Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Musí být ŠVP projednán se zřizovatelem mateřské školy?
Odborný článek

Musí být ŠVP projednán se zřizovatelem mateřské školy?

4. 3. 2010 Předškolní vzdělávání
Autor
Kateřina Smolíková

Anotace

Odpověď na často kladený dotaz.

Odpověď:

Školský zákon, schválený k 1. 1. 2005, žádnou takovou povinnost ředitelce mateřské školy neukládá. Znamená to tedy, že ŠVP ředitelka se zřizovatelem neprojednává a ani není povinna mu ŠVP předkládat. Pokud má zřizovatel zájem, ŠVP by měl být zveřejněn na přístupném místě. Může se tedy se ŠVP seznámit.

RVP PV, který vznikl a byl vydán dříve, než vstoupil v platnost nový školský zákon, není v tomto bodě se zákonem v souladu. Proto byla ve Věstníku MŠMT 2006 č. 4 zveřejněna oprava RVP PV. V RVP PV se vypouští věta na str. 42: „Ředitelka mateřské školy je povinna projednat ŠVP se zřizovatelem.” Obdobně je tomu v Manuálu k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy, kde se na str. 5 vypouští věta: „Ředitelka mateřské školy je dle školského zákona povinna projednat ŠVP se zřizovatelem.”

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Kateřina Smolíková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.