Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Přírodní učebna Sira Nicholase Wintona
Odborný článek

Přírodní učebna Sira Nicholase Wintona

Anotace

Autorka seznamuje čtenáře se zřízením přírodní učebny v rámci projektu „zaHRAda” a jejím využitím ve výuce a volnočasových aktivitách.

Naše Základní škola Kunžak vystřídala ve své historii celou řadu pozemků. V současném vzdělávacím programu je velmi málo hodin pro výuku pěstitelských prací, ale protože jsme se zaměřili na environmentální výchovu a jsme ekoškola, vznikla potřeba vybudovat jiný typ pozemku – přírodní učebnu. Zde by postupně měly být zastoupeny různé ekosystémy. Učebna bude sloužit pro výuku všech předmětů i jako místo pro hry žáků ze školní družiny. Rádi bychom, aby se stala i místem pro různá setkání.

Pozemek jsme získali na podzim roku 2007. V únoru roku 2008 jsme vypracovali projekt „zaHRAda” a požádali jsme o grant MŠMT, ten se nám však nepodařilo získat. Ale díky pochopení našeho zřizovatele jsme mohli projekt začít realizovat i bez této finanční dotace. V březnu 2008 zde proběhly první terénní úpravy včetně vykácení starých stromů. V dubnu byly vysázeny túje. Během léta byl na náklady obce postaven altán a opravena nářaďovna i opěrná zeď. Podařilo se nám získat i podporu Jihočeského kraje ve výši 10 000 Kč, kterou jsme využili na nákup sadby. Na podzim již žáci založili bylinkovou zahrádku, vysadili první ovocné stromky a jehličnany, připravili též políčko, které jim bude sloužit k prvním pěstitelským pokusům.

Na jaře letošního roku se nám podařilo získat grant Jihočeského kraje ve výši 60 000 Kč. Za tyto peníze jsme dokoupili nářadí, sadbu a nechali postavit sluneční hodiny, vyrobit lavičky do altánu a k ohništi. Žáci vysazovali další keře a stromky, byla vysázena skalka, vytvořen hmatový chodníček. Nová sadba a další nové nářadí bylo pořízeno i díky grantu MŠMT, který jsme letos získali. Díky další investici obce byl pozemek nově oplocen a byla sem přemístěna kláda vhodná pro dětské hry. Žáci se podíleli na tvorbě přírodní učebny v hodinách pěstitelských prací a v hodinách biologického semináře.

Vytvořili jsme sadu 22 pracovních listů, které je možné využít pro výuku v přírodovědných i humanitních předmětech v prostorách nové přírodní učebny. Na tvorbě pracovních listů se podílelo 12 (tj. 80 %) pedagogických pracovníků školy.

Využití přírodní učebny:

  • hodiny biologického semináře, pěstitelských prací
  • vyučování všech předmětů
  • projektové dny (např. projekt Děti dětem – starší žáci organizují hry a soutěže pro ZŠ i MŠ)
  • volnočasové aktivity (např. kroužky, školní družiny)
  • místo setkávání s rodiči a občany obce (např. Dny otevřených vrat)

 

Místo setkávání - Den otevřených vratHmatový chodníček a skalka
Místo setkávání – Den otevřených vrat                           Hmatový chodníček a skalka
Místo setkávání - Den otevřených vratHmatový chodníček a skalka
  1. Projekt Děti dětem – žáci 9. ročníku si připravili výukový program Mravenčení pro děti z mateřské školy. Projekt realizovali v přírodní učebně. Tématem byl život mravenců.
  2. Žáci v hodinách Biologického semináře vyráběli netradiční krmítka a pak je společně umístili v přírodní učebně.
Projekt Děti dětem Žáci 4. třídy

3. Projekt Děti dětem – žáci 5. ročníku připravili šipkovanou pro děti z mateřské školy (některé úkoly děti plnily v přírodní učebně).

4. Žáci 4. třídy vyráběli v přírodní učebně netradiční příbytky z přírodních materiálů.

 

Další články autorky, týkající se aktivit v přírodní učebně, naleznete na Metodickém portálu RVP pod následujícími odkazy:

http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/6229/PRIRODNI-UCEBNA---STAVBA-TELA-VYSSICH-ROSTLIN.html/

http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/6563/PRIRODNI-UCEBNA-%E2%80%93-IM-GARDEN.html/

http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/6235/PRIRODNI-UCEBNA---PODMINKY-ZIVOTA-NA-ZEMI.html/

http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/6565/PRIRODNI-UCEBNA-%E2%80%93-MERENI-DELKY.html/

http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/6259/PRIRODNI-UCEBNA.html/

http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/6249/PRIRODNI-UCEBNA---MERENI-NA-ZAHRADE.html/

http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/6239/PRIRODNI-UCEBNA-%E2%80%93-OVOCE-A-ZELENINA.html/

http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/6233/PRIRODNI-UCEBNA-%E2%80%93-POZNAVAME-KOUZLO-BYLINEK.html/

http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/6237/PRIRODNI-UCEBNA-%E2%80%93-NASOBILKA-SE-ZVIRATKY.html/

http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/6273/PRIRODNI-UCEBNA---WEATHER.html/

http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/6257/PRIRODNI-UCEBNA---ZAVLAHA.html/

http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/6215/PRIRODNI-UCEBNA-%E2%80%93-SKRITEK-NASI-ZAHRADY.html/

http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/6227/PRIRODNI-UCEBNA-%E2%80%93-ABECEDA.html/

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Eva Krafková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání
  • Environmentální výchova