Odborný článek

Web 2.0

11. 3. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Jan Wagner

Anotace

Podle internetové encyklopedie Wikipedie je termín „Web 2.0“ ustálené označení pro etapu vývoje webu, v níž byl pevný obsah webových stránek nahrazen prostorem pro sdílení a společnou tvorbu obsahu. Sama Wikipedie je právě internetovou službou této nové generace. S Webem 2.0 je ale spojena celá řada technologických změn, které zásadně mění využívání informačních a komunikačních technologií nejen ve firemní či mediální, ale i ve školní praxi.

Poprvé se termín „Web 2.0“ objevil, když Tim O'Reilly a zástupci Medialive International jednali o názvu konference pořádané v roce 2004. „Web 2.0“ jim připadalo jako vhodná metafora pro rozvoj internetové podnikání po „prasknutí“ tzv. internetové bubliny v roce 2001. Zajímavá je následná stručná definice Webu 2.0, rovněž podle Tima O'Reillyho: „Web 2.0 je revoluce podnikání v počítačovém průmyslu způsobená přesunem k chápání webu jako platformy a pokus porozumět pravidlům vedoucím k úspěchu na této nové platformě. Klíčovým mezi těmito pravidly je toto: tvořte aplikace, které budou díky síťovému efektu s přibývajícím počtem uživatelů stále lepší. (Což jsem jinde nazval „zapřažením kolektivní inteligence“.)

Shrňme si některé atributy s Web 2.0 spojované (podrobnosti naleznete v diplomové práci Adama Zbiejczuka):

 • koncentrace dat

Dochází k přesouvání digitálních dat on-line, ať už jde o texty, obrázky, audio nahrávky, videa či databáze. Tato data jsou ve značné míře znovupoužitelná a jsou zpravidla i veřejně sdílená. Příkladem mohou být služby Blogger jako jednoduchý redakční systém, Flickr jako úložiště fotografií nebo YouTube jako úložiště videí.

 • změna komunikačního modelu – nástup many-to-many

Teoretik médií Vin Crosbie uvádí, že existují pouze tři média, daná svou povahou: interpersonální média (one-to-one), masová média (one-to-many) a nyní nová média (many-to-many). Konzument má v nových médiích možnost vybírat si, personalizovat a i se zapojit do tvorby, takže dochází k rozmlžení hranice producent – konzument. Příkladem mohou být tzv. sociální sítě Facebook.com, Twitter.com nebo MySpace.com.

 • wiki systémy

Tento koncept systému pro správu obsahu umožňuje okamžitou editaci obsahu příslušné webové stránky kýmkoliv. Nejznámějším příkladem je již zmíněná internetová encyklopedie Wikipedia, ale jde o obecně nasaditelný koncept, využívaný například i na českém Metodickém portálu RVP.cz.

 • Long Tail (dlouhý chvost)

Digitalizace zvyšuje možnost volby a posouvá společnost a její poptávku směrem ke specializacím, které dosud masová média či masová poptávka nepokrývaly. Příkladem mohou být on-line knihkupectví nebo on-line nakladatelství, jako například Amazon.com, Lulu.com nebo Knihovnicka.cz.

 • reputační systémy

S dostupností velkého množství dat je problémem kvalifikovaně rozhodnout o jejich užitečnosti či kvalitě, reputační systémy agregují ohlasy a hodnocení. Takový systém pro hodnocení webových stránek využívá například i vyhledávač Google.cz, příkladem mohou být systémy Digg.com, Del.icio.us nebo český Linkuj.cz.

 • web jako platforma a webové služby nahrazující desktopové aplikace

V posledním desetiletí došlo k výraznému nárůstu výkonu procesorů, ke zvýšení kapacity paměti a dostupné konektivity, důsledkem je kromě jiného i přechod k nabídce tzv. cloud computingu, kde jsou tyto zdroje pronajímány nebo jsou dostupné zdarma. S rozvojem mobilních telefonů a dalších mobilních klientských zařízení se rozhraním pro tyto služby stal internetový prohlížeč. Příkladem může být kancelářský balík Google Apps, grafický editor Photoshop.com, audio editor Jamglue.com nebo video editor JayCut.com.

 • mashup – možnost využívat API (Application Programming Interface, v informatice rozhraní pro programování aplikací) služeb a vytvářet nové služby

Řada on-line služeb nabízí aplikační programové a datové rozhraní, které umožňuje tyto služby využívat a kombinovat pro vytvoření dalších služeb; například Radar.Meteopress.cz, Katastr2.appspot.com nebo Zontube.pulpsite.net.

Uvedené atributy nebo technologie s nimi spojené nejsou žádnými novinkami, řada z nich již byla běžně dostupná před deseti i více lety v době tzv. Webu 1.0. Web 2.0., tak jak ho většinou chápeme, je ovlivněn řadou kvalitativních a kvantitativních faktorů. Zde je třeba klást důraz na rozšíření osobních počítačů a připojení v domácnostech, rozvoj mobilního připojení, vzrůst výkonu počítačů a pokles ceny datových médií, růstu rychlosti připojení atd. To vše pochopitelně ovlivňuje i použití ICT ve školství a vyžaduje to i změny ve vzdělávacích programech.

Služby Webu 2.0 pro učitele a školy

Pro stručný přehled použijeme částečně předchozího členění:

 • koncentrace dat díky vyhledávačům (Google, Bing či další) a specializovaným úložištím či katalogům výukových objektů (u nás například dum.rvp.cz, veskole.cz, skolni.tv) je možné pro výuku snadno a rychle získat výukové objekty všeho druhu; k dispozici je celá řada specializovaných úložišť pro fotografie, audio i video nahrávky nebo obecných úložišť dat
 • změna komunikačního modelu – sociální sítě mohou být nástrojem pro komunikaci a kooperaci s žáky, rodiči a veřejností, dalšími učiteli a jsou také dalším zdrojem informací; jedním z nástrojů pro výuku mohou být i diskuzní fóra
 • wiki systémy – jsou využitelné jako úložiště přípravy učitelů, jako publikační nástroj pro žáky
  i jako nástroj pro nejrůznější projekty; moderní wiki jsou nabízeny jako on-line služba, pro školy zpravidla bezplatně (například Google nebo Wikispaces.com); tyto systémy přitom integrují možnost publikace textů, obrázků, videí, úložiště souborů, prohlížeče běžných formátů (DOC, PDF, XLS a další), agregační služby (zpracování RSS, výběr zpravodajství atd.)
  i komunikační funkce
 • web jako platforma a webové služby nahrazující desktopové aplikace nabídka služeb je široká, od náhrady serverových služeb (file server, mail server, web server a další) přes kancelářské balíky nahrazující desktopové textové editory, tabulkové kalkulátory či editory prezentací, ale zároveň doplňující o on-line podporu spolupráce, sdílení a distribuce; nově se objevují nejrůznější grafické editory, audio editory, video editory, které jsou propojeny s on-line úložišti dat a opět s nástroji pro spolupráci či sdílení a distribuci
 • mashup – možnost využívat API služeb a vytvářet nové služby místo výuky klasických programovacích jazyků v informatice je možné zařadit výuku programování on-line služeb, kde existuje celá řada on-line nástrojů pro programování v skriptovacích jazycích (například Google Gadget Editor), ale také řada nástrojů pro vizuální programování (nYahoo Pipes); oblíbená je i tvorba mapových mashupů, které kombinují data v tabulkách s on-line geoaplikacemi, výhodou je především snadné propojení s praxí
 • web 2.0 je nová etapa ve vývoji možností využití internetu
 • rozvoj informačních a komunikačních technologií a s ním související rozvoj Webu 2.0 ovlivňuje i pojetí ICT ve vzdělávání
 • existuje řada možností, jak využít nástroje Webu 2.0 ve škole a ve výuce

Shrnutí

 • web 2.0 je nová etapa ve vývoji možností využití internetu
 • rozvoj informačních a komunikačních technologií a s ním související rozvoj Webu 2.0 ovlivňuje i pojetí ICT ve vzdělávání
 • existuje řada možností, jak využít nástroje Webu 2.0 ve škole a ve výuce

Literatura

[1] ZBIEJCZUK, A. Web 2.0 – charakteristiky a služby. Diplomová práce. Brno : FSS MU v Brně, 2007.

http://zbiejczuk.com/web20/>.

[2] WAGNER, J. Být 2.0, či nebýt. In: Sborník SCO 2009, Brno, 16 – 17. 9. 2009.

http://wiki.ceskaskola.cz/Home/sco-2009>.

Odkazy

Amazon http://www.amazon.com/> – e-shop, reputační systém

Del.icio.usm http://delicious.com/> – reputační systém

Digg.com http://www.digg.com/> – reputační systém

Facebook http://www.facebook.com/> – sociální síť, úložiště

Google Apps http://www.google.com/> – balík on-line služeb, úložiště
s podporou kooperace a komunikace

Google Gadget Editor http://code.google.com/ a http://s/gadgets/docs/tools.html#GGE/> – on-line programátorský editor, úložiště zdrojových kódů

Jamglue.com http://www.jamglue.com/> – on-line audio editor

JayCut.com http://www.jaycut.com/> – on-line video editor

Knihovnicka.cz  http://www.knihovnicka.cz/> – on-line nakladatelství, e-shop

Linkuj.cz  http://www.linkuj.cz/> – reputační systém

Lulu.com  http://www.lulu.com/> – on-line nakladatelství, e-shop, reputační systém

MySpace http://www.myspace.com/> – sociální síť, úložiště

Photoshop.com http://www.photoshop.com/> – on-line grafický editor, úložiště

Soundation Studio http://www.soundation.com/> – on-line audio editor

Sumo Paint http://www.sumopaint.com/> on-line grafický editor, úložiště

TeacherTube http://teachertube.com/> – úložiště výukových videí, audio nahrávek a obrázků

Twitter http://www.twitter.com/> – mikroblogovací systém, sociální síť

Weby Google http://sites.google.com/> – redakční systém wiki, úložiště

Wikispaces  http://www.wikispaces.com/> – redakční systém wiki

Windows Live SkyDrive http://skydrive.live.com/> – on-line úložiště dat

Yahoo Pipes http://pipes.yahoo.com/pipes/> – nástroj na agregaci a úpravu dat z on-line zdrojů

YouTube http://www.youtube.cz/> – úložiště, sociální síť

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jan Wagner

Hodnocení od uživatelů

Martin Rusek
15. 3. 2010, 18:25
Není v době, kdy se mluví o nástupu webu 3.0 popř. asi správněji 2.5, trochu pozdě mluvit o webu 2.0 jako nové etapěve vývoji možností internetu? Jak sám píšete, od roku 2004 se o něm ví. Skutečně je ve světě IT nějaký nástroj novinkou 6 let?
Jinak děkuji za některé velmi užitečné odkazy.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Informační a komunikační technologie