si rozdělili role navigátorů a chodců. Každá dvojice si sedne zády k sobě tak, aby si navzájem neviděly do map.
 2. Dejte pokyn k začátku hry a pečlivě sledujte průběh.
 3. Může se stát, že dvojice odlišnost svých map zjistí. Takovou dvojici tiše vyzvěte, aby své odhalení "nezveřejňovala" a tiše počkala na konec aktivity.
 4. Podle situace nechte na navigaci 3 - 5 minut. Může dojít i k hádkám. Ve chvíli, kdy už to vypadá, že by všichni zjistili odlišnost map, výrazným signálem ukončete aktivitu.
 5. Vyzvěte všechny navigátory a chodce, aby si vyměnili mapy.
Reflexe

Reflexe by měla být směřována k poznání, že lidé si často nerozumí, protože mají v hlavě jiné mapy (naučili se jiným strategiím, mají jiná očekávání). Pokud partner pochází z jiného kulturního prostředí, zvyšuje se pravděpodobnost, že jeho "mapa" se bude lišit více. Mnoha nedorozuměním můžeme předejít, když si na tento fakt zvykneme a budeme s ním při jednání počítat.

Je také možné zkoumat, jaké jsou osobní strategie při nedorozumění: zda se raději podřídíme, i když nám cesta nepřipadá správná, zda naopak vyjednáváme v zájmu dosažení cíle, zda nás rozčílí, když druhý nerozumí "naprosto jasné instrukci" atp.

 • Podařilo se někomu dojít do cíle? Jak je to možné?
 • Objevily se problémy při navigaci? Jak jste je řešili? Jak jste se chovali, když vám reakce partnera (navigátora, nebo chodce) připadala podivná, neadekvátní?
 • Měli jste podezření, že s mapami není něco v pořádku? Jak jste na to reagovali?
 • Zkuste formulovat, jaký má tato aktivita smysl? Co ukazuje? Je možné najít obdobné situace v reálném životě? Jaké?
 • Proč máme odlišné "mapy"? Čím to je dáno?
 • atp.

Poznámka: Je možné, že se někteří žáci po odhalení odlišnosti map budou cítit podvedeni. V takovém případě jim dejte prostor, aby rozhořčení vyjádřili, a pak pečlivě vysvětlete, proč jste se k "podvodu" uchýlili.

Literatura a použité zdroje

[1] – www.varianty.cz. [cit. 2009-12-06].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
79.1 kB
PDF
Příloha 1 - Mapa Navigátor
pdf
102.54 kB
PDF
Příloha 2 - Mapa Chodec

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jan Buryánek

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Kulturní diference
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

Kopie mapy "Navigátor" pro jednu polovinu skupiny a mapy "Chodec" pro druhou polovinu skupiny.