Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Iniciativy ve vzdělávání - Otevřené vyučování
Odborný článek

Iniciativy ve vzdělávání - Otevřené vyučování

18. 8. 2006 Základní vzdělávání
Autor
VÚP Praha

Anotace

Otevřené vyučování představuje moderní metodu vyučování, která se stává oblíbenou v mnoha státech po celém světě. Při jejím využití se zásadním způsobem mění vztah vyučujících k žákům a zejména vztah k jejich činnosti při vyučování.

Otevřené vyučování představuje moderní metodu vyučování, která se stává oblíbenou v mnoha státech po celém světě. Při jejím využití se zásadním způsobem mění vztah vyučujících k žákům a zejména vztah k jejich činnosti při vyučování. Vyučování se otevírá, žákům je poskytnuta mnohem větší svoboda v rozhodování, jak se zmocnit učebních obsahů. Žáci si sami svobodně volí činnost, které se chtějí věnovat a která jim má být zároveň cestou k poznání konkrétního učiva. Učení tak přestává být procesem vštěpování znalostí a dovedností řízeným učitelem a stává se procesem aktivního osvojování poznatků a vytváření potřebných kompetencí v podnětném prostředí školní učebny, školy i jejího okolí. Svoboda volit si činnost spojená se zodpovědností vede u žáků ke splnění vzdělávacích cílů a také k lepšímu zapamatování poznatků.

Součástí otevřeného vyučování je využívání projektové metody práce. Ta umožňuje propojování jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci školních projektů a mění dosavadní rozdělení výuky na jednotlivé obory - je tu mnohem větší možnost integrace předmětů a jejich obsahů. Zvyšuje se také motivace žáků pro práci, jelikož sledují jim blízký konkrétní cíl své práce.

Realizátor projektu: PedF Hradec Králové

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
VÚP Praha

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.