Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > RVP, ŠVP a Certifikát ECDL jako nástroj motivace
Odborný článek

RVP, ŠVP a Certifikát ECDL jako nástroj motivace

8. 4. 2010 Odborné vzdělávání
Autor
Ing. Oldřich Jankovič
Spoluautor
Ing. Viera Sucháčová

Anotace

Článek stručně popisuje využití konceptu ECDL k motivaci.

V současné době se často hovoří o počítačové gramotnosti především z pohledu tvorby či aktualizace ŠVP. Většina RVP, ze kterých jsou školy při tvorbě ŠVP povinny vycházet, klade důraz na klíčové kompetence v oblasti IKT, a to bez ohledu na obor vzdělávání, protože IKT prostupují všemi obory a „Člověk a IKT” je průřezovým tématem.

Pro většinu oborů vzdělání se v RVP objevuje totožný odstavec, viz citace z RVP pro obor vzdělání 53-41-M/01 (Zdravotnický asistent) a obor vzdělání 63-41-M/01 (Ekonomika a podnikání):

„V březnu roku 2004 schválila vláda ČR strategický dokument v oblasti rozvoje informační společnosti – tzv. Státní informační a komunikační politiku. V dokumentu je mj. zmiňována nutnost objektivního hodnocení dovedností a znalostí v oblasti počítačové gramotnosti. Za základ je zde považován systém certifikací ECDL (European Computer Driving Licence). Obsah průřezového tématu vymezuje příslušná výše uvedená klíčová kompetence a vzdělávací oblast. Oblast vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích svým obsahem a rozsahem splňuje požadavky (základní úrovně) systému ECDL. Průřezové téma je zpravidla realizováno v samostatném vyučovacím předmětu.”

Budeme-li porovnávat obsahovou složku RVP se Sylabem ECDL, zjistíme výraznou shodu v mnoha bodech. V rámci vlastních ŠVP, při zahrnutí rozšiřujícího učiva či oborových aplikací, mohou některé školy jít za rámec ECDL, avšak obsahovým jádrem vzdělávání v oblasti IKT zůstává rozsah shodný se Sylabem ECDL.

Uvedené shody lze s úspěchem využít k motivaci žáků. Tak jak školy, jejichž obory vzdělání to vyžadují, doporučují či nařizují žákům, aby si „udělali” řidičský průkaz na traktor či automobil nebo svářečský průkaz, měla by většina škol bez ohledu na obor vzdělání doporučit svým žákům, aby se nechali se testovat za účelem získání Osvědčení ECDL Start či Certifikátu ECDL a tudíž získali „řidičák na PC”.

Žáci vlastně jen využijí toho, co umí z výuky IKT a zúročí své znalosti a dovednosti při testech ECDL. Samozřejmě nelze očekávat stoprocentní úspěšnost žáků při všech testech, ale již samotná účast na testech může vést k touze více se věnovat problematice IKT. Pokud žák neuspěje v některém z modulů ECDL, může zkoušku opakovat, což zvýší jeho šance na úspěch. Navíc škola může pořádat přípravné kurzy a konzultace – vhodné pro žáky s potřebou dalšího procvičení nebo s cílem se dané problematice hlouběji věnovat. Certifikát  ECDL žákovi zvyšuje šance na uplatnění se na trhu práce a zajisté bude většinou zaměstnavatelů chápán jako větší uznání jejich dovedností, než samotná známka z IKT na vysvědčení.

Nutnost objektivního hodnocení dovedností a znalostí v oblasti IKT pak nabízí možnost využít modulového systému certifikací ECDL jako alternativy klasického zkoušení. ECDL testy jsou objektivní a standardizované a z pohledu software multiplatformní a navíc mezinárodně uznávané. Testy se skládají ze sedmi modulů, které svým názvem a obsahem korespondují s konkrétním tématem či tématy probíranými v rámci IKT v různých ročnících. Vezmeme-li v úvahu, že zkouška z jednoho modulu trvá 45 minut (max.), uchazeč o certifikát pracuje samostatně jen na základě písemného zadání, musíme uznat, že vlastní test ECDL je daleko objektivnější, než krátké zkoušení u tabule či práce na „projektu”, jehož část může žák připravit doma ve spolupráci s dalšími osobami.

Odpůrci testů ECDL často argumentují finanční stránkou. Je opravdu získání certifikátu ECDL tak finančně náročné? Podívejme se na to objektivně a hledejme cesty ke snížení finanční náročnosti. Kolik stojí učebnice a pracovní sešit, které jsou žáci nuceni koupit do výuky cizích jazyků? Je to 500 – 700 Kč. Vydrží tato investice na celé 4 roky středoškolského studia? NE! Index nutný pro účast na testování ECDL stojí 600 Kč a vydrží i do praxe. Cena zkoušek je pro žáky a studenty výrazně nižší než pro uchazeče z oblasti mimo školství platící plnou komerční sazbu. Zkoušky lze předplatit formou balíčků. Cena jedné zkoušky je výrazně nižší než cena, jakou je dnešní mládež ochotna investovat do „páteční zábavy”. Cena jedné zkoušky pro studenta je v podstatě cenou na úrovni úplných vlastních nákladů.

V dnešní době je mnoho středních a vysokých škol akreditovaným testovacím střediskem ECDL. Mnohé školy, které se nestaly testovacím střediskem, spolupracují v této oblasti se školami, které testovacími středisky jsou. To umožňuje organizovat testy po sourodých skupinách.

Významným způsobem jak zpřístupnit certifikaci ECDL studentům, mohou být různé projekty spolufinancované Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR a rozpočty krajů. Ve své podstatě jde o přenesení části nákladů ze studenta či školy na ESF.

Na Soukromé SOŠ manažerské a zdravotnické s. r.o. Břeclav, která je akreditovaným testovacím střediskem ECDL, organizujeme výuku, přípravné kurzy a konzultace projektu „Do EU s ECDL” v rámci „OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost”. Účastnit se mohou žáci a učitelé středních škol v Jihomoravském kraji (několik škol již možnost spolupráce využilo). Uchazeči o testování se seznámí s prostředím a softwarovou platformou, na které provádíme vlastní testování ECDL. Průběh vlastních testů pak není tolik stresující. Žáci samozřejmě uplatňují znalosti a dovednosti přímo z výuky IKT a pokud výuka probíhala na jiné softwarové platformě, naleznou pro praxi tolik potřebné analogie.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Oldřich Jankovič

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.