Odborný článek

Projekt EVVO

Anotace

Článek popisuje realizaci koncepce EVVO v ZŠ Vyškov, Nádražní 5. Díky dotaci MŠMT v rámci Rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009 se podařilo vytvořit projekt zaměřený na terénní vzdělávání a výchovu. Součástí článku je odkaz na webové stránky školy, kde jsou uveřejněné pracovní listy k terénním exkurzím.

Stoletá secesní budova naší základní školy stojí v centru města Vyškova. Přestože jsme městskou školou, má u nás environmentální výchova bohatou tradici. Na škole působili vynikající přírodovědci, kteří již v minulém století vedli žáky k lásce k přírodním vědám i k přírodě samé. Koncepcí EVVO se od roku 2001 snažíme navázat na naše předchůdce a vést žáky k pochopení přírody. V konkurenci s internetem a médii to je nelehký úkol.

Na jaře 2009 se nám podařilo získat dotaci MŠMT v rámci Rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009 na projekt Terénní přírodovědná pozorování – realizace průřezového tématu Environmentální výchova.

Hlavním cílem projektu bylo připravit materiální a technické podmínky pro terénní výuku.

Na terénní vycházky jsme připravili 5 batohů, do každé skupiny dětí jeden, s patřičným vybavením podle toho, s jakým cílem do terénu vyrážíme.

Obsah jednoho batohu do terénu

Pozorování lesa

Pozorování potoka a stojaté vody

Pozorování louky, pole, stepní lokality

3 dalekohledy, 5 kelímkových lup, 3 lupy, 3 pinzety, 1 skládací lopatka, 3 plastové misky, 3 klíče k určování půdních živočichů, 3 kapesní atlasy hub, 3 kapesní atlasy ptáků, 3 klíče k určování mechů a kapraďorostů, 1 buzola, 2 podložky s klipem

3 dalekohledy, 5 kelímkových lup, 3 lupy, 3 pinzety, 2 sítka na vodní živočichy, 1 planktonka, 3 plastové misky, 3 klíče k určování vodních živočichů, 3 kapesní atlasy ptáků, 1 buzola, 2 podložky s klipem

3 dalekohledy, 5 kelímkových lup, 3 lupy, 3 pinzety, 1 smýkačka, 1 exhaustor, 3 klíče k určování trav, 3 kapesní atlasy ptáků, 1 atlas rostlin, 1 průvodce faunou ČR, 1 klíč k určování pavouků, 1 buzola, 2 podložky s klipem

V rámci projektu jsme podnikli několik terénních výprav do okolí Vyškova. Během nich žáci pozorovali přírodní zajímavosti v různých ekosystémech. Navštívili jsme stepní stráň Větrníky, krásné lesy mezi Lulčí a Pístovicemi (viz foto), zkoumali jsme okolí Pístovického rybníku a klidové území v údolí Rakoveckého potoka. Žáci plnili úkoly v pracovních listech. Pracovní listy jsou ke stažení na stránkách školy www.zsn5vy.ipex.cz.

V říjnu jsme v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově uspořádali výstavu pro veřejnost. Návštěvníci mohli zhlédnout fotografie z pilotních vycházek a pracovní listy. Pro znalce botaniky a zoologie jsme připravili z každé vycházky „poznávačku”, na ní si mohli vyzkoušet, jak dobře znají naši faunu a floru. Procvičili jsme i svoje smysly. Čichem jsme rozpoznávali známé bylinky nasušené v plátěných pytlíčcích a hmatem ovčí vlnu, šišky, ulity a hadí košilku, ukryté v černých nádobách.

Zároveň se nám podařilo, aby se v průběhu projektu šest tříd 1. stupně a čtyři třídy 2. stupně zúčastnily výukových programů zaměřených na environmentální výchovu. Navštívili jsme Středisko volného času Lužánky a Lipku – Školské zařízení pro environmentální vzdělávaní a její pracoviště Lipovou, Jezírko, Rozmarýnek a Rychtu. Využíváme také spolupráce se ZOO PARKEM Vyškov, jehož výukových programů a projektů se zúčastnilo 300 žáků školy.

Projekt by nebyl ucelený bez dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Naši pedagogové se zúčastnili akreditovaných vzdělávacích akcí Lipky a Střediska služeb školám Brno. Například studijní cesty do Národního parku Podyjí se zúčastnilo 10 pedagogů naší školy. Kolegové ze školní družiny, z 1. i 2. stupně s různými aprobacemi se seznámili s krásami a pozoruhodnostmi jediného národního parku na Moravě a zároveň získali náměty pro činnost s dětmi v přírodě.

Na projekt navážeme i v dalším pololetí školního roku tak, aby se postupně během školní docházky všichni žáci seznámili s terénním přírodovědným pozorováním a aby se zúčastnili výukových programů mimo školu.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Hana Hedbávná

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.